Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1073/14
2015-01-21
08:50
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Dorota Apostolidis (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-21
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2011 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2186/14
2015-01-21
09:00
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej o charakterze gry w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 869/14
2015-01-21
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Obciążenie kosztami usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz zniszczenia pojazdu
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 93/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1386/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 626/14
2015-01-21
09:00
Sala F
Prezydent m.st. Warszawy
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o z 30.06.2014 o udzielenia inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2012/14
2015-01-21
09:00
Sala G
SKO w Ostrołęce
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 343/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
III
III SA/Wa 344/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
V
V SA/Wa 1206/14
2015-01-21
09:00
Sala D
ZUS Oddział w Ostrołęce
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3098/14
2015-01-21
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie przyjęcia informacji o zmianie danych znajdujących się w aktach weryfikacyjnych punktu gier, a tyczących włączenia do eksploatacji automatu do gier
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:20
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2998/14
2015-01-21
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zobowiązanie do zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2148/14
2015-01-21
09:20
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany w strukturze kapitału zakładowego spółki
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 2077/13
2015-01-21
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

odmowa umorzenia nienależnie pobranego świadczenia
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 1896/14
2015-01-21
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1316/14
2015-01-21
09:25
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Uzgodnienie projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2392/14
2015-01-21
09:30
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 896/14
2015-01-21
09:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 1184/14
2015-01-21
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości i zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2481/14
2015-01-21
09:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1727/14
2015-01-21
09:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1090/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1088/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2102/14
2015-01-21
09:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji i ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2393/14
2015-01-21
09:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 1089/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 1375/14
2015-01-21
09:50
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

Odmowa umorzenia opłaty sankcyjnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2022/14
2015-01-21
09:50
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1728/14
2015-01-21
09:55
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1141/14
2015-01-21
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1386/14
2015-01-21
10:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3637/14
2015-01-21
10:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3189/14
2015-01-21
10:05
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2394/14
2015-01-21
10:10
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
II
II SAB/Wa 511/14
2015-01-21
10:10
Sala F
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2196/14
2015-01-21
10:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1964/14
2015-01-21
10:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1722/14
2015-01-21
10:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2427/14
2015-01-21
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 505/14
2015-01-21
10:25
Sala F
PGE Systemy S.A.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 1092/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1091/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1093/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 680/14
2015-01-21
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono wniosek o uzupełnienie wyroku Sądu
VI
VI SAB/Wa 61/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
659/6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych; Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3022/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2197/14
2015-01-21
10:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1294/14
2015-01-21
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 407/14
2015-01-21
10:40
Sala H
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1326/14
2015-01-21
10:40
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie
Oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1451/14
2015-01-21
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2410/14
2015-01-21
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2110/14
2015-01-21
10:55
Sala E
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Nałożenie kary upomnienia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2336/14
2015-01-21
10:55
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zobowiązania do złożenia projektu

Nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2708/14
2015-01-21
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1343/14
2015-01-21
11:00
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów do nadania tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 1317/14
2015-01-21
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych; Podatek od czynności cywilnoprawnych


Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1114/14
2015-01-21
11:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

zwrot należności celnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1735/14
2015-01-21
11:05
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 527/14
2015-01-21
11:10
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały

zasiłek stały
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
IV
IV SA/Wa 2221/14
2015-01-21
11:15
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1391/14
2015-01-21
11:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3494/14
2015-01-21
11:20
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1448/14
2015-01-21
11:20
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 540/14
2015-01-21
11:30
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2216/14
2015-01-21
11:30
Sala H
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 691/14
2015-01-21
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2222/14
2015-01-21
11:40
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2095/14
2015-01-21
11:45
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2971/14
2015-01-21
12:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Tomasz Wykowski (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1285/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1284/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1101/14
2015-01-21
12:05
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1461/14
2015-01-21
12:15
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3022/14
2015-01-21
12:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 150/13
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
VII
VII SA/Wa 1110/14
2015-01-21
12:25
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej z tytułu samowolnego użytkowania Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 494/14
2015-01-21
12:30
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6015 - Opinie w sprawie lokalizacji obiektów

odmowa wznowienia postępowania
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1747/14
2015-01-21
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
III
III SA/Wa 1723/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1724/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1311/14
2015-01-21
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Uchylenie decyzji o

uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz umorzenie postępowania administracyjnego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1530/14
2015-01-21
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 509/14
2015-01-21
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1068/14
2015-01-21
12:45
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2301/14
2015-01-21
12:50
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie nazwy
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 510/14
2015-01-21
12:50
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1298/14
2015-01-21
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 564/14
2015-01-21
13:00
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek okresowy

zasiłek okresowy
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 996/14
2015-01-21
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2114/14
2015-01-21
13:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów zlecenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1427/14
2015-01-21
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1275/14
2015-01-21
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3027/14
2015-01-21
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
IV
IV SAB/Wa 202/14
2015-01-21
13:05
Sala G
Burmistrz Myszyńca
658/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2459/14
2015-01-21
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VIII
VIII SA/Wa 543/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 544/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3453/13
2015-01-21
13:20
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Uznanie za przedmiot uprawniony do prowadzenia apteki ogólnodostępnej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 337/14
2015-01-21
13:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1831/14
2015-01-21
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
II
II SA/Wa 1665/14
2015-01-21
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2365/14
2015-01-21
13:25
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Wydalenie z terytorium RP

Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 931/14
2015-01-21
13:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1890/14
2015-01-21
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2460/14
2015-01-21
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 1935/14
2015-01-21
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VI
VI SA/Wa 2131/14
2015-01-21
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2013/14
2015-01-21
13:45
Sala G
Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że uchylona czynność nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 843/14
2015-01-21
13:50
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji w części
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1619/14
2015-01-21
13:50
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1909/14
2015-01-21
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1149/14
2015-01-21
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 3119/14
2015-01-21
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2264/14
2015-01-21
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 658/14
2015-01-21
14:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1832/14
2015-01-21
14:10
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1908/14
2015-01-21
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1150/14
2015-01-21
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3175/13
2015-01-21
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1197/14
2015-01-21
14:30
Sala B
Minister Finansów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1637/14
2015-01-21
14:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1617/14
2015-01-21
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Aneta Dąbrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1680/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1681/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3293/13
2015-01-21
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 603/14
2015-01-21
14:40
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1111/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1113/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2189/14
2015-01-21
14:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartych umów
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 858/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
I
I SA/Wa 332/14
2015-01-22

Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Elżbieta Lenart (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
PUBLIKACJA
Otwarto zamkniętą rozprawę
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2609/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2608/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1918/14
2015-01-22
09:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6050

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1410/14
2015-01-22
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Oddalenie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2500/14
2015-01-22
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1270/14
2015-01-22
09:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3525/14
2015-01-22
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 880/14
2015-01-22
09:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - Cofnięcie uprawnień do lokalu

opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 567/14
2015-01-22
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1961/14
2015-01-22
09:20
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1183/14
2015-01-22
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2014/14
2015-01-22
09:25
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1769/14
2015-01-22
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2305/14
2015-01-22
09:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3120/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3121/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1543/14
2015-01-22
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 618/14
2015-01-22
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z dn. 03.08.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 1645/14
2015-01-22
09:50
Sala E
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1262/14
2015-01-22
09:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa wydania decyzji nakazującej rozbiórkę
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
Odrzucono skargę w części
IV
IV SA/Wa 2152/14
2015-01-22
09:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1328/14
2015-01-22
10:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
I
I SAB/Wa 664/14
2015-01-22
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
V
V SA/Wa 1803/14
2015-01-22
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VII
VII SA/Wa 1677/14
2015-01-22
10:10
Sala A
SKO w Warszawie
6030 - Rejestracja pojazdu; Rejestracja pojazdu


Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2411/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2062/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1802/14
2015-01-22
10:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3139/14
2015-01-22
10:15
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Zatwierdzenie zmian statutu
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1289/14
2015-01-22
10:20
Sala F
Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa przyjęcia do przedszkola
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2850/14
2015-01-22
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2199/14
2015-01-22
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1451/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1452/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1377/14
2015-01-22
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 516/14
2015-01-22
10:40
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3229/14
2015-01-22
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1842/14
2015-01-22
10:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1378/14
2015-01-22
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2484/14
2015-01-22
10:50
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
IV
IV SA/Wa 2319/14
2015-01-22
10:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1175/14
2015-01-22
11:00
Sala F
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2605/14
2015-01-22
11:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1771/14
2015-01-22
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1684/14
2015-01-22
11:05
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie ośmiu niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1548/14
2015-01-22
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki budynku mieszkalnego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2092/14
2015-01-22
11:20
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3386/14
2015-01-22
11:25
Sala E
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
608 - Inne dla grupy 608

Kara pieniężna za naruszenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2037/14
2015-01-22
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1364/14
2015-01-22
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2093/14
2015-01-22
11:40
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie nieważności decyzji
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1543/14
2015-01-22
11:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Umorzenie postępowania w zakresie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy dzialalności aptek ogólnodostępnych oraz stwierdzenia naruszenia zakazu reklamy apteki, o którym mowa w art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego i nakazanie zaprzestania tego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2271/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1624/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1143/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1502/14
2015-01-22
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
II
II SA/Wa 1209/14
2015-01-22
12:20
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty odsetek od przyznanej odprawy mieszkaniowej
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1742/14
2015-01-22
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa wznowienia postępowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1500/14
2015-01-22
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

Wycofanie wyrobu z obrotu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2262/14
2015-01-22
12:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1780/14
2015-01-22
12:30
Sala D
ZUS Oddział w Siedlcach
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1210/14
2015-01-22
12:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6219 - Odmowa wszczęcia postępowania; Odmowa wszczęcia postępowania


Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2826/14
2015-01-22
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2827/14
2015-01-22
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2263/14
2015-01-22
12:55
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1743/14
2015-01-22
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym
Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2233/14
2015-01-22
13:00
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 120/14
2015-01-22
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3214/14
2015-01-22
13:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1536/14
2015-01-22
13:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
I
I SA/Wa 2857/14
2015-01-22
13:05
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3245/14
2015-01-22
13:15
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1738/14
2015-01-22
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2136/14
2015-01-22
13:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa wznowienia postępowania
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2686/14
2015-01-22
13:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1525/14
2015-01-22
13:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1440/14
2015-01-22
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2010/14
2015-01-22
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1501/14
2015-01-22
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 2294/14
2015-01-22
13:40
Sala D
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia grzywny oraz rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1699/14
2015-01-22
13:45
Sala G
SKO w Ciechanowie
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nałożenie kary pieniężnej
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1692/14
2015-01-22
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1186/14
2015-01-22
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji w części, odmowa stwierdzenia nieważności w pozostałej części
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1842/14
2015-01-22
14:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

specjalne zezwolenie połowowe
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1511/14
2015-01-22
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1163/14
2015-01-22
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2365/14
2015-01-22
14:10
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
IV
IV SA/Wa 2053/14
2015-01-22
14:10
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Umorzenie postępowania administracyjnego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2990/14
2015-01-22
14:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3117/14
2015-01-22
14:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2366/14
2015-01-22
14:30
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
III
III SA/Wa 1892/14
2015-01-22
14:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2120/14
2015-01-22
14:35
Sala G
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Ustalenie wunagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela wyznaczonego do reprezentowania nieobecnej strony postępowania administracyjnego
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Uchylono zaskarżony akt
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2097/14
2015-01-22
14:35
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2367/14
2015-01-22
14:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
IV
IV SA/Wa 2275/14
2015-01-22
15:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 13 stycznia 2015 r.
Alina Balicka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1472/14
2015-01-22
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Bydgoszcz
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1428/14
2015-01-22
15:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Ustalenie opłaty legalizacyjnej
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-22
15:15
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
III
III SA/Wa 1045/14
2015-01-23
08:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Waldemar Śledzik (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3243/14
2015-01-23
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3670/14
2015-01-23
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1670/14
2015-01-23
09:00
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1669/14
2015-01-23
09:00
Sala F
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2926/14
2015-01-23
09:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2404/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2403/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1622/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1623/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2816/13
2015-01-23
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych; Uwłaszczenie państwowych osób prawnych


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
II
II SAB/Wa 455/14
2015-01-23
09:20
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z dn. 27.01.14
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1644/14
2015-01-23
09:20
Sala D
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 2457/14
2015-01-23
09:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1436/14
2015-01-23
09:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2722/14
2015-01-23
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2108/14
2015-01-23
09:40
Sala E
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Kara upomnienia
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 506/14
2015-01-23
09:40
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 25.01.2014 r. o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1874/14
2015-01-23
09:50
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

uchylenie decyzji ostatecznej oraz orzeczenie o wypłacie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
I
I SA/Wa 2358/14
2015-01-23
10:00
Sala B
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1380/14
2015-01-23
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie obowiązku wykonania określonych prac
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 711/14
2015-01-23
10:00
Sala F
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

ustalenie wysokości premii
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1292/14
2015-01-23
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r.
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2178/14
2015-01-23
10:05
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1817/14
2015-01-23
10:10
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2242/14
2015-01-23
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 664/14
2015-01-23
10:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
658/648 - Informacja publiczna

beczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 06.05.2014 r. o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
VI
VI SA/Wa 2179/14
2015-01-23
10:25
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania odwoławczego
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1539/14
2015-01-23
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1665/14
2015-01-23
10:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zmiana założeń biznesplanu
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3309/14
2015-01-23
10:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2196/14
2015-01-23
10:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 769/14
2015-01-23
10:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 1549/14
2015-01-23
10:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3205/14
2015-01-23
11:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie na rzeczoznawcę majątkowego kary dyscyplinarnej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1482/14
2015-01-23
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1424/14
2015-01-23
11:00
Sala F
Minister Skarbu Państwa
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3481/14
2015-01-23
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie kwoty różnicy podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2010 r. oraz styczeń 2011 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2229/14
2015-01-23
11:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Kara pieniężna i nakaz zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 82/14
2015-01-23
11:30
Sala A
PINB Wołomin
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłość postępowania
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2106/14
2015-01-23
11:30
Sala C
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2107/14
2015-01-23
11:30
Sala C
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3506/14
2015-01-23
12:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1095/14
2015-01-23
12:15
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
III
III SA/Wa 343/14
2015-01-23
12:20
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 344/14
2015-01-23
12:20
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1096/14
2015-01-23
12:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VII
VII SA/Wa 1003/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1000/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1001/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1002/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SAB/Wa 863/14
2015-01-23
12:30
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wypłaty nagrody
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1776/14
2015-01-23
12:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1339/14
2015-01-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1340/14
2015-01-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1097/14
2015-01-23
12:45
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2141/14
2015-01-23
12:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Czynność polegająca na nieuwzględnieniu odwołania od zaleceń pokontrolnych
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Odrzucono skargę
II
II SAB/Wa 264/14
2015-01-23
12:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11.02.2014 o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1653/14
2015-01-23
12:50
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6539 - Inne w grupie 653

umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zwrot opłat abonamentowych
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1102/14
2015-01-23
13:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VII
VII SA/Wa 1413/14
2015-01-23
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 337/14
2015-01-23
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3254/14
2015-01-23
13:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów zlecenia
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1641/14
2015-01-23
13:10
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania emerytury policyjnej w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2263/14
2015-01-23
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1412/14
2015-01-23
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie organizacji społecznej oraz odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1637/14
2015-01-23
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1683/14
2015-01-23
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1111/14
2015-01-23
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 -


Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2124/14
2015-01-23
13:30
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację gazociągu w pasie drogowym
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1341/14
2015-01-23
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
V
V SA/Wa 2137/14
2015-01-23
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3408/14
2015-01-23
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1432/14
2015-01-23
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2236/14
2015-01-23
14:10
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1119/14
2015-01-23
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1269/14
2015-01-23
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji w części, umorzenie postępowania organu I instancji w pozostałej części
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2235/14
2015-01-23
14:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2045/14
2015-01-23
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2254/14
2015-01-23
14:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1424/14
2015-01-23
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-23
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Mariola Kowalska.

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2255/14
2015-01-23
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3031/14
2015-01-26
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 619/13
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2480/14
2015-01-26
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
I
I SAB/Wa 541/14
2015-01-26
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2478/14
2015-01-26
10:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 164/14
2015-01-26
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Oddalono skargę
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 165/14
2015-01-26
10:25
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2444/14
2015-01-26
10:45
Sala B
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2445/14
2015-01-26
10:55
Sala B
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku okresowego
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 539/14
2015-01-26
12:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2399/14
2015-01-26
12:30
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

stwierdzenie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 3162/14
2015-01-26
12:50
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

specjalny zasiłek opiekuńczy
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3312/14
2015-01-26
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1719/14
2015-01-26
13:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2080/14
2015-01-26
15:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe

Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 stycznia 2015 r.
Piotr Borowiecki (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2185/14
2015-01-27

Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
VII
VII SA/Wa 1167/14
2015-01-27
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Uchylenie decyzji własnej oraz nałożenie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Krystyna Tomaszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1659/14
2015-01-27
08:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Aneta Lemiesz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1339/14
2015-01-27
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3094/14
2015-01-27
09:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1223/14
2015-01-27
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2122/14
2015-01-27
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego; Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
II
II SAB/Wa 588/14
2015-01-27
09:00
Sala F
Minister Sprawiedliwości
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 04.07.2014 o udziel.inf.publ.
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2118/14
2015-01-27
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 633/14
2015-01-27
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3108/14
2015-01-27
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1342/14
2015-01-27
09:15
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3663/14
2015-01-27
09:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3109/14
2015-01-27
09:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2356/14
2015-01-27
09:25
Sala G
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3230/14
2015-01-27
09:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1354/14
2015-01-27
09:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1373/14
2015-01-27
09:30
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2809/14
2015-01-27
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1911/14
2015-01-27
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1910/14
2015-01-27
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3636/14
2015-01-27
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3257/14
2015-01-27
09:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3231/14
2015-01-27
09:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2191/14
2015-01-27
09:45
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 3637/14
2015-01-27
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1121/14
2015-01-27
09:50
Sala A
SKO w Ostrołęce
6031 - Cofnięcie prawa jazdy

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1374/14
2015-01-27
09:50
Sala F
Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego
648 - Odmowa udzielenia informacji

Odmowa udzielenia informacji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2799/14
2015-01-27
09:55
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

ograniczenie ze sposobu korzystania z nieruchomości
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3232/14
2015-01-27
10:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1899/14
2015-01-27
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze srodków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3915/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3787/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3350/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3638/14
2015-01-27
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1176/14
2015-01-27
10:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej
Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2195/14
2015-01-27
10:10
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego

Odmowa wszczęcia postępowania
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3170/14
2015-01-27
10:15
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej

opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 3664/14
2015-01-27
10:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3639/14
2015-01-27
10:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1187/14
2015-01-27
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2876/14
2015-01-27
10:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3152/14
2015-01-27
10:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 365/14
2015-01-27
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1987/14
2015-01-27
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3640/14
2015-01-27
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2337/14
2015-01-27
10:35
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1202/14
2015-01-27
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3665/14
2015-01-27
10:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3110/14
2015-01-27
10:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 3167/14
2015-01-27
10:50
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

pomoc pieniężna za kontynuowanie nauki
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2078/14
2015-01-27
10:50
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
V
V SA/Wa 2944/14
2015-01-27
10:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3666/14
2015-01-27
11:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2115/14
2015-01-27
11:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Wymierzenie kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 629/14
2015-01-27
11:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 19.03.2013 r. o udzielenie inf.publ.
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3669/14
2015-01-27
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2006 r. oraz poszczególne miesiące, 2007 r., 2008 r., 2009 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3510/14
2015-01-27
11:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3667/14
2015-01-27
11:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3743/14
2015-01-27
11:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2898/13
2015-01-27
11:20
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
VI
VI SA/Wa 3668/14
2015-01-27
11:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 482/14
2015-01-27
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Uchylenie decyzji i odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Małgorzata Jarecka (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1957/14
2015-01-27
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3744/14
2015-01-27
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3669/14
2015-01-27
11:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3745/14
2015-01-27
11:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3153/14
2015-01-27
12:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2260/14
2015-01-27
12:00
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 20 stycznia 2015 r.
Piotr Korzeniowski (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1985/14
2015-01-27
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3746/14
2015-01-27
12:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2261/14
2015-01-27
12:05
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 20 stycznia 2015 r.
Piotr Korzeniowski (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3230/14
2015-01-27
12:10
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3738/14
2015-01-27
12:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1509/14
2015-01-27
12:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
I
I SA/Wa 3231/14
2015-01-27
12:25
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3739/14
2015-01-27
12:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1732/14
2015-01-27
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
IV
IV SAB/Wa 219/14
2015-01-27
12:30
Sala G
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
659/6091 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 821/14
2015-01-27
12:30
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu; Równoważnik pieniężny za brak lokalu


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2384/14
2015-01-27
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3104/14
2015-01-27
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 1
Maciej Kurasz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3242/14
2015-01-27
12:45
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3740/14
2015-01-27
12:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1115/14
2015-01-27
12:50
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2738/14
2015-01-27
12:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1697/14
2015-01-27
12:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Wydalenie z terytorium RP

Wydalenie z terytorium RP
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3741/14
2015-01-27
13:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1474/14
2015-01-27
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
III
III SA/Wa 1232/14
2015-01-27
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2009 r., miesiące od stycznia do grudnia 2010 r., oraz miesiące od stycznia do maja 2011 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3223/14
2015-01-27
13:05
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa wszczęcia postępowania
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1892/14
2015-01-27
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2189/14
2015-01-27
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3742/14
2015-01-27
13:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2210/14
2015-01-27
13:20
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Potwierdzenie represji

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1523/14
2015-01-27
13:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na likwidacji otworu drzwiowego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1921/14
2015-01-27
13:30
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do służby wojskowej
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1860/14
2015-01-27
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1997/14
2015-01-27
13:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej kwoty wierzytelności
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1524/14
2015-01-27
13:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na zamurowaniu istniejących otworów
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2137/14
2015-01-27
13:50
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego; Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Agnieszka Wójcik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
II
II SA/Wa 1959/14
2015-01-27
13:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienia na niższe stanowisko
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2173/14
2015-01-27
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SAB/Wa 51/14
2015-01-27
14:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola
659/6110 - Podatek od towarów i usług

przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1851/14
2015-01-27
14:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Ewa Frąckiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2643/14
2015-01-27
14:10
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Rejestr zabytków

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2364/14
2015-01-27
14:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Podjęcie zawieszonego postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1095/14
2015-01-27
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2141/14
2015-01-27
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania


Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 2256/14
2015-01-27
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 798/14
2015-01-27
14:25
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1290/14
2015-01-27
14:30
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039; Inne dla grupy 6039


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2142/14
2015-01-27
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania


Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 2257/14
2015-01-27
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1922/14
2015-01-27
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

zawieszenie postępowania
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1328/14
2015-01-27
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039; Inne dla grupy 6039


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1621/14
2015-01-27
15:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-27
15:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1277/14
2015-01-27
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 stycznia 2015 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1335/14
2015-01-28
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych Publikacja orzeczenia od
Anna Sękowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1336/14
2015-01-28
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych Publikacja orzeczenia od
Anna Sękowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1049/14
2015-01-28
08:35
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Anna Sękowska

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1048/14
2015-01-28
08:35
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Anna Sękowska

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2144/14
2015-01-28
08:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Tadeusz Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1095/14
2015-01-28
08:45
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za IV kwartał 2009 r. i II, III, IV kwartał 2010 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za I i II kwartał 201
Jolanta Sokołowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2147/14
2015-01-28
08:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Tadeusz Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 498/14
2015-01-28
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 423/14
2015-01-28
09:00
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3671/14
2015-01-28
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1583/14
2015-01-28
09:00
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2168/14
2015-01-28
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1914/14
2015-01-28
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 612/14
2015-01-28
09:00
Sala F
Rada Izby Notarialnej w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1160/14
2015-01-28
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Odstąpienie od nałożenia obowiązków wykonania określonych czynności lub robót
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2513/14
2015-01-28
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3651/14
2015-01-28
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 535/14
2015-01-28
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1111/14
2015-01-28
09:20
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SAB/Wa 75/14
2015-01-28
09:20
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3661/14
2015-01-28
09:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 650/14
2015-01-28
09:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Ustalenie wysokości podatku

określenie straty z działalności gospodarczej za 2009 rok
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2049/14
2015-01-28
09:30
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1823/14
2015-01-28
09:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2406/14
2015-01-28
09:30
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów za nieuzasadnione
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3018/14
2015-01-28
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3662/14
2015-01-28
09:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 3331/14
2015-01-28
09:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1186/14
2015-01-28
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 76/14
2015-01-28
09:40
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
658/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Bezczynność organu
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2864/14
2015-01-28
09:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za uzasadnione
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3658/14
2015-01-28
09:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SAB/Wa 270/14
2015-01-28
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę na bezczynność
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 960/14
2015-01-28
10:00
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

negatywna opinia do przedłożonego planu dochodzenia do uznania
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1530/14
2015-01-28
10:00
Sala C
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. oraz w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do września 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2729/14
2015-01-28
10:00
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w sprawie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2012
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1747/14
2015-01-28
10:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1614/14
2015-01-28
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nakazującej rozbiórkę
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1721/14
2015-01-28
10:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania administracyjnego
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3659/14
2015-01-28
10:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2613/14
2015-01-28
10:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2746/14
2015-01-28
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1900/14
2015-01-28
10:20
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków z tytułu pomocy finansowej
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1074/14
2015-01-28
10:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa zmiany decyzji w sprawie ustalenia procentowej wysokości wzrostu uposażenia zasadniczego
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1465/14
2015-01-28
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 3660/14
2015-01-28
10:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 958/14
2015-01-28
10:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1613/14
2015-01-28
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1816/14
2015-01-28
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6135 - Odpady

Nakaz usunięcia odpadów
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2602/14
2015-01-28
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3519/14
2015-01-28
10:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1707/14
2015-01-28
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności orzeczenia
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2442/14
2015-01-28
10:40
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 905/14
2015-01-28
10:40
Sala F
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
VII
VII SA/Wa 1687/14
2015-01-28
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3520/14
2015-01-28
10:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2981/14
2015-01-28
11:00
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 690/14
2015-01-28
11:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe; Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe


Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2274/14
2015-01-28
11:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2439/14
2015-01-28
11:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1186/14
2015-01-28
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
VI
VI SA/Wa 3521/14
2015-01-28
11:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2159/14
2015-01-28
11:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 974/13
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1977/14
2015-01-28
11:20
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3750/14
2015-01-28
11:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2160/14
2015-01-28
11:25
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 973/13
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 795/14
2015-01-28
11:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatność z tytyłu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowyvh
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję
III
III SA/Wa 1551/14
2015-01-28
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
IV
IV SA/Wa 1843/14
2015-01-28
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Nadanie statusu uchodźcy; Nadanie statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3751/14
2015-01-28
11:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 1820/14
2015-01-28
11:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Nadanie statusu uchodźcy; Nadanie statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3752/14
2015-01-28
11:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1733/14
2015-01-28
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
II
II SAB/Wa 899/14
2015-01-28
12:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 28.10.2013 r. o udziel.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3522/14
2015-01-28
12:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia w pełnej wysokości oplaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1296/14
2015-01-28
12:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3523/14
2015-01-28
12:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia w pełnej wysokości opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1141/14
2015-01-28
12:20
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odmowa przyjęcia na aplikację sędziowską i prokuratorską
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1307/14
2015-01-28
12:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 989/14
2015-01-28
12:30
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3053/14
2015-01-28
12:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1326/14
2015-01-28
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Maria Tarnowska (spr.)
Mariola Kowalska.
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
V
V SA/Wa 2423/14
2015-01-28
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2106/14
2015-01-28
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
II
II SA/Wa 1105/14
2015-01-28
12:40
Sala F
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199; Inne z zakresu symbolu sprawy 6199


Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2107/14
2015-01-28
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 643/14
2015-01-28
12:50
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2611/14
2015-01-28
12:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1569/14
2015-01-28
12:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2732/14
2015-01-28
12:50
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6553 - rynek mleka i przetworów mlecznych

cofnięcie kwoty indywidualnej dostaw
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2108/14
2015-01-28
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
III
III SA/Wa 2858/14
2015-01-28
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2220/14
2015-01-28
13:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1753/14
2015-01-28
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2049/14
2015-01-28
13:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 990/14
2015-01-28
13:10
Sala B
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2174/14
2015-01-28
13:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

zwrot podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1402/14
2015-01-28
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 2366/14
2015-01-28
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1958/14
2015-01-28
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2050/14
2015-01-28
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2051/14
2015-01-28
13:30
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 848/14
2015-01-28
13:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1629/14
2015-01-28
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1994/14
2015-01-28
13:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2268/14
2015-01-28
13:30
Sala G
Minister Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1938/14
2015-01-28
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1416/14
2015-01-28
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa linii energetycznych

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3677/14
2015-01-28
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2052/14
2015-01-28
13:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 3467/14
2015-01-28
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2053/14
2015-01-28
13:50
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 830/14
2015-01-28
13:50
Sala B
Urząd Patentowy RP
6460 - Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy; Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy


Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
V
V SA/Wa 2751/14
2015-01-28
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VII
VII SA/Wa 1221/14
2015-01-28
13:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636; Inne o symbolu podstawowym 636


Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2054/14
2015-01-28
14:00
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
III
III SA/Wa 1661/14
2015-01-28
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 -


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2004/14
2015-01-28
14:00
Sala G
Minister Środowiska
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

Zatwierdzenie planu urządzenia lasu
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2055/14
2015-01-28
14:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 607/14
2015-01-28
14:10
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2204/14
2015-01-28
14:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 232/14
2015-01-28
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2056/14
2015-01-28
14:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 1464/14
2015-01-28
14:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki budynku
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2057/14
2015-01-28
14:30
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 1917/14
2015-01-28
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2437/14
2015-01-28
14:30
Sala G
SKO w Ciechanowie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa uchylenia decyzji
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 35/14
2015-01-28
14:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego

odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3678/14
2015-01-28
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2058/14
2015-01-28
14:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 513/14
2015-01-28
14:40
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1435/14
2015-01-28
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 24/15
2015-01-28
15:00
Sala B
Komisarz Wyborczy W Radomiu
6262 - Wygaśnięcie mandatu radnego; Wygaśnięcie mandatu radnego


Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1703/14
2015-01-28
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2211/14
2015-01-28
15:00
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania z akt sprawy nieuwierzytelnionych kserokopii
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1421/14
2015-01-28
15:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Uchylenie postanowienia organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1184/14
2015-01-28
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1096/14
2015-01-29
08:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 stycznia 2015 r.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2117/14
2015-01-29
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
III
III SA/Wa 1357/14
2015-01-29
09:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2087/14
2015-01-29
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów i budynków
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 790/14
2015-01-29
09:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1889/14
2015-01-29
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2098/14
2015-01-29
09:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653; Inne w grupie 653


Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VI
VI SA/Wa 2545/14
2015-01-29
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1723/14
2015-01-29
09:00
Sala H
Komisja Nadzoru Finansowego
648 - Odmowa udzielenia informacji

odmowa dostępu do informacji publicznej
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1098/14
2015-01-29
09:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2038/14
2015-01-29
09:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Nakaz wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 663/14
2015-01-29
09:20
Sala H
Wójt Gminy Andrzejewo
658/648 - Informacja publiczna

beczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 29.09.2013 r. o udziel.inf.publ.
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2067/14
2015-01-29
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okresy od lipca września 2012 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2213/14
2015-01-29
09:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 963/14
2015-01-29
09:30
Sala F
Prezes Rady Ministrów
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.18.02.2013 r. o udziel.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
VII
VII SA/Wa 1882/14
2015-01-29
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1751/14
2015-01-29
09:30
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1099/14
2015-01-29
09:35
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 587/14
2015-01-29
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Odmowa uchylenia decyzji

odmowa uchylenia decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1100/14
2015-01-29
09:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1240/14
2015-01-29
09:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2286/14
2015-01-29
09:50
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st przy Min. Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odw od wyników egz. adwok.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1674/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1675/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1676/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2011 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1599/14
2015-01-29
10:00
Sala H
Rada Powiatu Płońskiego
6392/6262 - Radni

odwołanie wiceprzewodniczącego rady powiatu
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 891/14
2015-01-29
10:00
Sala H
Wójt Gminy Dębe Wielkie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 20.08.2014 o udziel.inf.publ.
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2378/14
2015-01-29
10:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Ustalenie warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 729/14
2015-01-29
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2258/14
2015-01-29
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1101/14
2015-01-29
10:05
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1125/14
2015-01-29
10:10
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania do umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 716/14
2015-01-29
10:20
Sala H
Szef Służby Celnej
6197 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 730/14
2015-01-29
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2269/14
2015-01-29
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2970/14
2015-01-29
10:20
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6176 - Syndycy upadłości

Odmowa przyznania licencji syndyka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1516/14
2015-01-29
10:25
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna; Reforma rolna


Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
Odroczono ogłoszenie orzeczenia
IV
IV SA/Wa 2363/14
2015-01-29
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 789/14
2015-01-29
10:30
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
II
II SA/Wa 615/14
2015-01-29
10:40
Sala H
Szef Służby Celnej
6197 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VII
VII SA/Wa 887/14
2015-01-29
10:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Umorzenie postępowania odwoławczego
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2301/14
2015-01-29
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1613/14
2015-01-29
10:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 665/14
2015-01-29
10:50
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SAB/Wa 76/14
2015-01-29
10:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość i bezczynność w sprawie swierdzenia objęcia ubezpieczeniem z tytułu zawarcia z płatnikiem umowy o świadczenie usług
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Stwierdzono, iż przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1615/14
2015-01-29
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1701/14
2015-01-29
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
III
III SA/Wa 1700/14
2015-01-29
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
II
II SA/Wa 1718/14
2015-01-29
11:00
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2123/14
2015-01-29
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1709/14
2015-01-29
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wznowienie robót budowlanych

Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych oraz nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Włodzimierz Kowalczyk
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 670/14
2015-01-29
11:10
Sala F
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 07.04.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VI
VI SAB/Wa 77/14
2015-01-29
11:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość i bezczynność w sprawie wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem z tytułu zawarcia z płatnikiem umowy o świadczenie usług
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1673/14
2015-01-29
11:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1936/14
2015-01-29
11:15
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3968/14
2015-01-29
11:25
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1675/14
2015-01-29
11:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1908/14
2015-01-29
11:30
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2288/14
2015-01-29
11:30
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2000/14
2015-01-29
11:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2144/14
2015-01-29
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2143/14
2015-01-29
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2114/14
2015-01-29
12:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2135/14
2015-01-29
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 stycznia 2015 r.
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1691/14
2015-01-29
12:30
Sala F
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SAB/Wa 89/14
2015-01-29
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
659/6205 - Nadzór sanitarny

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2038/14
2015-01-29
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 115/14
2015-01-29
12:45
Sala H
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi za okres pracy w gosp.rolnym
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2995/14
2015-01-29
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
II
II SAB/Wa 653/14
2015-01-29
12:50
Sala F
Wójt Gminy Sanniki
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SAB/Wa 90/14
2015-01-29
12:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
659/6205 - Nadzór sanitarny

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1711/14
2015-01-29
12:50
Sala D
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6537 - Czynności egzekucyjne

ostateczne stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2996/14
2015-01-29
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
III
III SA/Wa 230/14
2015-01-29
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1959/14
2015-01-29
13:00
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji


Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
II
II SAB/Wa 649/14
2015-01-29
13:05
Sala H
Wójt Gminy Sadowne
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.11.06.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1932/14
2015-01-29
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską

Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1163/14
2015-01-29
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2234/14
2015-01-29
13:10
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2129/14
2015-01-29
13:10
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 873/14
2015-01-29
13:25
Sala H
Odwoławcza Komisja Stypendialna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

stypendium socjalne
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1095/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1096/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1097/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1102/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1369/14
2015-01-29
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1927/14
2015-01-29
13:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1680/14
2015-01-29
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 1426/14
2015-01-29
13:30
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6553 - rynek mleka i przetworów mlecznych

odmowa zatwierdzenia umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 635/14
2015-01-29
13:40
Sala H
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1683/14
2015-01-29
13:40
Sala A
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2050/14
2015-01-29
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1561/14
2015-01-29
13:45
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2167/14
2015-01-29
13:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1726/14
2015-01-29
13:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2200/14
2015-01-29
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VI
VI SA/Wa 1294/14
2015-01-29
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1828/14
2015-01-29
14:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany

Odmowa udzielenia zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1684/14
2015-01-29
14:10
Sala A
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2132/14
2015-01-29
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 1931/14
2015-01-29
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 885/14
2015-01-29
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2353/14
2015-01-29
14:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Budownictwo wodne

Odmowa zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2284/14
2015-01-29
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1794/14
2015-01-29
14:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Nakaz wykonania określonych prac
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-29
14:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2838/13
2015-01-29
15:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie; Wymeldowanie


Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-29
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2679/13
2015-01-30
09:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
III
III SA/Wa 3670/14
2015-01-30
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o zabezpieczeniu na majątku podatnika zaległości podatkowych spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2086/14
2015-01-30
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1846/14
2015-01-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Udzielenie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2923/14
2015-01-30
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania płatności dla grup producentów rolnych
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2845/14
2015-01-30
09:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6176 - Syndycy upadłości

Zawieszenie praw wynikających z licencji syndyka
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3251/14
2015-01-30
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownia za nieruchomość
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1298/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1299/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1300/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2212/14
2015-01-30
09:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa zwolnienia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1452/14
2015-01-30
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2324/14
2015-01-30
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
VI
VI SA/Wa 3430/14
2015-01-30
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2987/14
2015-01-30
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.12.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 525/13
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3654/14
2015-01-30
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2964/14
2015-01-30
10:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2156/14
2015-01-30
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Umorzenie postępowania odwoławczego
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2252/13
2015-01-30
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2774/14
2015-01-30
10:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3432/14
2015-01-30
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3134/14
2015-01-30
10:15
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607


Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
IV
IV SA/Wa 2155/14
2015-01-30
10:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3717/14
2015-01-30
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie nadpłaty oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2437/14
2015-01-30
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3655/14
2015-01-30
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3220/13
2015-01-30
10:35
Sala B
SKO w Ciechanowie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

zatwierdzenie podziału działki
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3479/14
2015-01-30
10:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2207/14
2015-01-30
10:50
Sala G
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2793/14
2015-01-30
10:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zawieszenie postępowania
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2110/14
2015-01-30
10:55
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 875/14
2015-01-30
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3478/14
2015-01-30
11:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2063/14
2015-01-30
11:10
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków o wydanie zaświadczeń de minimis
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2478/14
2015-01-30
11:15
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium R.P.
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3517/14
2015-01-30
11:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1512/14
2015-01-30
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1513/14
2015-01-30
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 928/14
2015-01-30
11:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3431/14
2015-01-30
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1319/14
2015-01-30
12:00
Sala C
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6118 - Egzekucja świadczeń pieniężnych

stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Maciej Kurasz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2053/14
2015-01-30
12:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zobowiązanie do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Andrzej Kania (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2257/14
2015-01-30
12:10
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa nabycia mienia Skarbu Państwa przez gminę Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Magdalena Durzyńska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2966/14
2015-01-30
12:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

umorzenie postępowania
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2420/14
2015-01-30
12:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Andrzej Kania (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2285/14
2015-01-30
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Wanda Zielińska-Baran
Paweł Groński
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2728/14
2015-01-30
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 2866/14
2015-01-30
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3681/14
2015-01-30
12:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2851/14
2015-01-30
12:35
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

umorzenie postępowania administracyjnego
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3682/14
2015-01-30
12:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2148/14
2015-01-30
12:50
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2033/14
2015-01-30
12:55
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607


Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-13
VII
VII SA/Wa 1851/14
2015-01-30
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2014/14
2015-01-30
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1144/14
2015-01-30
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3683/14
2015-01-30
13:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 1589/14
2015-01-30
13:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3684/14
2015-01-30
13:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2276/14
2015-01-30
13:20
Sala G
Minister Skarbu Państwa
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Ujęcie składników mienia w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 710/14
2015-01-30
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie może być wykonane w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1776/14
2015-01-30
13:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie choroby zawodowej
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2276/14
2015-01-30
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

umorzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3154/14
2015-01-30
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 3072/14
2015-01-30
13:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3155/14
2015-01-30
13:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 3313/14
2015-01-30
13:50
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

przyznanie specjalnego zasiłku celowego
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1983/14
2015-01-30
13:50
Sala G
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1777/14
2015-01-30
13:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie choroby zawodowej
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2139/14
2015-01-30
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania


Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska (spr.)
Dorota Mydłowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
III
III SA/Wa 721/14
2015-01-30
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Maciej Kurasz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 722/14
2015-01-30
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Maciej Kurasz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3314/14
2015-01-30
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1025/14
2015-01-30
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia nieprawidłowości złego stanu technicznego budynku
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2380/14
2015-01-30
14:10
Sala D
Minister Finansów
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3560/14
2015-01-30
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2032/14
2015-01-30
14:20
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa wydania nakazu natychmiastowego wstrzymania działań i podjęcia niezbędnych czynności w celu przywrócenia stanu poprzedniego obszaru
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 6/15
2015-01-30
14:20
Sala D
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VI
VI SA/Wa 3261/14
2015-01-30
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2034/14
2015-01-30
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1557/14
2015-01-30
14:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
VI
VI SA/Wa 3262/14
2015-01-30
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1187/14
2015-01-30
14:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Wstrzymanie robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 2395/14
2015-01-30
14:45
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Stwierdzono, że zaskarżona czynność nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2172/14
2015-01-30
14:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1987/14
2015-01-30
14:50
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2394/14
2015-01-30
14:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1652/14
2015-01-30
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
III
III SA/Wa 1650/14
2015-01-30
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
III
III SA/Wa 1651/14
2015-01-30
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VII
VII SA/Wa 1627/14
2015-01-30
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1264/14
2015-01-30
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VI, w pozostałych przypadkach Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 stycznia 2015 r.
Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1886/14
2015-02-02
08:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Ewa Frąckiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
I
I SA/Wa 3333/14
2015-02-02
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zzwrotu nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1890/14
2015-02-02
09:00
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłat abonamentowych
Izabella Janson (spr.)
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
VI
VI SA/Wa 3263/14
2015-02-02
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3264/14
2015-02-02
09:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 705/14
2015-02-02
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1431/14
2015-02-02
09:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych ze środków unijnych
Izabella Janson
Mirosława Pindelska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3265/14
2015-02-02
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 706/14
2015-02-02
09:35
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
V
V SA/Wa 2158/14
2015-02-02
09:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Izabella Janson
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3266/14
2015-02-02
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 707/14
2015-02-02
09:50
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
V
V SA/Wa 2089/14
2015-02-02
10:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zwrot dofinansowania ze środków unijnych
Izabella Janson
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3267/14
2015-02-02
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 708/14
2015-02-02
10:05
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 3268/14
2015-02-02
10:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 713/14
2015-02-02
10:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Przemysław Żmich
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1627/14
2015-02-02
10:30
Sala D
Minister Finansów
6537 - Czynności egzekucyjne

oddalenie skargi na czynność egzekucyjną
Izabella Janson
Mirosława Pindelska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3269/14
2015-02-02
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3289/14
2015-02-02
10:45
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3398/14
2015-02-02
10:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2267/14
2015-02-02
11:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Izabella Janson
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-16
VI
VI SA/Wa 3391/14
2015-02-02
11:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3392/14
2015-02-02
11:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1136/14
2015-02-02
11:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

zawieszenie postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Tomasz Szmydt (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3393/14
2015-02-02
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3394/14
2015-02-02
11:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3395/14
2015-02-02
12:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1995/14
2015-02-02
12:05
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Przemysław Żmich
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3396/14
2015-02-02
12:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3193/14
2015-02-02
12:25
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zmiana decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3461/14
2015-02-02
12:25
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14.03.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 110/14
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2447/14
2015-02-02
12:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Izabella Janson
Mirosława Pindelska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3397/14
2015-02-02
12:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3194/14
2015-02-02
12:35
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zmiana decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3195/14
2015-02-02
12:45
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zmiana decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 459/14
2015-02-02
12:45
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3196/14
2015-02-02
12:55
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zmiana decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 3115/14
2015-02-02
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Izabella Janson (spr.)
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 3197/14
2015-02-02
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zmiana decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3459/14
2015-02-02
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Przemysław Żmich (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 2641/14
2015-02-02
13:20
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek okresowy
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1766/14
2015-02-02
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson (spr.)
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3543/14
2015-02-02
13:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1291/14
2015-02-02
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Mirosława Pindelska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3544/14
2015-02-02
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3545/14
2015-02-02
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1294/14
2015-02-02
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3546/14
2015-02-02
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1295/14
2015-02-02
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson (spr.)
Mirosława Pindelska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 16/15
2015-02-02
14:45
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Izabella Janson
Mirosława Pindelska (spr.)
Joanna Zabłocka
Pozostawiono bez rozpatrzenia skargę na dofinansowanie projektu
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VI
VI SA/Wa 3547/14
2015-02-02
14:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3548/14
2015-02-02
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3549/14
2015-02-02
15:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3550/14
2015-02-02
15:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1505/14
2015-02-02
15:40
Sala E
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6250 - Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizy

Odmowa udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2015 r.
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2405/14
2015-02-03
08:45
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1602/14
2015-02-03
08:50
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Tomasz Zawiślak

PUBLIKACJA
VII
VII SA/Wa 2406/14
2015-02-03
08:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3367/13
2015-02-03
08:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Odmowa udzielenia patentu na wynalazek Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3444/13
2015-02-03
08:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Odmowa udzielenia patentu na wynalazek Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2407/14
2015-02-03
08:55
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 stycznia 2015 r.
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1676/14
2015-02-03
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Katarzyna Golat (spr.)
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 800/14
2015-02-03
09:00
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6219 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2751/14
2015-02-03
09:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zawieszenie postępowania wznowionego
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3228/14
2015-02-03
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy ze środków unijnych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3304/14
2015-02-03
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3305/14
2015-02-03
09:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 1522/14
2015-02-03
09:20
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu dopłat
sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1288/14
2015-02-03
09:20
Sala F
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

odmowa przyjęcia do przedszkola
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1976/14
2015-02-03
09:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6343 - Odmowa przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

odmowa uchylenia ostatecznej decyzji
Katarzyna Golat
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2095/14
2015-02-03
09:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3306/14
2015-02-03
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2488/14
2015-02-03
09:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1570/14
2015-02-03
09:40
Sala F
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3307/14
2015-02-03
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1497/14
2015-02-03
09:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Uznanie zarzutów z nieuzasadnione
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2879/14
2015-02-03
10:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis
Jolanta Dargas (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2278/14
2015-02-03
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa uchylenia decyzji
Katarzyna Golat
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2277/14
2015-02-03
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa uchylenia decyzji
Katarzyna Golat
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SA/Wa 1305/14
2015-02-03
10:00
Sala F
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
648 - Odmowa udzielenia informacji; Odmowa udzielenia informacji


Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
V
V SA/Wa 2201/14
2015-02-03
10:00
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3308/14
2015-02-03
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1411/14
2015-02-03
10:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Uznanie, że produkt nie jest środkiem spożywczym i nie może być wprowadzony do obrotu
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3309/14
2015-02-03
10:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2561/14
2015-02-03
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis (spr.)
Jolanta Dargas
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1266/14
2015-02-03
10:20
Sala F
Burmistrz Miasta Ząbki
648 - Informacja publiczna

pismo informujące o podstawie prawnej naliczenia opłaty za udost.inf.publ. na wniosek z 22.02.2014 o udost.inf.publ.
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1975/14
2015-02-03
10:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Nakazanie usunięcia przerostów i krzewów wiklinowych
Katarzyna Golat (spr.)
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1942/14
2015-02-03
10:30
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2023/14
2015-02-03
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3111/14
2015-02-03
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 3387/14
2015-02-03
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 538/13
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis
Jolanta Dargas (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1827/14
2015-02-03
10:40
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

niezdolność do pełnienia służby wojskowej
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3112/14
2015-02-03
10:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1476/14
2015-02-03
10:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny; Nadzór sanitarny


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
I
I SA/Wa 2712/14
2015-02-03
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis (spr.)
Jolanta Dargas
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2176/14
2015-02-03
11:00
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Katarzyna Golat
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1441/14
2015-02-03
11:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie w zakresie określenia zdolności do służby
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2155/14
2015-02-03
11:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3113/14
2015-02-03
11:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2713/14
2015-02-03
11:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis (spr.)
Jolanta Dargas
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1519/14
2015-02-03
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administarcyjnego
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3470/14
2015-02-03
11:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężne
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2714/14
2015-02-03
11:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis (spr.)
Jolanta Dargas
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2042/14
2015-02-03
11:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa ustalenia warunków i szczególnych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Katarzyna Golat
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2775/14
2015-02-03
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3471/14
2015-02-03
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SAB/Wa 717/14
2015-02-03
11:35
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis
Jolanta Dargas (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2878/14
2015-02-03
11:55
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane


Agnieszka Miernik
Dorota Apostolidis
Jolanta Dargas (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
IV
IV SA/Wa 2898/13
2015-02-03
12:00
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Piotr Korzeniowski (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2185/14
2015-02-03
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2142/14
2015-02-03
12:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Wymierzenie kary pieniężnej
Katarzyna Golat (spr.)
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1181/14
2015-02-03
12:30
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

orzeczenie w sprawie inwalidztwa i jego związku ze służbą
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Odrzucono skargę
VII
VII SA/Wa 965/14
2015-02-03
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1212/14
2015-02-03
12:50
Sala F
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

obniżenie nagrody rocznej
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1800/14
2015-02-03
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
IV
IV SA/Wa 2117/14
2015-02-03
13:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Przekazanie do innego państwa członkowskiego i umorzenie postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
Katarzyna Golat
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1957/14
2015-02-03
13:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6039 - Inne dla grupy 6039

Odmowa wyznaczenia podmiotu zapewniającego służby meteorologiczne dla dostarczania danych i informacji meteorologicznych
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3357/14
2015-02-03
13:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1231/14
2015-02-03
13:10
Sala F
Szef Służby Celnej
6197 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1801/14
2015-02-03
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj
Tomasz Zawiślak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VI
VI SA/Wa 3358/14
2015-02-03
13:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1647/14
2015-02-03
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
IV
IV SA/Wa 2113/14
2015-02-03
13:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadów
Katarzyna Golat
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 845/14
2015-02-03
13:30
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6211 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 1639/14
2015-02-03
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Tomasz Zawiślak
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3633/14
2015-02-03
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3634/14
2015-02-03
13:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1185/14
2015-02-03
13:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1398/14
2015-02-03
13:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1783/14
2015-02-03
14:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6099 - Inne dla symbolu 6099

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Katarzyna Golat (spr.)
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1727/14
2015-02-03
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3635/14
2015-02-03
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 2024/14
2015-02-03
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

umorzenie postępowania odwoławczego
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2444/14
2015-02-03
14:30
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego; Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego


Katarzyna Golat
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-17
V
V SA/Wa 1433/14
2015-02-03
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1481/14
2015-02-03
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1730/14
2015-02-03
14:50
Sala A
Minister Zdrowia
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia poddania się szczepieniom ochronnym
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2239/14
2015-02-03
15:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Katarzyna Golat
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1397/14
2015-02-03
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru; Wartość celna towaru


sędzia NSA Piotr Piszczek
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Tomasz Zawiślak
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1731/14
2015-02-03
15:10
Sala A
Minister Zdrowia
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia poddania się szczepieniom ochronnym
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1622/14
2015-02-03
15:20
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
Katarzyna Golat (spr.)
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Uzupełniono wyrok
VII
VII SA/Wa 2394/14
2015-02-04
08:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
VII
VII SA/Wa 2392/14
2015-02-04
08:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2393/14
2015-02-04
08:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1502/14
2015-02-04
08:45
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Anna Sękowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1390/14
2015-02-04
09:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2098/14
2015-02-04
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

umorzenie postępowania
Emilia Lewandowska (spr.)
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VIII
VIII SA/Wa 507/14
2015-02-04
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

uchylenie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3554/14
2015-02-04
09:00
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 1963/14
2015-02-04
09:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldowanie z pobytu stałego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak
Zdjęto z wokandy_D
II
II SAB/Wa 876/14
2015-02-04
09:00
Sala F
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku nr MML/MK/ab/P07A/187/2014 z dn. 26.06.2014 o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1337/14
2015-02-04
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1338/14
2015-02-04
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1501/14
2015-02-04
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Małgorzata Jarecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2250/14
2015-02-04
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne wszczęte odwołaniem od uchwały w sprawie skreślenia biegłego rewidenta z rejestru
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3063/14
2015-02-04
09:00
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3555/14
2015-02-04
09:15
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2403/14
2015-02-04
09:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

umorzenie postępowania
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 877/14
2015-02-04
09:20
Sala F
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku nr MML/MK/ab/P07A/188/2014 z dn. 26.06.2014 o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1427/14
2015-02-04
09:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Małgorzata Jarecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 3100/14
2015-02-04
09:20
Sala D
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżony akt
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1203/14
2015-02-04
09:25
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie; Wymeldowanie


Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 733/14
2015-02-04
09:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa zawieszenia postępowania
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3556/14
2015-02-04
09:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1673/14
2015-02-04
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4001/14
2015-02-04
09:30
Sala E
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa wydania zgody na refundację leku
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2121/14
2015-02-04
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2263/14
2015-02-04
09:40
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 582/14
2015-02-04
09:40
Sala F
Minister Sportu i Turystyki
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 01.07.2014 o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska (spr.)
Janusz Walawski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1960/14
2015-02-04
09:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1404/14
2015-02-04
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie obowiązku sporządzenia zamiennego projektu budowlanego
Małgorzata Jarecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3557/14
2015-02-04
09:45
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 962/14
2015-02-04
09:50
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Zameldowanie

zameldowanie na pobyt stały
Artur Kot
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1926/14
2015-02-04
09:50
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Ochrona przyrody

Wymierzenie kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2264/14
2015-02-04
09:55
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1578/14
2015-02-04
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3558/14
2015-02-04
10:00
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SAB/Wa 627/14
2015-02-04
10:00
Sala F
Komendant Rejonowy Policji Warszawa II
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 26.11.2012 r. o udzielenie inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1503/14
2015-02-04
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne kwartały 2008 r. i 2009 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1433/14
2015-02-04
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności postanowienia
Małgorzata Jarecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1156/14
2015-02-04
10:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2265/14
2015-02-04
10:10
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3749/14
2015-02-04
10:15
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2290/14
2015-02-04
10:15
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6279 - Odmowa dokonania wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1854/14
2015-02-04
10:20
Sala F
Minister Sprawiedliwości
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska (spr.)
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1198/14
2015-02-04
10:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Małgorzata Jarecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 951/14
2015-02-04
10:20
Sala B
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy terenu; Warunki zabudowy terenu


Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-18
I
I SA/Wa 2097/14
2015-02-04
10:30
Sala B
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodoboą opiekę
Emilia Lewandowska (spr.)
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 3748/14
2015-02-04
10:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 1939/14
2015-02-04
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1574/14
2015-02-04
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-18
III
III SA/Wa 1575/14
2015-02-04
10:30
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-16
IV
IV SA/Wa 1943/14
2015-02-04
10:40
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Ochrona przyrody; Ochrona przyrody


Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Uchylono zaskarżone postanowienie
II
II SA/Wa 1903/14
2015-02-04
10:40
Sala F
Minister Infrastruktury i Rozwoju
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1359/14
2015-02-04
10:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Uchylenie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania
Małgorzata Jarecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1400/14
2015-02-04
10:40
Sala E
Minister Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Uchylenie w części decyzji dotyczącej nakazu usunięcia naruszeń oraz warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 3747/14
2015-02-04
10:45
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2385/14
2015-02-04
10:50
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 705/14
2015-02-04
10:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości za 2014 rok
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VI
VI SA/Wa 3321/14
2015-02-04
11:00
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1334/14
2015-02-04
11:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 2331/14
2015-02-04
11:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2125/14
2015-02-04
11:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1495/14
2015-02-04
11:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Małgorzata Jarecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2322/14
2015-02-04
11:05
Sala G
Minister Środowiska
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Odmowa wszczęcia postępowania
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3191/14
2015-02-04
11:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3697/14
2015-02-04
11:15
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Aneta Lemiesz
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1422/14
2015-02-04
11:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

orzeczenie w sprawie inwalidztwa
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę w części
Odrzucono skargę w części
VIII
VIII SA/Wa 969/14
2015-02-04
11:20
Sala B
SKO w Radomiu
6099 - Inne dla symbolu 6099

umorzenie postępowania administracyjnego
Artur Kot
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3679/14
2015-02-04
11:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2355/14
2015-02-04
11:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1519/14
2015-02-04
11:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek od środków transportowych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za okres od stycznia do grudnia 2009 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1521/14
2015-02-04
11:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek od środków transportowych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za poszczególne okresy 2011 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1520/14
2015-02-04
11:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek od środków transportowych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za poszczególne okresy 2010 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1657/14
2015-02-04
11:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 411/14
2015-02-04
11:30
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do lipca 2007 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3680/14
2015-02-04
11:45
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3685/14
2015-02-04
12:00
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 2149/14
2015-02-04
12:00
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2187/14
2015-02-04
12:10
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3686/14
2015-02-04
12:15
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1747/14
2015-02-04
12:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 778/14
2015-02-04
12:20
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2018/14
2015-02-04
12:30
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

umorzenie postępowania administracyjnego
Emilia Lewandowska (spr.)
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3687/14
2015-02-04
12:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Zbigniew Rudnicki
Aneta Lemiesz (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2307/14
2015-02-04
12:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego; Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego


Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak
Zdjęto z wokandy_D
II
II SA/Wa 1807/14
2015-02-04
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska (spr.)
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 856/14
2015-02-04
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Umorzenie postępowania organu I instancji
Małgorzata Jarecka (spr.)
Ewa Machlejd
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VI
VI SAB/Wa 43/14
2015-02-04
12:45
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
I
I SAB/Wa 594/14
2015-02-04
12:50
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
659/6290 - Reforma rolna; Reforma rolna


Emilia Lewandowska
Joanna Skiba (spr.)
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ...i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1650/14
2015-02-04
12:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Agnieszka Krawczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1651/14
2015-02-04
12:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Agnieszka Krawczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1652/14
2015-02-04
12:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Agnieszka Krawczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 553/14
2015-02-04
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1557/14
2015-02-04
12:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Ewa Machlejd (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 921/14
2015-02-04
12:50
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Artur Kot
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2147/14
2015-02-04
13:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1658/14
2015-02-04
13:00
Sala C
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za marzec 2013 r.
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2718/14
2015-02-04
13:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2436/14
2015-02-04
13:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
644/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 1272/14
2015-02-04
13:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Alojzy Skrodzki (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-18
I
I SA/Wa 2243/14
2015-02-04
13:10
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Emilia Lewandowska (spr.)
Joanna Skiba
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1230/14
2015-02-04
13:10
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1463/14
2015-02-04
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Nakaz doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem
Ewa Machlejd
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 922/14
2015-02-04
13:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Artur Kot
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2719/14
2015-02-04
13:20
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3052/14
2015-02-04
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2483/14
2015-02-04
13:25
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

odmowa podjęcia postępowania
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba (spr.)
Tomasz Wykowski
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2462/14
2015-02-04
13:30
Sala G
SKO w Ciechanowie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 705/14
2015-02-04
13:30
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6330 - Odmowa uchylenia decyzji; Odmowa uchylenia decyzji


Ewa Grochowska-Jung
Anna Mierzejewska (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1544/14
2015-02-04
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Umorzenie postępowania administarcyjnego
Ewa Machlejd (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1728/14
2015-02-04
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 776/14
2015-02-04
13:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1935/14
2015-02-04
13:30
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1936/14
2015-02-04
13:30
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3243/14
2015-02-04
13:40
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1379/14
2015-02-04
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1356/14
2015-02-04
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Ewa Machlejd
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3244/14
2015-02-04
13:50
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2096/14
2015-02-04
14:00
Sala G
SKO w Płocku
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
Marta Laskowska-Pietrzak
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 3246/14
2015-02-04
14:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
III
III SAB/Wa 33/14
2015-02-04
14:00
Sala C
Minister Finansów
658/6118 - Czynności egzekucyjne

bezczynność w zakresie rozpoznania zażalenia
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2053/14
2015-02-04
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 84/14
2015-02-04
14:00
Sala B
PINB Radom
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu w sprawie dostępu do informacji publicznej
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1986/14
2015-02-04
14:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3245/14
2015-02-04
14:10
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1357/14
2015-02-04
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa uchylenia decyzji
Ewa Machlejd
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2054/14
2015-02-04
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 83/14
2015-02-04
14:20
Sala B
PINB Radom
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu w sprawie dostępu do informacji publicznej
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2340/14
2015-02-04
14:30
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa cofnięcia decyzji w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2567/13
2015-02-04
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 2566/13
2015-02-04
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1489/14
2015-02-04
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Machlejd (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1566/14
2015-02-04
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Machlejd (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 2941/14
2015-02-04
14:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administacyjnego
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 941/14
2015-02-04
14:30
Sala H
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Alojzy Skrodzki (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-18
VI
VI SA/Wa 3293/14
2015-02-04
14:45
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1516/14
2015-02-04
14:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Ewa Machlejd
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2428/14
2015-02-04
15:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1073/14
2015-02-04
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1987/14
2015-02-04
15:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1578/14
2015-02-04
15:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Umorzenie postępowania administracyjnego
Ewa Machlejd (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1118/14
2015-02-04
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
Ewa Radziszewska-Krupa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2055/14
2015-02-04
15:30
Sala H
Minister Finansów
6118 - Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania w sprawie wstrzymania postępowania egzekucyjnego
Alojzy Skrodzki
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1123/14
2015-02-05
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego obejmującego podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2004
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1802/14
2015-02-05
08:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1803/14
2015-02-05
08:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2122/14
2015-02-05
08:50
Sala G
SKO w Warszawie
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego; Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2361/14
2015-02-05
09:00
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa wznowienia postępowania
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3725/14
2015-02-05
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Bożena Dziełak (spr.)
Maciej Kurasz
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1884/14
2015-02-05
09:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3688/14
2015-02-05
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indyaidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
II
II SAB/Wa 661/14
2015-02-05
09:00
Sala F
Prawo i Sprawiedliwość
658/648 - Informacja publiczna

beczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 14.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Danuta Kania (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 505/14
2015-02-05
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1635/14
2015-02-05
09:00
Sala E
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Urszula Wilk
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 952/14
2015-02-05
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2232/14
2015-02-05
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

przyznanie odszkodowania za nieruchomość
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1746/14
2015-02-05
09:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 506/14
2015-02-05
09:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 923/14
2015-02-05
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3120/14
2015-02-05
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o sprzedaży lokalu
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Stwierdzono nieważność zaskarżonego postanowienia
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2328/14
2015-02-05
09:25
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Krystyna Napiórkowska
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1664/14
2015-02-05
09:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2248/14
2015-02-05
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 270/14
2015-02-05
09:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu i spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od czerwca do sierpnia 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VII
VII SA/Wa 2368/14
2015-02-05
09:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1878/14
2015-02-05
09:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Urszula Wilk
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 481/14
2015-02-05
09:40
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji w części
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2942/14
2015-02-05
09:40
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1965/14
2015-02-05
09:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Krystyna Napiórkowska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1061/14
2015-02-05
09:50
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2278/14
2015-02-05
10:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Wieczorek (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2197/14
2015-02-05
10:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zwrot dofinansowania ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1801/14
2015-02-05
10:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1527/14
2015-02-05
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2012 r.
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 2369/14
2015-02-05
10:00
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1580/14
2015-02-05
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Magdalena Durzyńska (spr.)
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2352/14
2015-02-05
10:10
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Budownictwo wodne

Odmowa zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 840/14
2015-02-05
10:10
Sala F
SKO w Warszawie
6219 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Danuta Kania (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 853/14
2015-02-05
10:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa wznowienia postępowania
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2370/14
2015-02-05
10:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1737/14
2015-02-05
10:20
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Urszula Wilk
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1590/14
2015-02-05
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Magdalena Durzyńska (spr.)
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1937/14
2015-02-05
10:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 2014/14
2015-02-05
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
II
II SA/Wa 1269/14
2015-02-05
10:30
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do służby wojskowej
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1718/14
2015-02-05
10:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Bożena Dziełak (spr.)
Maciej Kurasz
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2335/14
2015-02-05
10:35
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Napiórkowska
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2371/14
2015-02-05
10:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 906/14
2015-02-05
10:40
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek rodzinny

zasiłek celowy
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3099/14
2015-02-05
10:40
Sala B
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

opinia w sprawie wstępnego podziału nieruchomości
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2205/14
2015-02-05
10:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 988/14
2015-02-05
10:50
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
VI
VI SA/Wa 1816/14
2015-02-05
10:50
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6174 - Komornicy

Umorzenie postępowania odwoławczego
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Urszula Wilk
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1922/14
2015-02-05
11:00
Sala G
Minister Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Krystyna Napiórkowska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1712/14
2015-02-05
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką oraz drugim członkiem zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od maja do sierpnia oraz październik i grudzień 2008 r.
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1474/14
2015-02-05
11:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VII
VII SA/Wa 2023/14
2015-02-05
11:00
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1711/14
2015-02-05
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką oraz drugim członkiem zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za marzec 2008 r.
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1149/14
2015-02-05
11:00
Sala B
Dyr. Mazowieckiego Od. Wojew. Narodowego funduszu Zdrowia
652 - Inne dla grupy 652

rozstrzygnięcie oferty w postępowaniu konkursowym
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2569/14
2015-02-05
11:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Magdalena Durzyńska (spr.)
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2290/14
2015-02-05
11:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
Andrzej Wieczorek (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 764/14
2015-02-05
11:10
Sala F
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6195 - Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o
Danuta Kania (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2292/14
2015-02-05
11:20
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadu
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1500/14
2015-02-05
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2009 r.
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 945/14
2015-02-05
11:30
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa uwzględnienia odwołania od opinii służbowej
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Odrzucono skargę
VIII
VIII SA/Wa 834/14
2015-02-05
11:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VI
VI SA/Wa 1452/14
2015-02-05
11:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 1453/14
2015-02-05
11:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 1821/14
2015-02-05
12:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2484/14
2015-02-05
12:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Michał Sowiński (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2928/14
2015-02-05
12:00
Sala D
Minister Administracji i Cyfryzacji
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-17
III
III SA/Wa 2044/14
2015-02-05
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
III
III SA/Wa 2045/14
2015-02-05
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
II
II SA/Wa 1536/14
2015-02-05
12:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Danuta Kania (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1454/14
2015-02-05
12:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2209/14
2015-02-05
12:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6340 - Potwierdzenie represji; Potwierdzenie represji


Krystyna Napiórkowska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2367/14
2015-02-05
12:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2366/14
2015-02-05
12:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2365/14
2015-02-05
12:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 633/14
2015-02-05
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Magdalena Durzyńska (spr.)
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1455/14
2015-02-05
12:25
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
V
V SA/Wa 2153/14
2015-02-05
12:30
Sala D
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2102/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 2105/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 2101/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1987/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2103/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 2104/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 2100/14
2015-02-05
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VIII
VIII SA/Wa 956/14
2015-02-05
12:30
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Siedlce
6168 - Nakazy z zakresu nadzoru weterynaryjnego

zakaz wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1456/14
2015-02-05
12:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 3078/14
2015-02-05
12:40
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1449/14
2015-02-05
12:45
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1259/14
2015-02-05
12:50
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

odmowa nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1759/14
2015-02-05
12:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, którą nałożono karę pieniężną za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3079/14
2015-02-05
12:55
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2342/14
2015-02-05
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak (spr.)
Maciej Kurasz
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie może być wykonane w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2341/14
2015-02-05
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak (spr.)
Maciej Kurasz
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie może być wykonane w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1305/14
2015-02-05
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zbowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1546/14
2015-02-05
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
III
III SA/Wa 1547/14
2015-02-05
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
VIII
VIII SA/Wa 624/14
2015-02-05
13:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6330 - Status bezrobotnego

utrata statusu osoby bezrobotnej
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2208/14
2015-02-05
13:05
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2064/14
2015-02-05
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 626/14
2015-02-05
13:10
Sala F
Zastępca Prokuratora Generalnego Naczelny Prokurator Wojskowy
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

ustalenie wysokości uposażenia
Danuta Kania (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 3080/14
2015-02-05
13:10
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 728/14
2015-02-05
13:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Marek Wroczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1779/14
2015-02-05
13:25
Sala G
SKO w Ciechanowie
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2065/14
2015-02-05
13:25
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Urszula Wilk
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3081/14
2015-02-05
13:25
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1682/14
2015-02-05
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1463/14
2015-02-05
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
II
II SAB/Wa 617/14
2015-02-05
13:30
Sala F
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Danuta Kania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 3090/14
2015-02-05
13:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków uijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1470/14
2015-02-05
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3100/14
2015-02-05
13:45
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłki celowe
Magdalena Durzyńska
Piotr Przybysz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1208/14
2015-02-05
13:50
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6054 - Unieważnienie paszportu

Unieważnienie paszportu
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1631/14
2015-02-05
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Egzekucje

wyłączenie spod egzekucji administracyjnej nieruchomości
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 320/14
2015-02-05
13:50
Sala F
Koło Łowieckie „Łoś”
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Danuta Kania
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VII
VII SA/Wa 1471/14
2015-02-05
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 801/14
2015-02-05
13:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 1891/14
2015-02-05
14:00
Sala 3A
SKO w Siedlcach
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 r.
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1670/14
2015-02-05
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1767/14
2015-02-05
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2521/14
2015-02-05
14:10
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Agnieszka Wójcik
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1316/14
2015-02-05
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Mirosława Kowalska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1493/14
2015-02-05
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Danuta Kania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 615/14
2015-02-05
14:10
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy

dodatek mieszkaniowy
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1833/14
2015-02-05
14:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2151/14
2015-02-05
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1625/14
2015-02-05
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego

odmowa zawieszenia postępowania
Dariusz Kurkiewicz
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1537/14
2015-02-05
14:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Mirosława Kowalska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 11/15
2015-02-05
14:30
Sala B
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Uwzględniono skargę na dofinansowanie projektu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2349/14
2015-02-05
14:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2185/14
2015-02-05
14:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Cezary Kosterna
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1864/14
2015-02-05
15:00
Sala 3A
Minister Finansów
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Bożena Dziełak
Maciej Kurasz (spr.)
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1270/14
2015-02-05
15:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2078/14
2015-02-05
15:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Małgorzata Jarecka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2057/14
2015-02-05
15:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Agnieszka Wójcik
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2333/14
2015-02-05
15:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Odmowa wymeldowania; Odmowa wymeldowania


Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Agnieszka Wójcik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
VII
VII SA/Wa 1732/14
2015-02-06
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2139/14
2015-02-06
08:55
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania


Beata Krajewska (spr.)

PUBLIKACJA
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
III
III SA/Wa 662/14
2015-02-06
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2009 r.
Sylwester Golec (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2164/14
2015-02-06
09:00
Sala H
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2956/14
2015-02-06
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania (spr.)
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2087/14
2015-02-06
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Andrzej Kania (spr.)
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska
Zdjęto z wokandy_D
III
III SA/Wa 833/14
2015-02-06
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 834/14
2015-02-06
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 835/14
2015-02-06
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1245/14
2015-02-06
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 313/14
2015-02-06
09:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

niezakwalifikowanie i nieumieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu
Joanna Kube
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Stwierdzono wydanie uchwały z naruszeniem prawa
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VI
VI SA/Wa 3472/14
2015-02-06
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2855/14
2015-02-06
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska (spr.)
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 1814/14
2015-02-06
09:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
V
V SA/Wa 2322/14
2015-02-06
09:20
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

przyznanie pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2497/14
2015-02-06
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
II
II SAB/Wa 975/14
2015-02-06
09:20
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 10.02.2014 r. o udziel.inf.publ.
Joanna Kube (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2518/14
2015-02-06
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 67/13
Elżbieta Lenart (spr.)
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1992/14
2015-02-06
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 2158/14
2015-02-06
09:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3726/14
2015-02-06
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne miesiące 2007 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1779/14
2015-02-06
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1124/14
2015-02-06
09:40
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa uchylenia decyzji
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2593/14
2015-02-06
09:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1993/14
2015-02-06
09:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SAB/Wa 674/14
2015-02-06
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

skarga na przewlekłość
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1791/14
2015-02-06
09:50
Sala F
SKO w Warszawie
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3233/14
2015-02-06
09:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 1907/14
2015-02-06
10:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2990/14
2015-02-06
10:00
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
V
V SA/Wa 2989/14
2015-02-06
10:00
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
V
V SA/Wa 947/14
2015-02-06
10:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Piotr Kraczowski (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2905/13
2015-02-06
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych; Podatek od czynności cywilnoprawnych


Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 2164/14
2015-02-06
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania organu I instancji
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3602/14
2015-02-06
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 3012/14
2015-02-06
10:00
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3645/14
2015-02-06
10:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia w pełnej wysokości opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3016/14
2015-02-06
10:20
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6553 - rynek mleka i przetworów mlecznych

odmowa zatwierdzenia umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 363/14
2015-02-06
10:20
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6194 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Kube
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1812/14
2015-02-06
10:20
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania administracyjnego
Elżbieta Lenart (spr.)
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3428/14
2015-02-06
10:25
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywnaie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 832/14
2015-02-06
10:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sylwester Golec (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 831/14
2015-02-06
10:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sylwester Golec (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2855/14
2015-02-06
10:30
Sala H
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

umorzenie zaległości z tytułu opłat abonamentowych
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1066/14
2015-02-06
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2010 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1712/14
2015-02-06
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1612/14
2015-02-06
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1181/14
2015-02-06
10:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
II
II SA/Wa 1347/14
2015-02-06
10:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Joanna Kube (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 3367/14
2015-02-06
10:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę; Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę


Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
VI
VI SA/Wa 3518/14
2015-02-06
10:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2186/14
2015-02-06
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za miesiące od maja do września 2009 r. oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia za marzec i kwiecień 2009 r.
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3172/14
2015-02-06
11:00
Sala H
Minister Finansów
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1078/14
2015-02-06
11:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-20
VII
VII SA/Wa 1812/14
2015-02-06
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji w części i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w pozostałej części
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 561/14
2015-02-06
11:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

skarga na bezczynność
Elżbieta Lenart (spr.)
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3156/14
2015-02-06
11:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3273/14
2015-02-06
11:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa wszczęcia postępowania
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3559/14
2015-02-06
11:25
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 916/14
2015-02-06
11:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1710/14
2015-02-06
11:30
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Odmowa wszczęcia postępowania odwoławczego w przedmiocie zmiany stanowiska
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3433/14
2015-02-06
11:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
III
III SA/Wa 1565/14
2015-02-06
12:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Sylwester Golec (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1180/14
2015-02-06
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-12
II
II SA/Wa 1134/14
2015-02-06
12:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 830/14
2015-02-06
12:00
Sala B
Urząd Patentowy RP
6460 - Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy; Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy


Leszek Kobylski (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1386/14
2015-02-06
12:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1181/14
2015-02-06
12:30
Sala D
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1843/14
2015-02-06
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2816/13
2015-02-06
12:30
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych; Uwłaszczenie państwowych osób prawnych


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Zawieszono postępowanie
Otwarto zamkniętą rozprawę
II
II SA/Wa 1201/14
2015-02-06
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2610/14
2015-02-06
12:40
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak (spr.)
Anna Wesołowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2611/14
2015-02-06
12:45
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak (spr.)
Anna Wesołowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 1940/14
2015-02-06
13:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1843/14
2015-02-06
13:00
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1546/14
2015-02-06
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzwoym
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1017/14
2015-02-06
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1018/14
2015-02-06
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Beata Sobocha (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2330/14
2015-02-06
13:00
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 470/14
2015-02-06
13:00
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Odmowa wszczęcia postępowania

odmowa wszcześcia post. o nadanie tytułu naukowego profesora
Joanna Kube
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1891/14
2015-02-06
13:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3186/14
2015-02-06
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 1844/14
2015-02-06
13:15
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3065/14
2015-02-06
13:20
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6531 - Dotacje

zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
Andrzej Kania (spr.)
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2331/14
2015-02-06
13:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1191/14
2015-02-06
13:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

orzeczenie o zdolności do złużby
Joanna Kube
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2294/14
2015-02-06
13:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2393/14
2015-02-06
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Elżbieta Lenart
Bożena Marciniak (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2173/14
2015-02-06
13:30
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2975/14
2015-02-06
13:30
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1799/14
2015-02-06
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 -


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Beata Sobocha
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2239/14
2015-02-06
13:35
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart (spr.)
Bożena Marciniak
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1240/14
2015-02-06
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2332/14
2015-02-06
13:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1100/14
2015-02-06
13:40
Sala F
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Joanna Kube
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2027/14
2015-02-06
13:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
VI
VI SA/Wa 2006/14
2015-02-06
14:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa odnowienia dyplomu pilota morskiego
Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1995/14
2015-02-06
14:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3368/14
2015-02-06
14:00
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2446/14
2015-02-06
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Egzekucje

odmowa umorzenia kosztów egzekucyjnych
Andrzej Kania
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2116/14
2015-02-06
14:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1236/14
2015-02-06
14:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Joanna Kube (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2342/14
2015-02-06
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Określenie wysokości należnego podatku

okreslenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania (spr.)
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3609/13
2015-02-06
14:20
Sala E
Prezydium N.R.A.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Zawieszenie w czynnościach zawodowych
Sławomir Kozik
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2117/14
2015-02-06
14:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Joanna Gierak-Podsiadły
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1804/14
2015-02-06
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności z tytułu podatku akcyzowego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2357/14
2015-02-06
14:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1186/14
2015-02-06
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2422/14
2015-02-06
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania (spr.)
Piotr Kraczowski
Dorota Mydłowska
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1805/14
2015-02-06
14:45
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności z tytułu podatku akcyzowego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1787/14
2015-02-06
14:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sławomir Kozik (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2012/14
2015-02-06
15:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wznowienia postępowania w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2011 r.
Elżbieta Olechniewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2297/14
2015-02-06
15:30
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2013 r.
Sylwester Golec (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2878/14
2015-02-09
08:50
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane


Jolanta Dargas (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2148/14
2015-02-09
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Joanna Zabłocka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
VI
VI SA/Wa 2016/14
2015-02-09
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2043/14
2015-02-09
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
VII
VII SA/Wa 1600/14
2015-02-09
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 870/14
2015-02-09
09:00
Sala F
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa wypłaty równoważnika za niewydane w naturze przedmioty mundurowe
Janusz Walawski
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3116/14
2015-02-09
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2147/14
2015-02-09
09:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Joanna Zabłocka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-19
II
II SA/Wa 1392/14
2015-02-09
09:20
Sala F
Rektor UW
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa wznowienia studiów magisterskich
Janusz Walawski (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 726/14
2015-02-09
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2129/14
2015-02-09
09:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Uchylenie decyzji o

uchylenie decyzji oraz określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Joanna Zabłocka
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1469/14
2015-02-09
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 727/14
2015-02-09
09:35
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 404/14
2015-02-09
09:40
Sala F
Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie doręczenia rozstrzygnięcia
Janusz Walawski
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2268/14
2015-02-09
09:55
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607


Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-12
V
V SA/Wa 2254/14
2015-02-09
10:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zwrot dofinansowania ze środków unijnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2004/14
2015-02-09
10:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-23
VII
VII SA/Wa 1467/14
2015-02-09
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1731/14
2015-02-09
10:00
Sala F
Szef Agencji Wywiadu
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Janusz Walawski
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3211/14
2015-02-09
10:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

zwrot wniosku
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1468/14
2015-02-09
10:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 927/14
2015-02-09
10:20
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 07.01.14 o udost.inf.publ.
Janusz Walawski (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1818/14
2015-02-09
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2062/14
2015-02-09
10:35
Sala B
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1946/14
2015-02-09
10:40
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego wprowadzenia do obrotu nawozu organicznego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VII
VII SA/Wa 1438/14
2015-02-09
10:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu; Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu


Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-17
II
II SA/Wa 1473/14
2015-02-09
10:40
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu
Janusz Walawski
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 368/13
2015-02-09
10:55
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
VI
VI SA/Wa 2816/14
2015-02-09
11:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Sprzeciw od wpisu na listę adwokatów
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1385/14
2015-02-09
11:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6191 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Janusz Walawski
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1455/14
2015-02-09
11:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoloenie na budowę
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1453/14
2015-02-09
11:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-18
VII
VII SA/Wa 1454/14
2015-02-09
11:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoloenie na budowę
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 366/13
2015-02-09
11:15
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa zawieszenia postępowania
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
VI
VI SA/Wa 405/14
2015-02-09
11:30
Sala E
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
6047 - Nadawanie podmiotom gospodarki narodowej numerów REGON

Odmowa przywrócenia spółce cywilnej numeru identyfikacyjnego REGON oraz wydania zaktualizowanego zaświadczenia o tym numerze stwierdzającego zarejestrowanie zmiany składu osobowego spółki
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1326/14
2015-02-09
12:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części
VI
VI SA/Wa 1886/14
2015-02-09
12:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Ewa Frąckiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2149/14
2015-02-09
12:30
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1868/14
2015-02-09
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 813/14
2015-02-09
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Uposażenie funkcjonariusza Policji

Uposażenie funkcjonariusza Policji
Janusz Walawski
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Zawieszono postępowanie
VI
VI SA/Wa 1509/14
2015-02-09
12:35
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Ewa Frąckiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3210/14
2015-02-09
12:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

umorzenie postępowania
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2298/14
2015-02-09
12:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1234/14
2015-02-09
12:50
Sala F
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa refundacji kosztów przekwalifikowania zawodowego
Janusz Walawski (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2083/14
2015-02-09
12:55
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-24
V
V SA/Wa 2726/14
2015-02-09
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1527/14
2015-02-09
13:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Umorzenie postępowania zażaleniowego
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2020/14
2015-02-09
13:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Wykreślenie z ewidencji instruktorów techniki jazdy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1648/14
2015-02-09
13:10
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

zwrot części równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Janusz Walawski
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1450/14
2015-02-09
13:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 2467/14
2015-02-09
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1535/14
2015-02-09
13:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania odwoławczego
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1800/14
2015-02-09
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1373/14
2015-02-09
13:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2957/14
2015-02-09
13:35
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania odwoławczego
Jolanta Dargas (spr.)
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2363/14
2015-02-09
13:40
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

sprostowanie oczywistej omyłki
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1822/14
2015-02-09
13:40
Sala A
SKO w Warszawie
6030 - Rejestracja pojazdu

Zawieszenie postępowania odwoławczego
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1909/14
2015-02-09
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2344/14
2015-02-09
13:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2085/14
2015-02-09
13:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2137/14
2015-02-09
14:00
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego; Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2259/14
2015-02-09
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1552/14
2015-02-09
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki budynku mieszkalnego
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Bogusław Cieśla
Maria Tarnowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1536/14
2015-02-09
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Kara za przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3202/14
2015-02-09
14:15
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Jolanta Dargas
Dorota Apostolidis (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1798/14
2015-02-09
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności z tytułu opłaty paliwowej
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1781/14
2015-02-09
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Bogusław Cieśla (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1491/14
2015-02-09
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dorota Wdowiak
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1799/14
2015-02-09
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności z tytułu opłaty paliwowej
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 230/14
2015-02-10
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-24
VII
VII SA/Wa 1474/14
2015-02-10
08:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2549/14
2015-02-10
09:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2666/14
2015-02-10
09:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Danuta Szydłowska
Pamela Kuraś-Dębecka
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2066/14
2015-02-10
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Marta Laskowska-Pietrzak
Piotr Korzeniowski (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2368/14
2015-02-10
09:00
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2203/14
2015-02-10
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zwrot dofinansowania ze środków unijnych
Jarosław Stopczyński (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Andrzej Kania
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3836/14
2015-02-10
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Jolanta Sokołowska (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2254/14
2015-02-10
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Małgorzata Miron (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-20
II
II SAB/Wa 639/14
2015-02-10
09:00
Sala F
Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rp
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 27.05.2014 r. o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2749/14
2015-02-10
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2127/14
2015-02-10
09:20
Sala 3A
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1256/14
2015-02-10
09:20
Sala F
Szef Sztabu Generalnego WP
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania dodatkowego wynagrodzenia
Ewa Pisula-Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2402/14
2015-02-10
09:20
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

nie stwierdzenie nieważności orzeczenia
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Tomasz Szmydt
Zawieszono postępowanie
IV
IV SA/Wa 2522/14
2015-02-10
09:25
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy
Teresa Zyglewska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1934/14
2015-02-10
09:30
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Nałożenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu towaru o niewłaściwej jakości
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1958/14
2015-02-10
09:30
Sala D
Minister Sportu i Turystyki
6531 - Dotacje; Dotacje


Jarosław Stopczyński
Anna Falkiewicz-Kluj
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
III
III SA/Wa 3837/14
2015-02-10
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości różnicy do przeniesienia i wysokości zwrotu różnicy podatku w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od września 2008 r. do marca 2009 r.
Jolanta Sokołowska
Małgorzata Długosz-Szyjko
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1567/14
2015-02-10
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2634/14
2015-02-10
09:40
Sala 3A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4268/14