Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2567/14
2015-01-13
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 844/14
2015-01-13
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2703/14
2015-01-13
09:00
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ograniczenia wglądu do materiału dowodowego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3001/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 856/14
2015-01-13
09:00
Sala F
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.27.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1770/14
2015-01-13
09:00
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Obywatelstwo; Obywatelstwo


Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1277/14
2015-01-13
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
V
V SA/Wa 1747/14
2015-01-13
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1398/14
2015-01-13
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3187/14
2015-01-13
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
VII
VII SA/Wa 2456/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1187/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1873/14
2015-01-13
09:20
Sala D
Rada Gminy Czosnów
6391/6532 - Budżet gminy

udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3969/14
2015-01-13
09:30
Sala E
SKO w Warszawie
6338 - Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:30
Sala F
Minister Sprawiedliwości
644/648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę o wymierzenie grzywny -art.154 ustawy PoPPSA
IV
IV SA/Wa 2275/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159; inne o symbolu 6159


Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
IV
IV SA/Wa 2194/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego; Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego


Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2860/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2859/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2064/14
2015-01-13
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3139/14
2015-01-13
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 1114/14
2015-01-13
09:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na montaż reklamy w postaci siatki winylowej zabezpieczającej z nadrukiem reklamowym wraz z oświetleniem
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1362/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1954/14
2015-01-13
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SAB/Wa 645/14
2015-01-13
09:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie odwołania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1640/14
2015-01-13
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1020/14
2015-01-13
10:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Zawieszono postępowanie
II
II SA/Wa 2101/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 747/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

Inne o symbolu podstawowym 621
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1988/14
2015-01-13
10:00
Sala G
Mazowiecki Woj. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odrzucenie zarzutów
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 964/14
2015-01-13
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za II i III kwartał 2010 r. oraz podatku do zapłaty za okresy od kwietnia do września 2010 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1841/14
2015-01-13
10:10
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2009/14
2015-01-13
10:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego i niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3015/14
2015-01-13
10:15
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1236/14
2015-01-13
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 496/14
2015-01-13
10:20
Sala F
Dowódca Jednostki Wojskowej nr 3688 w Sochaczewie
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania zasiłku osiedleniowego
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w części
Oddalono skargę w części
I
I SA/Wa 2954/14
2015-01-13
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
VI
VI SA/Wa 1798/14
2015-01-13
10:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2016/14
2015-01-13
10:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1373/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1374/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 267/14
2015-01-13
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2647/14
2015-01-13
10:35
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1162/14
2015-01-13
10:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 980/14
2015-01-13
10:40
Sala F
Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON
6191 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Odrzucono skargę
I
I SAB/Wa 585/14
2015-01-13
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1751/14
2015-01-13
10:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia w części prawa ochronnego na słowno - graficzny znak towarowy
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1578/14
2015-01-13
10:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 327/14
2015-01-13
11:00
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1642/14
2015-01-13
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

wstępny projekt podziału nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2074/14
2015-01-13
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Umorzenie postępowania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3104/14
2015-01-13
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
I
I SA/Wa 1579/14
2015-01-13
11:05
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 328/14
2015-01-13
11:15
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 329/14
2015-01-13
11:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie gimnazjum
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2128/14
2015-01-13
11:30
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2080/14
2015-01-13
11:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe; Wzory przemysłowe


Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-26
V
V SA/Wa 3353/14
2015-01-13
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Pozostawiono bez rozpatrzenia skargę na dofinansowanie projektu
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-13
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
I
I SA/Wa 1435/14
2015-01-13
12:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1572/14
2015-01-13
12:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 527/14
2015-01-13
12:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Izabela Ostrowska
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 604/14
2015-01-13
12:20
Sala H
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1941/14
2015-01-13
12:20
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1098/14
2015-01-13
12:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono rozprawę
I
I SAB/Wa 626/14
2015-01-13
12:30
Sala B
Minister Gospodarki
658/6291 - Nacjonalizacja

doręczenie decyzji
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2586/14
2015-01-13
12:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1659/14
2015-01-13
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1534/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania odwoławczego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 729/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2570/14
2015-01-13
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2215/14
2015-01-13
12:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1947/14
2015-01-13
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 730/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1577/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Uchylenie decyzji ostatecznej i umorzenie postępowania administracyjnego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1507/14
2015-01-13
13:00
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2216/14
2015-01-13
13:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 469/14
2015-01-13
13:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej

wymierzenie kary dyscyplinarnej
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2112/14
2015-01-13
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 924/14
2015-01-13
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania zażaleniowego
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1762/14
2015-01-13
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1946/14
2015-01-13
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1865/14
2015-01-13
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1212/14
2015-01-13
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanago i udzielenia pozwolenia na budowę
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3095/14
2015-01-13
13:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia prawa własności
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1571/14
2015-01-13
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1357/14
2015-01-13
13:20
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie lekarskie w sprawie zdolności do pełnienia służby i inwalidztwa
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę w części
Odrzucono skargę w części
VI
VI SA/Wa 3178/14
2015-01-13
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1679/14
2015-01-13
13:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadu
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1754/14
2015-01-13
13:30
Sala C
Minister Finansów
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1159/14
2015-01-13
13:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 580/14
2015-01-13
13:40
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 09.02.14 o udost.inf.publ.
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1864/14
2015-01-13
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1392/14
2015-01-13
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1062/14
2015-01-13
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa i rozbiórka pawilonów i kiosków handlowych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 1264/14
2015-01-13
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za luty oraz miesiące od kwietnia do listopada 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2103/14
2015-01-13
14:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1717/14
2015-01-13
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1572/14
2015-01-13
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1340/14
2015-01-13
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-13
14:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-15
VII
VII SA/Wa 2181/14
2015-01-13
14:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 292/14
2015-01-13
14:25
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1983/14
2015-01-13
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1714/14
2015-01-13
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz styczeń i luty 2006 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1854/14
2015-01-13
14:30
Sala G
Główny Lekarz Weterynarii
6168 - Ochrona zwierząt

Stwierdzenie nadpłaty w opłacie za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-13
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
VI
VI SA/Wa 3327/14
2015-01-13
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-13
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
III
III SA/Wa 1627/14
2015-01-13
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1896/14
2015-01-13
15:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1709/14
2015-01-13
15:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 823/14
2015-01-14
08:45
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1095/14
2015-01-14
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
VI
VI SA/Wa 2713/13
2015-01-14
09:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1327/14
2015-01-14
09:00
Sala A
SKO w Płocku
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2189/14
2015-01-14
09:00
Sala G

6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1623/14
2015-01-14
09:00
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 706/14
2015-01-14
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6371 - Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 927/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 573/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3340/14
2015-01-14
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.
Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 569/14
2015-01-14
09:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
658/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania od decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3296/13
2015-01-14
09:20
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1192/14
2015-01-14
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 391/14
2015-01-14
09:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VIII
VIII SA/Wa 937/14
2015-01-14
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2167/14
2015-01-14
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3118/14
2015-01-14
09:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1883/14
2015-01-14
09:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Ustalenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1959/14
2015-01-14
09:30
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2781/13
2015-01-14
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1495/14
2015-01-14
09:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 600/14
2015-01-14
09:40
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 09.09.2013 o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1728/14
2015-01-14
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 928/14
2015-01-14
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 314/14
2015-01-14
09:50
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1575/14
2015-01-14
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1693/14
2015-01-14
09:50
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wznowienia postępowania
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-14
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
V
V SA/Wa 1689/14
2015-01-14
10:00
Sala D
Minister Finansów
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu grzywny
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4041/14
2015-01-14
10:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2129/14
2015-01-14
10:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 577/14
2015-01-14
10:00
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 20.09.13 o udost.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 938/14
2015-01-14
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1945/14
2015-01-14
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze zbycia nieruchomości
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1414/14
2015-01-14
10:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1729/14
2015-01-14
10:10
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3102/13
2015-01-14
10:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 2200/14
2015-01-14
10:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłat abonamentowych
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1484/14
2015-01-14
10:20
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 929/14
2015-01-14
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1417/14
2015-01-14
10:25
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
III
III SA/Wa 1760/14
2015-01-14
10:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1251/14
2015-01-14
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2237/14
2015-01-14
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1336/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
III
III SA/Wa 1335/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
V
V SA/Wa 2741/14
2015-01-14
10:40
Sala D
ZUS Oddział w Płocku
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
VI
VI SA/Wa 1659/14
2015-01-14
10:40
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
II
II SA/Wa 791/14
2015-01-14
10:40
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1419/14
2015-01-14
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 936/14
2015-01-14
10:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3062/14
2015-01-14
10:40
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1307/14
2015-01-14
10:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 301/14
2015-01-14
10:55
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2783/13
2015-01-14
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 648/13
2015-01-14
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 576/14
2015-01-14
11:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1701/14
2015-01-14
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1851/14
2015-01-14
11:20
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
VIII
VIII SA/Wa 632/14
2015-01-14
11:20
Sala B
SKO w Radomiu
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy; Zatrzymanie prawa jazdy; Zatrzymanie prawa jazdy


Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 649/14
2015-01-14
11:20
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2049/14
2015-01-14
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1296/14
2015-01-14
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
IV
IV SA/Wa 2006/14
2015-01-14
11:30
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
III
III SAB/Wa 46/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Minister Finansów
658/6118 - Czynności egzekucyjne

Czynności egzekucyjne
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 761/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1767/14
2015-01-14
11:50
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 757/14
2015-01-14
12:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów kapitałowych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2126/14
2015-01-14
12:00
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Odmowa wznowienia postępowania
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 502/14
2015-01-14
12:00
Sala F
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1048/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
III
III SA/Wa 1049/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 1710/14
2015-01-14
12:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 852/14
2015-01-14
12:20
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 876/14
2015-01-14
12:20
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1712/14
2015-01-14
12:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3006/14
2015-01-14
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1589/14
2015-01-14
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 169/14
2015-01-14
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiekszonej wysługi lat z tytułu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 591/14
2015-01-14
12:40
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1547/14
2015-01-14
12:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 1736/14
2015-01-14
12:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1252/14
2015-01-14
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

odmowa zawieszenia postępowania egzekucyjnego
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1911/14
2015-01-14
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 1226/14
2015-01-14
13:00
Sala H
Minister Sprawiedliwości
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Uchylenie uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych i umorzenie postępowania
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Żadne z wyżej wymienionych
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1229/14
2015-01-14
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1430/14
2015-01-14
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2138/14
2015-01-14
13:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa uchylenia decyzji
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Anna Szymańska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 1301/14
2015-01-14
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2100/14
2015-01-14
13:10
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 723/14
2015-01-14
13:10
Sala B
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

środowiskowe uwarunkowania zgody na rezlizację przedsięwzięcia
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1664/14
2015-01-14
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2308/14
2015-01-14
13:15
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2940/14
2015-01-14
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110/6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego oraz kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1554/14
2015-01-14
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1736/14
2015-01-14
13:25
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1837/14
2015-01-14
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2193/14
2015-01-14
13:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1639/14
2015-01-14
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 662/14
2015-01-14
13:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2046/14
2015-01-14
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2902/14
2015-01-14
13:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1861/14
2015-01-14
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1870/14
2015-01-14
13:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2859/13
2015-01-14
13:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1533/14
2015-01-14
13:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1833/13
2015-01-14
13:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 78/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 77/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 79/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1168/14
2015-01-14
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług wpłaconego za grudzień 2000 r. oraz luty i marzec 2001 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1859/14
2015-01-14
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1883/14
2015-01-14
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2022/14
2015-01-14
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia oraz czerwiec i lipiec 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1877/14
2015-01-14
14:10
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług u płatnika
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2102/14
2015-01-14
14:10
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1998/14
2015-01-14
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1858/14
2015-01-14
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1931/14
2015-01-14
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 821/14
2015-01-14
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1489/14
2015-01-14
14:30
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2062/14
2015-01-14
14:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1271/14
2015-01-14
14:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych
Anna Sękowska (spr.)
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2996/14
2015-01-14
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1023/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1024/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2146/14
2015-01-14
14:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1685/14
2015-01-14
14:50
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3931/14
2015-01-14
14:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1387/14
2015-01-14
15:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1167/14
2015-01-14
15:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
III
III SA/Wa 1932/14
2015-01-14
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1506/14
2015-01-14
15:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Teresa Zyglewska (spr.)
Alina Balicka
Aneta Dąbrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2391/14
2015-01-14
15:20
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2104/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2105/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1973/14
2015-01-14
16:00
Sala C
SKO w Płocku
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

określenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1917/14
2015-01-15
08:50
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych

Umorzenie postępowania w sprawie określenia wysokości nadpłat w opłatach za prawo wykorzystania częstotliwości na podstawie dwóch pozwoleń radiowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Magdalena Maliszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2495/14
2015-01-15
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 1126/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wszczęcia postępwania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1134/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2138/14
2015-01-15
09:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 868/14
2015-01-15
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania
Joanna Zabłocka
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1883/14
2015-01-15
09:00
Sala H
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych na realizację projektu
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 954/14
2015-01-15
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1594/14
2015-01-15
09:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony


Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 860/14
2015-01-15
09:00
Sala F
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1820/14
2015-01-15
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2775/14
2015-01-15
09:00
Sala E
Krajowa Rada Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i odmowy zwolnienia aplikanta z zapłaty części opłaty rocznej za aplikację
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1668/14
2015-01-15
09:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 422/14
2015-01-15
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1655/14
2015-01-15
09:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2127/14
2015-01-15
09:20
Sala G
Rada Gminy Prażmów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SAB/Wa 672/14
2015-01-15
09:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2426/14
2015-01-15
09:30
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2193/14
2015-01-15
09:30
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1441/14
2015-01-15
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1068/14
2015-01-15
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 887/14
2015-01-15
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2434/14
2015-01-15
09:40
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1837/14
2015-01-15
09:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6260 - Statut gminy

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1972/14
2015-01-15
09:45
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 841/14
2015-01-15
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
V
V SA/Wa 1749/14
2015-01-15
09:50
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1337/14
2015-01-15
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Sprzeciw do zamiaru wykonania robót budowlanych
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1805/14
2015-01-15
09:50
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
IV
IV SA/Wa 2198/14
2015-01-15
09:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3026/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2155/14
2015-01-15
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2390/14
2015-01-15
10:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-15
10:00
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1690/14
2015-01-15
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 820/14
2015-01-15
10:00
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa uchylenia decyzji

Odmowa uchylenia decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1324/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 1166/14
2015-01-15
10:10
Sala B
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

odmowa wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1692/14
2015-01-15
10:10
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2199/14
2015-01-15
10:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1912/14
2015-01-15
10:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1890/14
2015-01-15
10:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1544/14
2015-01-15
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2093/14
2015-01-15
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1118/14
2015-01-15
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 956/14
2015-01-15
10:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6195 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 950/14
2015-01-15
10:30
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1234/14
2015-01-15
10:30
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2200/14
2015-01-15
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1831/14
2015-01-15
10:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SAB/Wa 59/14
2015-01-15
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bezczynność organu w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1694/14
2015-01-15
10:35
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Stwierdzenie wygaśnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1545/14
2015-01-15
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2092/14
2015-01-15
10:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1329/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SA/Wa 1040/14
2015-01-15
10:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
IV
IV SA/Wa 1595/14
2015-01-15
10:50
Sala G
Minister Środowiska
6135 - Odpady

Cofnięcie bez odszkodowania decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2180/14
2015-01-15
10:55
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1197/13
2015-01-15
11:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
VIII
VIII SA/Wa 945/14
2015-01-15
11:00
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1978/13
2015-01-15
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu; Równoważnik pieniężny za brak lokalu


Ewa Marcinkowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Odmówiono uzupełnienia wyroku
III
III SA/Wa 868/14
2015-01-15
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2083/14
2015-01-15
11:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie kary dyscyplinarnej na zarządcę nieruchomości
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2181/14
2015-01-15
11:10
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania odwoławczego
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1388/14
2015-01-15
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Obowiazek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 106/14
2015-01-15
11:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2108/14
2015-01-15
11:20
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Aneta Dąbrowska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1864/14
2015-01-15
11:25
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2930/14
2015-01-15
11:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 757/14
2015-01-15
11:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezposrednie na 2012 rok
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-15
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Arkadiusz Tomczak (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżone postanowienie
III
III SA/Wa 1274/14
2015-01-15
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2154/14
2015-01-15
11:40
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 1799/14
2015-01-15
11:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1398/14
2015-01-15
11:55
Sala 3A
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Opinia w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Uchylono uchwałę I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 888/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 889/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SA/Wa 1690/14
2015-01-15
12:00
Sala F
Minister Gospodarki
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 stycznia 2015 r.
Sławomir Antoniuk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2687/14
2015-01-15
12:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1565/14
2015-01-15
12:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności z tytułu odsetek od nierozliczonej w terminie zaliczki na dofinansowanie realizacji projektu
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2610/13
2015-01-15
12:20
Sala 3A
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Stwierdzenie nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 859/14
2015-01-15
12:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1094/14
2015-01-15
12:30
Sala B
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

przyznanie pomocy w części w sektorze owoców i warzyw
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 798/14
2015-01-15
12:30
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1691/14
2015-01-15
12:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1254/14
2015-01-15
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wydania nakazu rozbiórki
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2236/14
2015-01-15
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 917/14
2015-01-15
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1274/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 619/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1106/14
2015-01-15
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 1682/14
2015-01-15
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 832/14
2015-01-15
12:50
Sala B
SKO w Radomiu
6117 - Określenie wysokości należnego podatku

uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1765/14
2015-01-15
12:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1393/14
2015-01-15
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1023/14
2015-01-15
13:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2038/14
2015-01-15
13:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6099 - Inne dla symbolu 6099

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1990/14
2015-01-15
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1307/14
2015-01-15
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Opłata skarbowa

odmowa stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 657/14
2015-01-15
13:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1634/14
2015-01-15
13:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1341/14
2015-01-15
13:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1891/14
2015-01-15
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2297/14
2015-01-15
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2466/14
2015-01-15
13:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchybienie terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1014/14
2015-01-15
13:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW i A
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

orzeczenie w sprawie inwalidztwa
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odrzucono skargę
V
V SA/Wa 1724/14
2015-01-15
13:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1418/14
2015-01-15
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 1875/14
2015-01-15
13:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1769/14
2015-01-15
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3008/14
2015-01-15
13:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 812/14
2015-01-15
13:40
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
Renata Nawrot
Cezary Kosterna (spr.)
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 843/14
2015-01-15
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1848/14
2015-01-15
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

Zwrot należności celnych
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1519/14
2015-01-15
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transpocie drogowym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3045/14
2015-01-15
13:50
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3960/14
2015-01-15
13:50
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1723/14
2015-01-15
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 836/14
2015-01-15
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 254/13
2015-01-15
13:55
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 09.01.2013 o wycofanie z obiegu prawnego pisma
Anna Mierzejewska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1640/14
2015-01-15
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2040/14
2015-01-15
14:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa wydania zaświadczenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1893/14
2015-01-15
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

uchylenie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminowi do wniesienia odwołania oraz decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2340/14
2015-01-15
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu nieprawidłowo zaopatrzonym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 855/14
2015-01-15
14:10
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Odrzucono skargę
VI
VI SA/Wa 3961/14
2015-01-15
14:10
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1851/14
2015-01-15
14:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1348/14
2015-01-15
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1633/14
2015-01-15
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2850/14
2015-01-15
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1057/14
2015-01-15
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6072 - Podział nieruchomości

dopuszczenie do udziału w sprawie
Marek Wroczyński
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
VI
VI SA/Wa 3984/14
2015-01-15
14:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1852/14
2015-01-15
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1350/14
2015-01-15
14:30
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2111/14
2015-01-15
14:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Zezwolenie na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1632/14
2015-01-15
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1401/14
2015-01-15
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1827/14
2015-01-15
15:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1753/14
2015-01-15
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1382/14
2015-01-15
15:10
Sala A
Rada Miasta Stołecznego Warsza
6391/6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Uchwała w sprawie połączenia klubów kultury oraz nadania nowej instytucji kultury statutu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1892/14
2015-01-16
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowch za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1894/14
2015-01-16
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1334/14
2015-01-16
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2427/14
2015-01-16
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2202/14
2015-01-16
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1096/14
2015-01-16
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
II
II SA/Wa 518/14
2015-01-16
09:00
Sala H
Odwoławcza Komisja Stypendialna Politechniki Warszawskiej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium doktoranckiego
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 679/14
2015-01-16
09:00
Sala F
SKO w Warszawie
6210 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2428/14
2015-01-16
09:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 447/14
2015-01-16
09:20
Sala E
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2429/14
2015-01-16
09:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1248/14
2015-01-16
09:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej; Przedłożenie ekspertyzy technicznej


Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1051/14
2015-01-16
09:20
Sala H
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 986/14
2015-01-16
09:20
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Odrzucono skargę
III
III SA/Wa 1371/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1372/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2430/14
2015-01-16
09:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2032/14
2015-01-16
09:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1620/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważości decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 1619/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 1925/14
2015-01-16
09:40
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2431/14
2015-01-16
09:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1249/14
2015-01-16
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej; Przedłożenie ekspertyzy technicznej


Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 560/14
2015-01-16
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1483/14
2015-01-16
09:40
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2033/14
2015-01-16
09:45
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2432/14
2015-01-16
09:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2182/14
2015-01-16
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6162 - Scalenie gruntów

Umorzenie postępowania
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1618/14
2015-01-16
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2437/14
2015-01-16
10:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2265/14
2015-01-16
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2227/14
2015-01-16
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 270/14
2015-01-16
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 921/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego; Status bezrobotnego


Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1697/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2081/14
2015-01-16
10:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2438/14
2015-01-16
10:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 271/14
2015-01-16
10:15
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2439/14
2015-01-16
10:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2101/14
2015-01-16
10:20
Sala D
Minister Sportu i Turystyki
6531 - Dotacje

zwrot dotacji do budżetu państwa
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1504/14
2015-01-16
10:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1073/14
2015-01-16
10:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1228/14
2015-01-16
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług, należne odsetki za zwłokę od zaległości oraz koszty postępowania egzekucyjnego
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2440/14
2015-01-16
10:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 272/14
2015-01-16
10:30
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2247/14
2015-01-16
10:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa zmiany decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1625/14
2015-01-16
10:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
I
I SA/Wa 2441/14
2015-01-16
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2326/14
2015-01-16
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe; zezwolenia połowowe


Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1259/14
2015-01-16
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 464/14
2015-01-16
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1023/14
2015-01-16
10:45
Sala H
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2442/14
2015-01-16
10:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1579/14
2015-01-16
11:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
I
I SA/Wa 2443/14
2015-01-16
11:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 310/14
2015-01-16
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odstąpienie od nałożenia obowiązków wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2179/14
2015-01-16
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 465/14
2015-01-16
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 632/14
2015-01-16
11:05
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział kwatery stałej

odmowa przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2421/14
2015-01-16
11:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2123/14
2015-01-16
11:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
I
I SA/Wa 2422/14
2015-01-16
11:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1310/14
2015-01-16
11:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Wniesienie sprzeciwu dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 466/14
2015-01-16
11:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności postanowienia

Stwierdzenie nieważności postanowienia
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1005/14
2015-01-16
11:25
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2112/14
2015-01-16
11:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
IV
IV SA/Wa 1270/14
2015-01-16
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2189/14
2015-01-16
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej za 2011 r.
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2423/14
2015-01-16
11:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2424/14
2015-01-16
11:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1625/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 1579/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2123/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2112/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
I
I SA/Wa 2425/14
2015-01-16
11:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3172/14
2015-01-16
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
644/6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2426/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 712/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Starosta Powiatu Przysuskiego
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

czynność w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Leszek Kobylski (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2613/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1790/09 Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 stycznia 2015 r.
Gabriela Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę o wznowienie postępowania
IV
IV SA/Wa 2313/14
2015-01-16
12:30
Sala G
Minister Zdrowia
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 887/14
2015-01-16
12:30
Sala B
Rada Miejska w Radomiu
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Justyna Mazur (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
V
V SA/Wa 2012/14
2015-01-16
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1048/14
2015-01-16
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Joanna Gierak-Podsiadły
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1644/14
2015-01-16
12:40
Sala F
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1907/14
2015-01-16
12:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VIII
VIII SA/Wa 559/14
2015-01-16
12:50
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 -


Artur Kot (spr.)

PUBLIKACJA
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
V
V SA/Wa 2097/14
2015-01-16
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Zawieszono postępowanie
VII
VII SA/Wa 1595/14
2015-01-16
12:50
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3324/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2010 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 2849/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2007 r. i umorzenie postępowania
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1124/14
2015-01-16
13:00
Sala H
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

ustalenie kategorii zdolności do służby
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2001/14
2015-01-16
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Ustalenie wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1257/14
2015-01-16
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową

Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1745/14
2015-01-16
13:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2184/14
2015-01-16
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 639/14
2015-01-16
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1439/14
2015-01-16
13:15
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1863/14
2015-01-16
13:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
I
I SAB/Wa 574/14
2015-01-16
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
II
II SA/Wa 1662/14
2015-01-16
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
III
III SA/Wa 2943/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania posatkowego w podatku rolnym za 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 3238/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2011 rok
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2280/14
2015-01-16
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 734/14
2015-01-16
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1840/14
2015-01-16
13:30
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2141/14
2015-01-16
13:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2153/14
2015-01-16
13:35
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
I
I SAB/Wa 575/14
2015-01-16
13:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie odwołania od decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
II
II SAB/Wa 635/14
2015-01-16
13:35
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z 23.10.2013 r.
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1857/14
2015-01-16
13:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2013/14
2015-01-16
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1288/14
2015-01-16
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1747/14
2015-01-16
13:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 554/14
2015-01-16
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2392/14
2015-01-16
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2153/14
2015-01-16
14:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 1908/14
2015-01-16
14:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 2135/14
2015-01-16
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
I
I SA/Wa 2985/14
2015-01-16
14:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

rozłożenie na raty należności z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3652/14
2015-01-16
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 3354/14
2015-01-16
14:20
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2902/14
2015-01-16
14:30
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1214/14
2015-01-16
14:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2272/14
2015-01-16
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wymierzenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3653/14
2015-01-16
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 1320/14
2015-01-16
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1429/14
2015-01-16
14:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2178/14
2015-01-16
15:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 1264/14
2015-01-16
15:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VII
VII SA/Wa 1211/14
2015-01-16
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1626/14
2015-01-19
09:00
Sala E
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Odmowa doręczenia odpisów dokumentów
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2115/14
2015-01-19
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1425/14
2015-01-19
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2329/14
2015-01-19
09:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3311/14
2015-01-19
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 424/13
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 625/14
2015-01-19
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Zawieszono postępowanie
V
V SA/Wa 1554/14
2015-01-19
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SA/Wa 2197/14
2015-01-19
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot nieruchomości
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 3393/13
2015-01-19
09:30
Sala E
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci; Doradcy podatkowi i biegli rewidenci


Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1389/14
2015-01-19
09:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalnośći odowłania
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2116/14
2015-01-19
09:35
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 590/14
2015-01-19
09:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2862/14
2015-01-19
09:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 2072/14
2015-01-19
09:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Małgorzata Miron (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3310/14
2015-01-19
09:55
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.03.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 6/14
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Zawieszono postępowanie
VI
VI SA/Wa 2094/14
2015-01-19
10:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2053/14
2015-01-19
10:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
I
I SA/Wa 1136/14
2015-01-19
10:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
VII
VII SA/Wa 1376/14
2015-01-19
10:10
Sala A
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
6016 - Ochrona przeciwpożarowa

Umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3122/14
2015-01-19
10:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności alimentacyjnych
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1608/14
2015-01-19
10:20
Sala E
Minister Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1609/14
2015-01-19
10:30
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1025/14
2015-01-19
10:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1584/14
2015-01-19
10:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VII
VII SAB/Wa 65/14
2015-01-19
10:30
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
658/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Bezczynność organu
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1505/14
2015-01-19
10:40
Sala E
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6250 - Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizy; Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizy


Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
I
I SA/Wa 1611/14
2015-01-19
10:45
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 66/14
2015-01-19
10:50
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłość postępowania administracyjnego
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2255/14
2015-01-19
10:50
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2922/14
2015-01-19
11:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2486/14
2015-01-19
11:05
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2354/14
2015-01-19
11:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy dotyczącej oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1748/14
2015-01-19
11:10
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6039 - Inne dla grupy 6039

Zwrot pisma
Małgorzata Miron (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2257/14
2015-01-19
11:10
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VII
VII SA/Wa 1450/14
2015-01-19
11:30
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Niestwierdzenie naruszenia prawa pacjenta
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1806/14
2015-01-19
11:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3083/13
2015-01-19
12:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 708/14
2015-01-19
12:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 3042/14
2015-01-19
12:25
Sala H
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 2727/14
2015-01-19
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VII
VII SA/Wa 2079/14
2015-01-19
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3002/14
2015-01-19
12:30
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.12.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 492/13
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2365/14
2015-01-19
12:40
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

umorzenie postępowania administracyjnego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2366/14
2015-01-19
12:50
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2663/14
2015-01-19
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 1986/14
2015-01-19
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1422/14
2015-01-19
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie obowiazku rozbiórki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2367/14
2015-01-19
13:00
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2196/14
2015-01-19
13:05
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2368/14
2015-01-19
13:10
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 2395/14
2015-01-19
13:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
I
I SA/Wa 2369/14
2015-01-19
13:20
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 1639/14
2015-01-19
13:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2151/13
2015-01-19
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1857/14
2015-01-19
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2370/14
2015-01-19
13:30
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 2777/13
2015-01-19
13:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2030/14
2015-01-19
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Zawieszenie postępowania zażaleniowego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1990/14
2015-01-19
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1461/14
2015-01-19
14:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Tomasz Szmydt (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2420/14
2015-01-19
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VII
VII SA/Wa 2281/14
2015-01-19
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2261/14
2015-01-19
14:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 554/14
2015-01-19
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2505/14
2015-01-19
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1301/14
2015-01-19
14:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 555/14
2015-01-19
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3131/14
2015-01-19
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2108/14
2015-01-19
14:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzene nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3187/14
2015-01-19
15:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anna Wesołowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1752/14
2015-01-19
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 1724/14
2015-01-19
15:10
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odmowa dopuszczenia do części ustnej egzaminu w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 stycznia 2015 r.
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1891/14
2015-01-19
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1805/14
2015-01-19
15:15
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Magdalena Maliszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 3384/14
2015-01-19
15:15
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Zdjęto z wokandy_D
VII
VII SA/Wa 1317/14
2015-01-19
15:30
Sala B
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na remont i przebudowę grobowca Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1266/14
2015-01-19
15:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz wykonania rozbiórki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1602/14
2015-01-19
15:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 593/14
2015-01-20
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu na rachunek bankowy w podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3842/14
2015-01-20
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2312/14
2015-01-20
09:00
Sala G
Minister Zdrowia
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1455/14
2015-01-20
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1932/14
2015-01-20
09:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1561/14
2015-01-20
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2643/14
2015-01-20
09:00
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa wznowienia postępowania
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 666/14
2015-01-20
09:00
Sala F
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 26.05.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1992/14
2015-01-20
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1814/14
2015-01-20
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

nakaz zwrotu części środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2739/14
2015-01-20
09:20
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1645/14
2015-01-20
09:20
Sala F
Minister Finansów
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2307/14
2015-01-20
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 2271/14
2015-01-20
09:25
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1780/14
2015-01-20
09:30
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 998/14
2015-01-20
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 999/14
2015-01-20
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2480/14
2015-01-20
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2128/14
2015-01-20
09:40
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

częściowe przyznanie dopłaty
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2798/14
2015-01-20
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

umorzenie postępowania
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1795/14
2015-01-20
09:40
Sala F
Krajowa Rada Notarialna
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3030/14
2015-01-20
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.02.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 486/12
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
VI
VI SA/Wa 1781/14
2015-01-20
09:45
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 1694/14
2015-01-20
09:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1782/14
2015-01-20
10:00
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 809/14
2015-01-20
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2401/14
2015-01-20
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad 2005 r. oraz styczeń, luty, marzec 2006 r. oraz ustalenia dodatkowego zobow
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2039/14
2015-01-20
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

uchylenie decyzji i określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1514/14
2015-01-20
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki nośnika reklamowego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2695/14
2015-01-20
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1835/14
2015-01-20
10:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odmowa wypłaty wyrównania wzrostu zasadniczego
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2833/14
2015-01-20
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 610/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3367/13
2015-01-20
10:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
IV
IV SA/Wa 2321/14
2015-01-20
10:15
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2834/14
2015-01-20
10:15
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 583/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2241/14
2015-01-20
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 324/14
2015-01-20
10:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1006/14
2015-01-20
10:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1351/14
2015-01-20
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2835/14
2015-01-20
10:30
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 584/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2235/14
2015-01-20
10:40
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6160 - Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele

Odmowa wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2004/14
2015-01-20
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 1669/14
2015-01-20
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1062/14
2015-01-20
10:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa przyznania świadczenia mieszkaniowego
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3444/13
2015-01-20
10:45
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
I
I SA/Wa 2836/14
2015-01-20
10:45
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 438/12
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1033/14
2015-01-20
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1034/14
2015-01-20
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1473/14
2015-01-20
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2041/14
2015-01-20
11:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2169/14
2015-01-20
11:10
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 4093/14
2015-01-20
11:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 1631/14
2015-01-20
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2109/14
2015-01-20
11:30
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 344/14
2015-01-20
11:40
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4094/14
2015-01-20
11:45
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 1464/14
2015-01-20
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zabezpieczenie należności pieniężnych

uchylenie w całości postanowienia w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu zabezpieczającym i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1596/14
2015-01-20
12:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Dotacje

określenie przypadającej do zwrotu kwoty nienależnie pobranej dotacji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Beata Krajewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 957/14
2015-01-20
12:00
Sala F
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6195 - Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1124/13
2015-01-20
12:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania administracyjnego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 539/11
2015-01-20
12:15
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239; Inne dla grupy 6239


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 644/14
2015-01-20
12:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1053/14
2015-01-20
12:20
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2531/14
2015-01-20
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1901/14
2015-01-20
12:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji i odmowa przyznania środków finansowych z budżetu UE
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1323/14
2015-01-20
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1860/14
2015-01-20
12:40
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
IV
IV SA/Wa 1919/14
2015-01-20
12:40
Sala G
SKO w Ciechanowie
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nałożenie kary pieniężnej
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 418/14
2015-01-20
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1531/14
2015-01-20
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1783/14
2015-01-20
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1326/14
2015-01-20
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1669/14
2015-01-20
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maciej Kurasz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2176/14
2015-01-20
13:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2144/14
2015-01-20
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 1644/14
2015-01-20
13:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1406/14
2015-01-20
13:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie w zakresie określenia zdolności do służby wojskowej
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2977/14
2015-01-20
13:00
Sala B
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek okresowy
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2188/14
2015-01-20
13:05
Sala G
SKO w Siedlcach
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Umorzenie postępowania
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1900/14
2015-01-20
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2978/14
2015-01-20
13:15
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2147/14
2015-01-20
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 2725/14
2015-01-20
13:20
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6103 - Przekazanie powiatom mienia Skarbu Państwa

stwierdzenie nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2260/14
2015-01-20
13:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
IV
IV SA/Wa 2261/14
2015-01-20
13:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
III
III SA/Wa 1370/14
2015-01-20
13:30
Sala C
SKO w Ostrołęce
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r.
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2044/14
2015-01-20
13:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
II
II SA/Wa 1032/14
2015-01-20
13:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2405/14
2015-01-20
13:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
I
I SA/Wa 2089/14
2015-01-20
13:40
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 1513/14
2015-01-20
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1429/14
2015-01-20
14:00
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3408/14
2015-01-20
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3409/14
2015-01-20
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1713/14
2015-01-20
14:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2406/14
2015-01-20
14:00
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
VI
VI SA/Wa 2636/13
2015-01-20
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2245/14
2015-01-20
14:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6343 - Odmowa przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

Odmowa przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2157/14
2015-01-20
14:20
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2407/14
2015-01-20
14:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
III
III SA/Wa 1308/14
2015-01-20
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za czerwiec i lipiec 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1813/14
2015-01-20
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2927/14
2015-01-20
14:40
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1887/14
2015-01-20
15:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 1886/14
2015-01-20
15:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
III
III SA/Wa 1195/14
2015-01-20
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Bożena Dziełak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-21
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1073/14
2015-01-21
08:50
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Dorota Apostolidis (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3098/14
2015-01-21
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie przyjęcia informacji o zmianie danych znajdujących się w aktach weryfikacyjnych punktu gier, a tyczących włączenia do eksploatacji automatu do gier
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 343/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
III
III SA/Wa 344/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
VI
VI SA/Wa 2186/14
2015-01-21
09:00
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej o charakterze gry w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1206/14
2015-01-21
09:00
Sala D
ZUS Oddział w Ostrołęce
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 869/14
2015-01-21
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Obciążenie kosztami usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz zniszczenia pojazdu
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2012/14
2015-01-21
09:00
Sala G
SKO w Ostrołęce
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 626/14
2015-01-21
09:00
Sala F
Prezydent m.st. Warszawy
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o z 30.06.2014 o udzielenia inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 93/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1386/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2148/14
2015-01-21
09:20
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany w strukturze kapitału zakładowego spółki
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:20
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1896/14
2015-01-21
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2077/13
2015-01-21
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

odmowa umorzenia nienależnie pobranego świadczenia
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2998/14
2015-01-21
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zobowiązanie do zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1316/14
2015-01-21
09:25
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Uzgodnienie projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1184/14
2015-01-21
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
VII
VII SA/Wa 2392/14
2015-01-21
09:30
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 896/14
2015-01-21
09:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VI
VI SA/Wa 2481/14
2015-01-21
09:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1727/14
2015-01-21
09:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości i zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 1375/14
2015-01-21
09:50
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

Odmowa umorzenia opłaty sankcyjnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2102/14
2015-01-21
09:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji i ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2022/14
2015-01-21
09:50
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2393/14
2015-01-21
09:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 1090/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1088/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1089/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1728/14
2015-01-21
09:55
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1386/14
2015-01-21
10:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3637/14
2015-01-21
10:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1141/14
2015-01-21
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3189/14
2015-01-21
10:05
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2196/14
2015-01-21
10:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2394/14
2015-01-21
10:10
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
II
II SAB/Wa 511/14
2015-01-21
10:10
Sala F
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1964/14
2015-01-21
10:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2427/14
2015-01-21
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1722/14
2015-01-21
10:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 505/14
2015-01-21
10:25
Sala F
PGE Systemy S.A.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1294/14
2015-01-21
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 680/14
2015-01-21
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

wniosek o uzupełnienie wyroku w przedmiocie kosztów
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono wniosek o uzupełnienie wyroku Sądu
IV
IV SA/Wa 2197/14
2015-01-21
10:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1093/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1092/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1091/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SAB/Wa 61/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
659/6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych; Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3022/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 407/14
2015-01-21
10:40
Sala H
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2410/14
2015-01-21
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1326/14
2015-01-21
10:40
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie
Oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1451/14
2015-01-21
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2336/14
2015-01-21
10:55
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2110/14
2015-01-21
10:55
Sala E
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Nałożenie kary upomnienia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1317/14
2015-01-21
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych; Podatek od czynności cywilnoprawnych


Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1114/14
2015-01-21
11:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

zwrot należności celnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zobowiązania do złożenia projektu

Nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 1343/14
2015-01-21
11:00
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów do nadania tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2708/14
2015-01-21
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1735/14
2015-01-21
11:05
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 527/14
2015-01-21
11:10
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały

zasiłek stały
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
IV
IV SA/Wa 2221/14
2015-01-21
11:15
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1391/14
2015-01-21
11:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1448/14
2015-01-21
11:20
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3494/14
2015-01-21
11:20
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 691/14
2015-01-21
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 2216/14
2015-01-21
11:30
Sala H
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 540/14
2015-01-21
11:30
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2222/14
2015-01-21
11:40
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2095/14
2015-01-21
11:45
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1284/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1285/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2971/14
2015-01-21
12:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 stycznia 2015 r.
Tomasz Wykowski (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1101/14
2015-01-21
12:05
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1461/14
2015-01-21
12:15
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3022/14
2015-01-21
12:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 150/13
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
VII
VII SA/Wa 1110/14
2015-01-21
12:25
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej z tytułu samowolnego użytkowania Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1724/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1723/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1311/14
2015-01-21
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Uchylenie decyzji o

uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz umorzenie postępowania administracyjnego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1747/14
2015-01-21
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 494/14
2015-01-21
12:30
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6015 - Opinie w sprawie lokalizacji obiektów

odmowa wznowienia postępowania
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1530/14
2015-01-21
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 509/14
2015-01-21
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1068/14
2015-01-21
12:45
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2301/14
2015-01-21
12:50
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie nazwy
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1298/14
2015-01-21
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 510/14
2015-01-21
12:50
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1275/14
2015-01-21
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 996/14
2015-01-21
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1427/14
2015-01-21
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 564/14
2015-01-21
13:00
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek okresowy

zasiłek okresowy
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2114/14
2015-01-21
13:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów zlecenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SAB/Wa 202/14
2015-01-21
13:05
Sala G
Burmistrz Myszyńca
658/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3027/14
2015-01-21
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2459/14
2015-01-21
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3453/13
2015-01-21
13:20
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Uznanie za przedmiot uprawniony do prowadzenia apteki ogólnodostępnej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1665/14
2015-01-21
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 543/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 544/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SAB/Wa 337/14
2015-01-21
13:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1831/14
2015-01-21
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2365/14
2015-01-21
13:25
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Wydalenie z terytorium RP

Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1890/14
2015-01-21
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2460/14
2015-01-21
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 931/14
2015-01-21
13:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1935/14
2015-01-21
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VI
VI SA/Wa 2131/14
2015-01-21
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2013/14
2015-01-21
13:45
Sala G
Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że uchylona czynność nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1619/14
2015-01-21
13:50
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1909/14
2015-01-21
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 843/14
2015-01-21
13:50
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji w części
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3119/14
2015-01-21
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1149/14
2015-01-21
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 2264/14
2015-01-21
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1832/14
2015-01-21
14:10
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1908/14
2015-01-21
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 658/14
2015-01-21
14:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1150/14
2015-01-21
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3175/13
2015-01-21
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1681/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1680/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1637/14
2015-01-21
14:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1617/14
2015-01-21
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Aneta Dąbrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1197/14
2015-01-21
14:30
Sala B
Minister Finansów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3293/13
2015-01-21
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 603/14
2015-01-21
14:40
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2189/14
2015-01-21
14:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartych umów
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1111/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1113/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 858/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
I
I SA/Wa 332/14
2015-01-22

Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 stycznia 2015 r.
Elżbieta Lenart (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
PUBLIKACJA
Otwarto zamkniętą rozprawę
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1270/14
2015-01-22
09:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
V
V SA/Wa 2500/14
2015-01-22
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1410/14
2015-01-22
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Oddalenie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1918/14
2015-01-22
09:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6050

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 880/14
2015-01-22
09:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - Cofnięcie uprawnień do lokalu

opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2609/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2608/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3525/14
2015-01-22
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1183/14
2015-01-22
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 567/14
2015-01-22
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1961/14
2015-01-22
09:20
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2014/14
2015-01-22
09:25
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3121/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3120/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2305/14
2015-01-22
09:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1769/14
2015-01-22
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 618/14
2015-01-22
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z dn. 03.08.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
I
I SA/Wa 1543/14
2015-01-22
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1262/14
2015-01-22
09:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa wydania decyzji nakazującej rozbiórkę
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
Odrzucono skargę w części
IV
IV SA/Wa 2152/14
2015-01-22
09:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1645/14
2015-01-22
09:50
Sala E
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1803/14
2015-01-22
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
II
II SA/Wa 1328/14
2015-01-22
10:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
I
I SAB/Wa 664/14
2015-01-22
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VII
VII SA/Wa 1677/14
2015-01-22
10:10
Sala A
SKO w Warszawie
6030 - Rejestracja pojazdu; Rejestracja pojazdu


Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1802/14
2015-01-22
10:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
IV
IV SA/Wa 2062/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2411/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3139/14
2015-01-22
10:15
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Zatwierdzenie zmian statutu
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1289/14
2015-01-22
10:20
Sala F
Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa przyjęcia do przedszkola
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2850/14
2015-01-22
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1451/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1452/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2199/14
2015-01-22
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1377/14
2015-01-22
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 516/14
2015-01-22
10:40
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3229/14
2015-01-22
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1842/14
2015-01-22
10:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2484/14
2015-01-22
10:50
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VII
VII SA/Wa 1378/14
2015-01-22
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2319/14
2015-01-22
10:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1771/14
2015-01-22
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1175/14
2015-01-22
11:00
Sala F
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2605/14
2015-01-22
11:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1684/14
2015-01-22
11:05
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie ośmiu niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1548/14
2015-01-22
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki budynku mieszkalnego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2092/14
2015-01-22
11:20
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3386/14
2015-01-22
11:25
Sala E
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
608 - Inne dla grupy 608

Kara pieniężna za naruszenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2037/14
2015-01-22
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1364/14
2015-01-22
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2093/14
2015-01-22
11:40
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie nieważności decyzji
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1543/14
2015-01-22
11:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Umorzenie postępowania w zakresie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy dzialalności aptek ogólnodostępnych oraz stwierdzenia naruszenia zakazu reklamy apteki, o którym mowa w art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego i nakazanie zaprzestania tego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1502/14
2015-01-22
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
V
V SA/Wa 2271/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1624/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1143/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1209/14
2015-01-22
12:20
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty odsetek od przyznanej odprawy mieszkaniowej
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1742/14
2015-01-22
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa wznowienia postępowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
V
V SA/Wa 1780/14
2015-01-22
12:30
Sala D
ZUS Oddział w Siedlcach
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1500/14
2015-01-22
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

Wycofanie wyrobu z obrotu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2262/14
2015-01-22
12:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1210/14
2015-01-22
12:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6219 - Odmowa wszczęcia postępowania

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego z zasobów WAM na zasadzie praw nabytych
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2826/14
2015-01-22
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2827/14
2015-01-22
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2263/14
2015-01-22
12:55
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 120/14
2015-01-22
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2233/14
2015-01-22
13:00
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1743/14
2015-01-22
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym
Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1536/14
2015-01-22
13:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3214/14
2015-01-22
13:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2857/14
2015-01-22
13:05
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3245/14
2015-01-22
13:15
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2686/14
2015-01-22
13:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2136/14
2015-01-22
13:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa wznowienia postępowania
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1738/14
2015-01-22
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2010/14
2015-01-22
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1440/14
2015-01-22
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1525/14
2015-01-22
13:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1501/14
2015-01-22
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 2294/14
2015-01-22
13:40
Sala D
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia grzywny oraz rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1699/14
2015-01-22
13:45
Sala G
SKO w Ciechanowie
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nałożenie kary pieniężnej
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1186/14
2015-01-22
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji w części, odmowa stwierdzenia nieważności w pozostałej części
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1692/14
2015-01-22
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1511/14
2015-01-22
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1842/14
2015-01-22
14:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

specjalne zezwolenie połowowe
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2365/14
2015-01-22
14:10
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
IV
IV SA/Wa 2053/14
2015-01-22
14:10
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Umorzenie postępowania administracyjnego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1163/14
2015-01-22
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2990/14
2015-01-22
14:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1892/14
2015-01-22
14:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2366/14
2015-01-22
14:30
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3117/14
2015-01-22
14:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2097/14
2015-01-22
14:35
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2120/14
2015-01-22
14:35
Sala G
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Ustalenie wunagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela wyznaczonego do reprezentowania nieobecnej strony postępowania administracyjnego
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Uchylono zaskarżony akt
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2367/14
2015-01-22
14:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
III
III SA/Wa 1472/14
2015-01-22
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Bydgoszcz
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2275/14
2015-01-22
15:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159; inne o symbolu 6159


Alina Balicka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1428/14
2015-01-22
15:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Ustalenie opłaty legalizacyjnej
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-22
15:15
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-22
15:20
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
III
III SA/Wa 1045/14
2015-01-23
08:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 stycznia 2015 r.
Waldemar Śledzik (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2404/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2403/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1622/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1623/14
2015-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2926/14
2015-01-23
09:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1670/14
2015-01-23
09:00
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1669/14
2015-01-23
09:00
Sala F
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3243/14
2015-01-23
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3670/14
2015-01-23
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1644/14
2015-01-23
09:20
Sala D
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Zdjęto z wokandy_D
II
II SAB/Wa 455/14
2015-01-23
09:20
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z dn. 27.01.14
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2457/14
2015-01-23
09:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2816/13
2015-01-23
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych; Uwłaszczenie państwowych osób prawnych


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
VII
VII SA/Wa 1436/14
2015-01-23
09:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
II
II SAB/Wa 506/14
2015-01-23
09:40
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 25.01.2014 r. o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2722/14
2015-01-23
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2108/14
2015-01-23
09:40
Sala E
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Kara upomnienia
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1874/14
2015-01-23
09:50
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

uchylenie decyzji ostatecznej oraz orzeczenie o wypłacie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 1292/14
2015-01-23
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r.
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1380/14
2015-01-23
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie obowiązku wykonania określonych prac
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 711/14
2015-01-23
10:00
Sala F
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

ustalenie wysokości premii
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2358/14
2015-01-23
10:00
Sala B
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2178/14
2015-01-23
10:05
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1817/14
2015-01-23
10:10
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 664/14
2015-01-23
10:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
658/648 - Informacja publiczna

beczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 06.05.2014 r. o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
I
I SA/Wa 2242/14
2015-01-23
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2179/14
2015-01-23
10:25
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania odwoławczego
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1665/14
2015-01-23
10:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zmiana założeń biznesplanu
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1539/14
2015-01-23
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 769/14
2015-01-23
10:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 3309/14
2015-01-23
10:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2196/14
2015-01-23
10:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1549/14
2015-01-23
10:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3481/14
2015-01-23
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie kwoty różnicy podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2010 r. oraz styczeń 2011 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1482/14
2015-01-23
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1424/14
2015-01-23
11:00
Sala F
Minister Skarbu Państwa
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3205/14
2015-01-23
11:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie na rzeczoznawcę majątkowego kary dyscyplinarnej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2106/14
2015-01-23
11:30
Sala C
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2107/14
2015-01-23
11:30
Sala C
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 82/14
2015-01-23
11:30
Sala A
PINB Wołomin
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłość postępowania
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2229/14
2015-01-23
11:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Kara pieniężna i nakaz zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3506/14
2015-01-23
12:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1095/14
2015-01-23
12:15
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
III
III SA/Wa 343/14
2015-01-23
12:20
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 344/14
2015-01-23
12:20
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1339/14
2015-01-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1340/14
2015-01-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1776/14
2015-01-23
12:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1003/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1000/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1001/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1002/14
2015-01-23
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SAB/Wa 863/14
2015-01-23
12:30
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wypłaty nagrody
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1096/14
2015-01-23
12:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
I
I SA/Wa 1097/14
2015-01-23
12:45
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
V
V SA/Wa 1653/14
2015-01-23
12:50
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6539 - Inne w grupie 653

umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zwrot opłat abonamentowych
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 264/14
2015-01-23
12:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11.02.2014 o udziel.inf.publ.
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2141/14
2015-01-23
12:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Czynność polegająca na nieuwzględnieniu odwołania od zaleceń pokontrolnych
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Odrzucono skargę
III
III SA/Wa 337/14
2015-01-23
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1413/14
2015-01-23
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1102/14
2015-01-23
13:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
V
V SA/Wa 2263/14
2015-01-23
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1641/14
2015-01-23
13:10
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania emerytury policyjnej w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3254/14
2015-01-23
13:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów zlecenia
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1111/14
2015-01-23
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 -


Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1683/14
2015-01-23
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Izabella Janson (spr.)
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1412/14
2015-01-23
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie organizacji społecznej oraz odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1637/14
2015-01-23
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2124/14
2015-01-23
13:30
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację gazociągu w pasie drogowym
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1341/14
2015-01-23
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski
Janusz Walawski
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
V
V SA/Wa 2137/14
2015-01-23
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Izabella Janson
Dorota Mydłowska
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3408/14
2015-01-23
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1432/14
2015-01-23
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2236/14
2015-01-23
14:10
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1119/14
2015-01-23
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2235/14
2015-01-23
14:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Izabella Janson
Dorota Mydłowska (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1269/14
2015-01-23
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji w części, umorzenie postępowania organu I instancji w pozostałej części
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 2045/14
2015-01-23
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2254/14
2015-01-23
14:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1424/14
2015-01-23
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-23
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Mariola Kowalska.

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
VI
VI SA/Wa 2255/14
2015-01-23
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marzena Milewska-Karczewska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3031/14
2015-01-26
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 619/13
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2480/14
2015-01-26
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
I
I SAB/Wa 541/14
2015-01-26
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2478/14
2015-01-26
10:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 164/14
2015-01-26
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Oddalono skargę
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 165/14
2015-01-26
10:25
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2444/14
2015-01-26
10:45
Sala B
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2445/14
2015-01-26
10:55
Sala B
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku okresowego
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 539/14
2015-01-26
12:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2399/14
2015-01-26
12:30
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

stwierdzenie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 3162/14
2015-01-26
12:50
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

specjalny zasiłek opiekuńczy
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3312/14
2015-01-26
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1719/14
2015-01-26
13:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy
Dariusz Pirogowicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2080/14
2015-01-26
15:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe; Wzory przemysłowe


Piotr Borowiecki (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2185/14
2015-01-27

Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
VII
VII SA/Wa 1167/14
2015-01-27
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Krystyna Tomaszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1659/14
2015-01-27
08:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Aneta Lemiesz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 633/14
2015-01-27
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3094/14
2015-01-27
09:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1223/14
2015-01-27
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2122/14
2015-01-27
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego; Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
II
II SAB/Wa 588/14
2015-01-27
09:00
Sala F
Minister Sprawiedliwości
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 04.07.2014 o udziel.inf.publ.
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2118/14
2015-01-27
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1339/14
2015-01-27
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3108/14
2015-01-27
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3663/14
2015-01-27
09:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1342/14
2015-01-27
09:15
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3109/14
2015-01-27
09:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2356/14
2015-01-27
09:25
Sala G
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1910/14
2015-01-27
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1911/14
2015-01-27
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3230/14
2015-01-27
09:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1354/14
2015-01-27
09:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie wznowionego postępowania
Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1373/14
2015-01-27
09:30
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2809/14
2015-01-27
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3636/14
2015-01-27
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3257/14
2015-01-27
09:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3231/14
2015-01-27
09:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2191/14
2015-01-27
09:45
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 3637/14
2015-01-27
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1121/14
2015-01-27
09:50
Sala A
SKO w Ostrołęce
6031 - Cofnięcie prawa jazdy

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1374/14
2015-01-27
09:50
Sala F
Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego
648 - Odmowa udzielenia informacji

Odmowa udzielenia informacji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2799/14
2015-01-27
09:55
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

ograniczenie ze sposobu korzystania z nieruchomości
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3350/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3787/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3915/14
2015-01-27
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3232/14
2015-01-27
10:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1899/14
2015-01-27
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze srodków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3638/14
2015-01-27
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1176/14
2015-01-27
10:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej
Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2195/14
2015-01-27
10:10
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego

Odmowa wszczęcia postępowania
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3664/14
2015-01-27
10:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3170/14
2015-01-27
10:15
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej

opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 3639/14
2015-01-27
10:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1187/14
2015-01-27
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3152/14
2015-01-27
10:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 365/14
2015-01-27
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych
Małgorzata Jarecka
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1987/14
2015-01-27
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2876/14
2015-01-27
10:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3640/14
2015-01-27
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2337/14
2015-01-27
10:35
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1202/14
2015-01-27
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3665/14
2015-01-27
10:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3110/14
2015-01-27
10:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 2078/14
2015-01-27
10:50
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Małgorzata Jarecka (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
V
V SA/Wa 2944/14
2015-01-27
10:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 3167/14
2015-01-27
10:50
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

pomoc pieniężna za kontynuowanie nauki
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3669/14
2015-01-27
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2006 r. oraz poszczególne miesiące, 2007 r., 2008 r., 2009 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3666/14
2015-01-27
11:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2115/14
2015-01-27
11:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Wymierzenie kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 629/14
2015-01-27
11:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 19.03.2013 r. o udzielenie inf.publ.
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3510/14
2015-01-27
11:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3667/14
2015-01-27
11:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3743/14
2015-01-27
11:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2898/13
2015-01-27
11:20
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
III
III SA/Wa 1957/14
2015-01-27
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3668/14
2015-01-27
11:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 482/14
2015-01-27
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Uchylenie decyzji i odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Małgorzata Jarecka (spr.)
Bożena Więch-Baranowska
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3744/14
2015-01-27
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 3669/14
2015-01-27
11:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3745/14
2015-01-27
11:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1985/14
2015-01-27
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3153/14
2015-01-27
12:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2260/14
2015-01-27
12:00
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Piotr Korzeniowski (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3746/14
2015-01-27
12:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 2261/14
2015-01-27
12:05
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Piotr Korzeniowski (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3230/14
2015-01-27
12:10
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3738/14
2015-01-27
12:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1509/14
2015-01-27
12:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Danuta Szydłowska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Dorota Wdowiak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
I
I SA/Wa 3231/14
2015-01-27
12:25
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3104/14
2015-01-27
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Maciej Kurasz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3739/14
2015-01-27
12:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1732/14
2015-01-27
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
IV
IV SAB/Wa 219/14
2015-01-27
12:30
Sala G
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
659/6091 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 821/14
2015-01-27
12:30
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu; Równoważnik pieniężny za brak lokalu


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2384/14
2015-01-27
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3740/14
2015-01-27
12:45
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3242/14
2015-01-27
12:45
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1115/14
2015-01-27
12:50
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2738/14
2015-01-27
12:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1697/14
2015-01-27
12:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Wydalenie z terytorium RP

Wydalenie z terytorium RP
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Aneta Dąbrowska
Piotr Korzeniowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1232/14
2015-01-27
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2009 r., miesiące od stycznia do grudnia 2010 r., oraz miesiące od stycznia do maja 2011 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3741/14
2015-01-27
13:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1474/14
2015-01-27
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
I
I SA/Wa 3223/14
2015-01-27
13:05
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa wszczęcia postępowania
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1892/14
2015-01-27
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2189/14
2015-01-27
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3742/14
2015-01-27
13:15
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2210/14
2015-01-27
13:20
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Potwierdzenie represji

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Wanda Zielińska-Baran
Aneta Dąbrowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1997/14
2015-01-27
13:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej kwoty wierzytelności
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1523/14
2015-01-27
13:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na likwidacji otworu drzwiowego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1921/14
2015-01-27
13:30
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do służby wojskowej
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1860/14
2015-01-27
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1524/14
2015-01-27
13:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na zamurowaniu istniejących otworów
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2137/14
2015-01-27
13:50
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego; Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Agnieszka Wójcik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
II
II SA/Wa 1959/14
2015-01-27
13:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienia na niższe stanowisko
Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2173/14
2015-01-27
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska
Jarosław Stopczyński (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
III
III SAB/Wa 51/14
2015-01-27
14:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola
659/6110 - Podatek od towarów i usług

przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego
Małgorzata Długosz-Szyjko
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1851/14
2015-01-27
14:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Ewa Frąckiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2643/14
2015-01-27
14:10
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Rejestr zabytków

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2364/14
2015-01-27
14:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Podjęcie zawieszonego postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1095/14
2015-01-27
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Maria Werpachowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2141/14
2015-01-27
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 2256/14
2015-01-27
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 798/14
2015-01-27
14:25
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Maria Werpachowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1922/14
2015-01-27
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

zawieszenie postępowania
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1290/14
2015-01-27
14:30
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie naruszeia przez przewoźnika lotniczego przepisu rozporządzenia
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2142/14
2015-01-27
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
V
V SA/Wa 2257/14
2015-01-27
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirosława Pindelska (spr.)
Jarosław Stopczyński
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1328/14
2015-01-27
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1621/14
2015-01-27
15:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Ewa Machlejd
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1277/14
2015-01-27
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-27
15:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1335/14
2015-01-28
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1336/14
2015-01-28
08:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1049/14
2015-01-28
08:35
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1048/14
2015-01-28
08:35
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2144/14
2015-01-28
08:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Tadeusz Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1095/14
2015-01-28
08:45
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jolanta Sokołowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2147/14
2015-01-28
08:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Tadeusz Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3671/14
2015-01-28
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1583/14
2015-01-28
09:00
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1160/14
2015-01-28
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Odstąpienie od nałożenia obowiązków wykonania określonych czynności lub robót
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2168/14
2015-01-28
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1914/14
2015-01-28
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 612/14
2015-01-28
09:00
Sala F
Rada Izby Notarialnej w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2513/14
2015-01-28
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VIII
VIII SA/Wa 423/14
2015-01-28
09:00
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 498/14
2015-01-28
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3651/14
2015-01-28
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 75/14
2015-01-28
09:20
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1111/14
2015-01-28
09:20
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 535/14
2015-01-28
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3661/14
2015-01-28
09:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2049/14
2015-01-28
09:30
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3018/14
2015-01-28
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1823/14
2015-01-28
09:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2406/14
2015-01-28
09:30
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów za nieuzasadnione
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 650/14
2015-01-28
09:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Ustalenie wysokości podatku

określenie straty z działalności gospodarczej za 2009 rok
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3662/14
2015-01-28
09:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SAB/Wa 76/14
2015-01-28
09:40
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
658/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Bezczynność organu
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1186/14
2015-01-28
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3331/14
2015-01-28
09:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2864/14
2015-01-28
09:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za uzasadnione
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3658/14
2015-01-28
09:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1530/14
2015-01-28
10:00
Sala C
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. oraz w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do września 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
V
V SA/Wa 2729/14
2015-01-28
10:00
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1614/14
2015-01-28
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nakazującej rozbiórkę
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1721/14
2015-01-28
10:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania administracyjnego
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1747/14
2015-01-28
10:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 960/14
2015-01-28
10:00
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

negatywna opinia do przedłożonego planu dochodzenia do uznania
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 270/14
2015-01-28
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę na bezczynność
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3659/14
2015-01-28
10:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2613/14
2015-01-28
10:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1900/14
2015-01-28
10:20
Sala H
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków z tytułu pomocy finansowej
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1465/14
2015-01-28
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1074/14
2015-01-28
10:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa zmiany decyzji w sprawie ustalenia procentowej wysokości wzrostu uposażenia zasadniczego
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2746/14
2015-01-28
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3660/14
2015-01-28
10:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1613/14
2015-01-28
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1816/14
2015-01-28
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6135 - Odpady

Nakaz usunięcia odpadów
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2602/14
2015-01-28
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 958/14
2015-01-28
10:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3519/14
2015-01-28
10:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 2442/14
2015-01-28
10:40
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1687/14
2015-01-28
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 905/14
2015-01-28
10:40
Sala F
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie wniosku o udost.inf.publ. z dn. 04.03.2013
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
I
I SA/Wa 1707/14
2015-01-28
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności orzeczenia
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3520/14
2015-01-28
10:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1186/14
2015-01-28
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
VII
VII SA/Wa 2439/14
2015-01-28
11:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowa uchylenia decyzji
Tadeusz Nowak
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2274/14
2015-01-28
11:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 690/14
2015-01-28
11:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe; Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe


Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2981/14
2015-01-28
11:00
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3521/14
2015-01-28
11:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2159/14
2015-01-28
11:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 974/13
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1977/14
2015-01-28
11:20
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia
Tadeusz Nowak (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3750/14
2015-01-28
11:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 2160/14
2015-01-28
11:25
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 973/13
Tomasz Szmydt
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich (spr.)
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1551/14
2015-01-28
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
IV
IV SA/Wa 1843/14
2015-01-28
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Nadanie statusu uchodźcy; Nadanie statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 795/14
2015-01-28
11:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatność z tytyłu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowyvh
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję
VI
VI SA/Wa 3751/14
2015-01-28
11:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
IV
IV SA/Wa 1820/14
2015-01-28
11:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Nadanie statusu uchodźcy; Nadanie statusu uchodźcy


Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3752/14
2015-01-28
11:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 1733/14
2015-01-28
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-10
II
II SAB/Wa 899/14
2015-01-28
12:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 28.10.2013 r. o udziel.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3522/14
2015-01-28
12:05
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia w pełnej wysokości oplaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1296/14
2015-01-28
12:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1307/14
2015-01-28
12:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1141/14
2015-01-28
12:20
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odmowa przyjęcia na aplikację sędziowską i prokuratorską
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3523/14
2015-01-28
12:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia w pełnej wysokości opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 3053/14
2015-01-28
12:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1326/14
2015-01-28
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Maria Tarnowska (spr.)
Mariola Kowalska.
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-09
V
V SA/Wa 2423/14
2015-01-28
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 989/14
2015-01-28
12:30
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1105/14
2015-01-28
12:40
Sala F
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199; Inne z zakresu symbolu sprawy 6199


Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2106/14
2015-01-28
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 2611/14
2015-01-28
12:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1569/14
2015-01-28
12:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2732/14
2015-01-28
12:50
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6553 - rynek mleka i przetworów mlecznych

cofnięcie kwoty indywidualnej dostaw
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 643/14
2015-01-28
12:50
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2107/14
2015-01-28
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2858/14
2015-01-28
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2220/14
2015-01-28
13:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1753/14
2015-01-28
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2108/14
2015-01-28
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 2174/14
2015-01-28
13:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

zwrot podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 990/14
2015-01-28
13:10
Sala B
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1402/14
2015-01-28
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 2366/14
2015-01-28
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Piotr Piszczek
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2049/14
2015-01-28
13:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
II
II SA/Wa 1958/14
2015-01-28
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Adam Lipiński
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2050/14
2015-01-28
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 848/14
2015-01-28
13:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1629/14
2015-01-28
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1994/14
2015-01-28
13:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1416/14
2015-01-28
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa linii energetycznych

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Maria Tarnowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2268/14
2015-01-28
13:30
Sala G
Minister Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1938/14
2015-01-28
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Adam Lipiński (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2051/14
2015-01-28
13:30
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 3677/14
2015-01-28
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2052/14
2015-01-28
13:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 830/14
2015-01-28
13:50
Sala B
Urząd Patentowy RP
6460 - Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy; Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy


Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-06
VII
VII SA/Wa 1221/14
2015-01-28
13:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wszczęcia postępowania
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2751/14
2015-01-28
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania (spr.)
Joanna Zabłocka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
I
I SA/Wa 2053/14
2015-01-28
13:50
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 3467/14
2015-01-28
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1661/14
2015-01-28
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 -


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2004/14
2015-01-28
14:00
Sala G
Minister Środowiska
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

Zatwierdzenie planu urządzenia lasu
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2054/14
2015-01-28
14:00
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 2204/14
2015-01-28
14:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 607/14
2015-01-28
14:10
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2055/14
2015-01-28
14:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 232/14
2015-01-28
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1464/14
2015-01-28
14:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki budynku
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2056/14
2015-01-28
14:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
III
III SA/Wa 35/14
2015-01-28
14:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego

odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1917/14
2015-01-28
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Andrzej Kania
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2437/14
2015-01-28
14:30
Sala G
SKO w Ciechanowie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa uchylenia decyzji
Katarzyna Golat
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2057/14
2015-01-28
14:30
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 3678/14
2015-01-28
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1435/14
2015-01-28
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 513/14
2015-01-28
14:40
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Cezary Kosterna (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2058/14
2015-01-28
14:40
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Tomasz Szmydt (spr.)
Iwona Maciejuk
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VIII
VIII SA/Wa 24/15
2015-01-28
15:00
Sala B
Komisarz Wyborczy W Radomiu
6262 - Wygaśnięcie mandatu radnego

stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego
Cezary Kosterna
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1703/14
2015-01-28
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki
Aneta Trochim-Tuchorska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1421/14
2015-01-28
15:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Uchylenie postanowienia organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Maria Tarnowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2211/14
2015-01-28
15:00
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania z akt sprawy nieuwierzytelnionych kserokopii
Katarzyna Golat (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1184/14
2015-01-28
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-29
08:35
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1096/14
2015-01-29
08:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2117/14
2015-01-29
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2087/14
2015-01-29
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów i budynków
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1889/14
2015-01-29
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1723/14
2015-01-29
09:00
Sala H
Komisja Nadzoru Finansowego
648 - Odmowa udzielenia informacji

odmowa dostępu do informacji publicznej
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 790/14
2015-01-29
09:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2098/14
2015-01-29
09:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653; Inne w grupie 653


Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
III
III SA/Wa 1357/14
2015-01-29
09:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2545/14
2015-01-29
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1098/14
2015-01-29
09:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 663/14
2015-01-29
09:20
Sala H
Wójt Gminy Andrzejewo
658/648 - Informacja publiczna

beczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 29.09.2013 r. o udziel.inf.publ.
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2038/14
2015-01-29
09:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Nakaz wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 2067/14
2015-01-29
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okresy od lipca września 2012 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2213/14
2015-01-29
09:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1882/14
2015-01-29
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 963/14
2015-01-29
09:30
Sala F
Prezes Rady Ministrów
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.18.02.2013 r. o udziel.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
V
V SA/Wa 1751/14
2015-01-29
09:30
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1099/14
2015-01-29
09:35
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 587/14
2015-01-29
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Odmowa uchylenia decyzji

odmowa uchylenia decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1100/14
2015-01-29
09:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1240/14
2015-01-29
09:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2286/14
2015-01-29
09:50
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st przy Min. Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odw od wyników egz. adwok.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1599/14
2015-01-29
10:00
Sala H
Rada Powiatu Płońskiego
6392/6262 - Radni

odwołanie wiceprzewodniczącego rady powiatu
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2378/14
2015-01-29
10:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Ustalenie warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 729/14
2015-01-29
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 891/14
2015-01-29
10:00
Sala H
Wójt Gminy Dębe Wielkie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 20.08.2014 o udziel.inf.publ.
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2258/14
2015-01-29
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1675/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1676/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2011 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1674/14
2015-01-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r.
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1101/14
2015-01-29
10:05
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1125/14
2015-01-29
10:10
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania do umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 716/14
2015-01-29
10:20
Sala H
Szef Służby Celnej
6197 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 730/14
2015-01-29
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2269/14
2015-01-29
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2970/14
2015-01-29
10:20
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6176 - Syndycy upadłości

Odmowa przyznania licencji syndyka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1516/14
2015-01-29
10:25
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna; Reforma rolna


Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-12
IV
IV SA/Wa 2363/14
2015-01-29
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 789/14
2015-01-29
10:30
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
II
II SA/Wa 615/14
2015-01-29
10:40
Sala H
Szef Służby Celnej
6197 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VII
VII SA/Wa 887/14
2015-01-29
10:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Umorzenie postępowania odwoławczego
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2301/14
2015-01-29
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1613/14
2015-01-29
10:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 665/14
2015-01-29
10:50
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SAB/Wa 76/14
2015-01-29
10:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość i bezczynność w sprawie swierdzenia objęcia ubezpieczeniem z tytułu zawarcia z płatnikiem umowy o świadczenie usług
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Stwierdzono, iż przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1615/14
2015-01-29
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1700/14
2015-01-29
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
II
II SA/Wa 1718/14
2015-01-29
11:00
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2123/14
2015-01-29
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1709/14
2015-01-29
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wznowienie robót budowlanych

Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych oraz nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Włodzimierz Kowalczyk
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1701/14
2015-01-29
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
II
II SAB/Wa 670/14
2015-01-29
11:10
Sala F
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 07.04.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VI
VI SAB/Wa 77/14
2015-01-29
11:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość i bezczynność w sprawie wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem z tytułu zawarcia z płatnikiem umowy o świadczenie usług
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1673/14
2015-01-29
11:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1936/14
2015-01-29
11:15
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3968/14
2015-01-29
11:25
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1675/14
2015-01-29
11:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1908/14
2015-01-29
11:30
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2288/14
2015-01-29
11:30
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2000/14
2015-01-29
11:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2144/14
2015-01-29
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2143/14
2015-01-29
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2114/14
2015-01-29
12:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2135/14
2015-01-29
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SAB/Wa 89/14
2015-01-29
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
659/6205 - Nadzór sanitarny

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1691/14
2015-01-29
12:30
Sala F
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2038/14
2015-01-29
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 115/14
2015-01-29
12:45
Sala H
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi za okres pracy w gosp.rolnym
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2995/14
2015-01-29
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VII
VII SAB/Wa 90/14
2015-01-29
12:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
659/6205 - Nadzór sanitarny

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 653/14
2015-01-29
12:50
Sala F
Wójt Gminy Sanniki
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1711/14
2015-01-29
12:50
Sala D
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6537 - Czynności egzekucyjne

ostateczne stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2996/14
2015-01-29
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Emilia Lewandowska
Dorota Apostolidis (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
IV
IV SA/Wa 1959/14
2015-01-29
13:00
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji


Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
III
III SA/Wa 230/14
2015-01-29
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 649/14
2015-01-29
13:05
Sala H
Wójt Gminy Sadowne
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.11.06.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1163/14
2015-01-29
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1932/14
2015-01-29
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską

Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2234/14
2015-01-29
13:10
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2129/14
2015-01-29
13:10
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 873/14
2015-01-29
13:25
Sala H
Odwoławcza Komisja Stypendialna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

stypendium socjalne
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1095/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1096/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1097/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1102/14
2015-01-29
13:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Lenart (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1369/14
2015-01-29
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Waldemar Śledzik (spr.)
Bożena Dziełak
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1927/14
2015-01-29
13:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1680/14
2015-01-29
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
V
V SA/Wa 1426/14
2015-01-29
13:30
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6553 - rynek mleka i przetworów mlecznych

odmowa zatwierdzenia umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 635/14
2015-01-29
13:40
Sala H
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1683/14
2015-01-29
13:40
Sala A
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2050/14
2015-01-29
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1561/14
2015-01-29
13:45
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2167/14
2015-01-29
13:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Anna Szymańska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1726/14
2015-01-29
13:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2200/14
2015-01-29
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
VI
VI SA/Wa 1294/14
2015-01-29
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1828/14
2015-01-29
14:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany

Odmowa udzielenia zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP
Paweł Groński (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1684/14
2015-01-29
14:10
Sala A
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Izabela Ostrowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2132/14
2015-01-29
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Izabella Janson
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 1931/14
2015-01-29
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2353/14
2015-01-29
14:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Budownictwo wodne

Odmowa zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2284/14
2015-01-29
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Izabella Janson
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 885/14
2015-01-29
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Waldemar Śledzik
Bożena Dziełak (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1794/14
2015-01-29
14:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Nakaz wykonania określonych prac
Izabela Ostrowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-29
14:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-29
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2838/13
2015-01-29
15:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie; Wymeldowanie


Paweł Groński
Krystyna Napiórkowska
Anna Szymańska (spr.)
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2086/14
2015-01-30
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1846/14
2015-01-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Udzielenie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2679/13
2015-01-30
09:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
V
V SA/Wa 2923/14
2015-01-30
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania płatności dla grup producentów rolnych
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3670/14
2015-01-30
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o zabezpieczeniu na majątku podatnika zaległości podatkowych spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2845/14
2015-01-30
09:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6176 - Syndycy upadłości

Zawieszenie praw wynikających z licencji syndyka
Aneta Lemiesz (spr.)
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3251/14
2015-01-30
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownia za nieruchomość
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2212/14
2015-01-30
09:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa zwolnienia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1452/14
2015-01-30
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2324/14
2015-01-30
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Arkadiusz Tomczak
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
III
III SA/Wa 1299/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1300/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1298/14
2015-01-30
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3430/14
2015-01-30
09:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2987/14
2015-01-30
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.12.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 525/13
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3654/14
2015-01-30
09:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2964/14
2015-01-30
10:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2156/14
2015-01-30
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Umorzenie postępowania odwoławczego
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2252/13
2015-01-30
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2774/14
2015-01-30
10:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Beata Krajewska
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3432/14
2015-01-30
10:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3134/14
2015-01-30
10:15
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607


Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-11
IV
IV SA/Wa 2155/14
2015-01-30
10:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Marta Laskowska-Pietrzak
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2437/14
2015-01-30
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Halina Emilia Święcicka
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3717/14
2015-01-30
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie nadpłaty oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
Maciej Kurasz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3655/14
2015-01-30
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Grzegorz Nowecki
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3220/13
2015-01-30
10:35
Sala B
SKO w Ciechanowie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

zatwierdzenie podziału działki
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik