Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
IV
IV SA/Wa 1474/14
2014-12-29
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
638/6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom; Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 769/14
2014-12-29
09:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1991/14
2014-12-29
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2047/14
2014-12-29
10:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1987/14
2014-12-29
10:45
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2052/14
2014-12-29
11:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1592/14
2014-12-29
11:30
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6162 - Scalenie gruntów

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
IV
IV SAB/Wa 222/14
2014-12-29
12:30
Sala G
Prezydent m.st. Warszawy
659/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Rozpoznanie wniosku
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2069/14
2014-12-29
13:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6343 - Odmowa przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

Odmowa przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
IV
IV SAB/Wa 128/14
2014-12-29
13:20
Sala G
Minister Środowiska
658/6135 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SAB/Wa 129/14
2014-12-29
13:40
Sala G
Minister Środowiska
659/6135 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1894/14
2014-12-29
14:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2149/14
2014-12-29
14:00
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 689/14
2014-12-29
14:20
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1573/14
2014-12-29
14:40
Sala G
Rada Gminy Nadarzyn
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-12
IV
IV SA/Wa 2139/14
2014-12-29
15:00
Sala H
Rada Miejska w Nasielsku
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 16 grudnia 2014 r.
Jakub Linkowski (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1734/14
2014-12-29
15:00
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 grudnia 2014 r.
Piotr Borowiecki (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1406/14
2014-12-30
08:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1103/14
2014-12-30
08:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1304/14
2014-12-30
08:45
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie opłaty legalizacyjnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1400/14
2014-12-30
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w części oraz utrzymanie decyzji w pozostałym zakresie Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1355/14
2014-12-30
08:55
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1365/14
2014-12-30
08:55
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1491/14
2014-12-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1411/14
2014-12-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620


Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1142/14
2014-12-30
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2755/14
2014-12-30
09:20
Sala B
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
6391/6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

ogłoszenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1116/14
2014-12-30
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2138/14
2014-12-30
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1109/14
2014-12-30
09:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 423/14
2014-12-30
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
VII
VII SA/Wa 1267/14
2014-12-30
10:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie obowiązku wykonania rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2788/14
2014-12-30
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1645/14
2014-12-30
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakazanie rozbiórki ogrodzenia
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2147/14
2014-12-30
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchylenie decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1838/14
2014-12-30
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2148/14
2014-12-30
10:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchylenie decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
III
III SA/Wa 1125/14
2014-12-30
11:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokosci zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 grudnia 2014 r.
Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1303/14
2014-12-30
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki budynku letniskowego
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 116/14
2014-12-30
11:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1081/14
2014-12-30
12:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 grudnia 2014 r.
Bogusław Cieśla (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2897/13
2014-12-30
12:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

przejęcie nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 912/14
2014-12-30
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Wykonanie określonych robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1569/14
2014-12-30
12:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1020/14
2014-12-30
12:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego


Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1165/14
2014-12-30
12:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji udzielającej pozwolenia na przeniesienie praw własności
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2769/13
2014-12-30
12:55
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1064/14
2014-12-30
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2564/14
2014-12-30
13:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 2565/14
2014-12-30
13:25
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1294/14
2014-12-30
13:40
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin kontrolny
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1216/14
2014-12-30
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa uwierzytelnienia odpisu notatki służbowej
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 220/14
2014-12-30
14:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 grudnia 2014 r.
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1006/14
2014-12-30
14:20
Sala A
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6036 - inne sprawy dotyczące dróg publicznych

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 929/14
2014-12-30
14:30
Sala F
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 17 grudnia 2014 r.
Adam Lipiński (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1793/14
2014-12-30
14:40
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1183/14
2014-12-30
15:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1766/14
2015-01-05
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 264/14
2015-01-05
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1767/14
2015-01-05
09:15
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej; Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej


Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3089/14
2015-01-05
09:15
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1831/14
2015-01-05
09:35
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1880/14
2015-01-05
09:50
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1859/14
2015-01-05
10:05
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1863/14
2015-01-05
10:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1906/14
2015-01-05
10:35
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1912/14
2015-01-05
10:50
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1841/14
2015-01-05
11:05
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 1849/14
2015-01-05
11:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
I
I SA/Wa 2115/14
2015-01-05
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2697/14
2015-01-05
13:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-12
I
I SA/Wa 2758/14
2015-01-05
13:20
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

umorzenie należności alimentacyjnych
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1723/14
2015-01-07
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3859/14
2015-01-07
09:00
Sala G
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za istotne naruszenie prawa
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1486/14
2015-01-07
09:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6039 - Inne dla grupy 6039

Nakaz skierowania barki z aktualnego miejsca postoju do portu
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1685/14
2015-01-07
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 3877/14
2015-01-07
09:00
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 746/14
2015-01-07
09:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2796/13
2015-01-07
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot części wywłaszczonej nieruchomości
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1747/14
2015-01-07
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorach do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
II
II SAB/Wa 667/14
2015-01-07
09:00
Sala F
Prezes Rady Ministrów
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 27.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2050/14
2015-01-07
09:00
Sala D
Minister Finansów
6539 - Inne w grupie 653

określenie kwoty przypadającej do zwrotu do budżetu państwa
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2931/14
2015-01-07
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2498/14
2015-01-07
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1507/14
2015-01-07
09:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 657/14
2015-01-07
09:20
Sala F
Wójt Gminy Iłów
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.20.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3878/14
2015-01-07
09:30
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1610/14
2015-01-07
09:30
Sala G
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Uznanie gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 716/14
2015-01-07
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 430/14
2015-01-07
09:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1596/14
2015-01-07
09:30
Sala D
Minister Finansów
6531 - Dotacje; Dotacje


Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-20
I
I SA/Wa 2971/14
2015-01-07
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
I
I SA/Wa 3061/13
2015-01-07
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1019/14
2015-01-07
09:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium studentowi II roku studiów II st. na rok akad. 2013/2014
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 828/14
2015-01-07
09:50
Sala E
SKO w Warszawie
6049 - Inne dla grupy 6049

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1020/14
2015-01-07
09:55
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium studentowi V roku studiów jednolitych studiów mgr na rok akad. 2013/2014
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2935/14
2015-01-07
10:00
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2822/14
2015-01-07
10:00
Sala G
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1317/14
2015-01-07
10:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
VI
VI SA/Wa 1917/14
2015-01-07
10:00
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych; Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych


Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-15
VIII
VIII SA/Wa 888/14
2015-01-07
10:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 623/14
2015-01-07
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1796/14
2015-01-07
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 732/14
2015-01-07
10:10
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Odmowa udzielenia patentu na wynalazek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1060/14
2015-01-07
10:10
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

uchylenie decyzji dot.odprawy, ekwiwalentu pieniężnego i dodatkowego uposażenia rocznego
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras
Zawieszono postępowanie
I
I SA/Wa 3003/14
2015-01-07
10:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1550/14
2015-01-07
10:20
Sala G
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Wyrażenie opinii w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 758/14
2015-01-07
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1762/14
2015-01-07
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2003/14
2015-01-07
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 947/14
2015-01-07
10:25
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

uchylenie decyzji dot.wysokości dodatku za długoletnią służbę wojskową
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1181/14
2015-01-07
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1939/14
2015-01-07
10:30
Sala 3A
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Uznanie produktu za wyrób medyczny
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 606/14
2015-01-07
10:40
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
658/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 622/14
2015-01-07
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1010/14
2015-01-07
10:40
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

określenie wysokości dodatku za długoletnią służbę wojskową
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1623/14
2015-01-07
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2805/14
2015-01-07
10:50
Sala G
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 511/14
2015-01-07
10:50
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1896/14
2015-01-07
10:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1634/14
2015-01-07
10:55
Sala F
Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2114/14
2015-01-07
11:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 661/14
2015-01-07
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1509/14
2015-01-07
11:00
Sala 3A
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 814/14
2015-01-07
11:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1140/14
2015-01-07
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1622/14
2015-01-07
11:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2351/14
2015-01-07
11:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1538/14
2015-01-07
11:30
Sala G
Minister Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Odmowa udzielenia koncesji na wydobywanie piasków
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1266/14
2015-01-07
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
VIII
VIII SA/Wa 887/14
2015-01-07
11:30
Sala B
Rada Miejska w Radomiu
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
VI
VI SA/Wa 2379/14
2015-01-07
11:30
Sala E
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1903/14
2015-01-07
11:40
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 3092/14
2015-01-07
12:00
Sala G
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakazanie rejestracji jednego niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego oraz ustalenie opłaty za używanie jednego niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1815/14
2015-01-07
12:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3326/14
2015-01-07
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1721/14
2015-01-07
12:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 392/14
2015-01-07
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 3876/14
2015-01-07
12:20
Sala E
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1127/14
2015-01-07
12:20
Sala G
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1315/14
2015-01-07
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie wykonania nałożonego obowiązku
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1765/14
2015-01-07
12:30
Sala 3A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 513/14
2015-01-07
12:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SAB/Wa 500/14
2015-01-07
12:30
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
659/6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

przewlwkłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1905/14
2015-01-07
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1548/14
2015-01-07
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1435/14
2015-01-07
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-13
VI
VI SA/Wa 1554/14
2015-01-07
12:40
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 951/14
2015-01-07
12:40
Sala G
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1325/14
2015-01-07
12:45
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

kategoria zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 708/14
2015-01-07
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
V
V SA/Wa 1856/14
2015-01-07
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2281/14
2015-01-07
13:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6299 - Inne o symbolu 6299

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 782/14
2015-01-07
13:00
Sala B
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
648 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3033/14
2015-01-07
13:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1490/14
2015-01-07
13:00
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1602/14
2015-01-07
13:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
V
V SA/Wa 1810/14
2015-01-07
13:10
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
II
II SA/Wa 780/14
2015-01-07
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3094/14
2015-01-07
13:20
Sala H
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 711/14
2015-01-07
13:20
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1572/14
2015-01-07
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-13
V
V SA/Wa 1809/14
2015-01-07
13:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 2568/14
2015-01-07
13:35
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

niedopuszczalność odwołania
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 1349/14
2015-01-07
13:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa wznowienia postępowania
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 537/14
2015-01-07
13:40
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1694/14
2015-01-07
13:40
Sala B
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

odpłatność za pobyt w domu pmocy społecznej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1901/14
2015-01-07
13:50
Sala 3A
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Nałożenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu produktu
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1461/14
2015-01-07
13:50
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
V
V SA/Wa 2942/14
2015-01-07
13:50
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 846/14
2015-01-07
14:00
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1323/14
2015-01-07
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1902/14
2015-01-07
14:10
Sala 3A
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów postępowania badań
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1701/14
2015-01-07
14:10
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 805/14
2015-01-07
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
VI
VI SA/Wa 2451/14
2015-01-07
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1269/14
2015-01-07
14:30
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1573/14
2015-01-07
14:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1044/14
2015-01-07
14:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności bezpośrednich
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1409/14
2015-01-07
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Oddalono skargę
Przyznano ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
VI
VI SA/Wa 1376/14
2015-01-07
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2848/14
2015-01-07
14:50
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia zaległości w odpłatności za pobyt i korzystanie z usług świadczonych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1461/14
2015-01-07
14:50
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1462/14
2015-01-07
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Urszula Wilk
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1060/14
2015-01-08
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3736/14
2015-01-08
09:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 666/14
2015-01-08
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 665/14
2015-01-08
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1465/14
2015-01-08
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1203/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VIII
VIII SA/Wa 770/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2073/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa uchylenia prawomocnej decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1538/14
2015-01-08
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2002/14
2015-01-08
09:00
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3253/14
2015-01-08
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1766/14
2015-01-08
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 597/14
2015-01-08
09:20
Sala F
Minister Skarbu Państwa
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 10.04.2014 r. o udziel.inf.publ.
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1538/14
2015-01-08
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1312/14
2015-01-08
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zwrot wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 556/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 557/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1215/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
III
III SA/Wa 1669/14
2015-01-08
09:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-20
IV
IV SA/Wa 2085/14
2015-01-08
09:30
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3328/14
2015-01-08
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa rozłożenia na raty

odmowa umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1258/14
2015-01-08
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbióki
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1257/14
2015-01-08
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbióki
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1641/14
2015-01-08
09:40
Sala H
Urząd Patentowy RP
6462 - Wzory użytkowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 655/14
2015-01-08
09:40
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1784/14
2015-01-08
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownaia za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2435/14
2015-01-08
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1598/14
2015-01-08
09:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1139/14
2015-01-08
10:00
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 656/14
2015-01-08
10:00
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 04.08.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1777/14
2015-01-08
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1778/14
2015-01-08
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1630/14
2015-01-08
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom; Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom


Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VIII
VIII SA/Wa 720/14
2015-01-08
10:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

nakaz wykonania robót budowlanych
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
I
I SA/Wa 949/14
2015-01-08
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono zaskarżoną decyzję w części i poprzedzającą ją decyzję w części
Oddalono skargę w części
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3109/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3107/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3108/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1642/14
2015-01-08
10:10
Sala H
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Oddalenie wniosku o unieważnienie patentu
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1561/14
2015-01-08
10:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 823/14
2015-01-08
10:20
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-14
VII
VII SA/Wa 864/14
2015-01-08
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 571/14
2015-01-08
10:20
Sala F
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 01.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 420/14
2015-01-08
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1860/14
2015-01-08
10:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1563/14
2015-01-08
10:30
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 961/14
2015-01-08
10:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

zawieszenie wypłaty renty strukturalnej
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Artur Kot
Renata Nawrot
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1014/14
2015-01-08
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1915/14
2015-01-08
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na okres 3 miesięcy
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3022/14
2015-01-08
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1216/14
2015-01-08
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6213 - pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1562/14
2015-01-08
10:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1523/14
2015-01-08
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1826/14
2015-01-08
10:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1531/14
2015-01-08
11:00
Sala E
Prezydium N.R.A.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Odmowa zwolnienia z części opłaty rocznej za szkolenie aplikantów oraz odroczenia terminu płatności raty za szkolenie.
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1370/14
2015-01-08
11:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prezentacji i reklamy suplementów diety
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 145/14
2015-01-08
11:00
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3075/13
2015-01-08
11:00
Sala 3A
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3074/13
2015-01-08
11:00
Sala 3A
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1202/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VIII
VIII SA/Wa 769/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2152/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
IV
IV SA/Wa 1832/14
2015-01-08
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 1255/14
2015-01-08
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia 2010 r. do lipca 2011 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1327/14
2015-01-08
11:05
Sala H
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji z uwagi na jej cofnięcie
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1461/14
2015-01-08
11:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
VIII
VIII SA/Wa 748/14
2015-01-08
11:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2993/14
2015-01-08
11:20
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1880/14
2015-01-08
11:20
Sala G
Rada Gminy i Miasta Wyszogród
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3584/13
2015-01-08
11:25
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3298/14
2015-01-08
11:25
Sala H
Minister Gospodarki
6046 - Inne zezwolenia

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VISA/WA 306/12, dotyczącej stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę o wznowienie postępowania
III
III SA/Wa 3103/14
2015-01-08
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3102/14
2015-01-08
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 593/14
2015-01-08
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-20
IV
IV SA/Wa 2033/14
2015-01-08
11:50
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie, że ostateczna decyzja została wydana z naruszeniem prawa
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1517/14
2015-01-08
12:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2004-2005
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 712/14
2015-01-08
12:20
Sala B
Starosta Powiatu Przysuskiego
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
VII
VII SA/Wa 1221/14
2015-01-08
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636; Inne o symbolu podstawowym 636


Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Maria Tarnowska
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1659/14
2015-01-08
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Udzielenie pozwolenia na budowę
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1597/14
2015-01-08
12:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1805/14
2015-01-08
12:30
Sala 3A
Minister Finansów
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1804/14
2015-01-08
12:30
Sala 3A
Minister Finansów
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1582/14
2015-01-08
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1772/14
2015-01-08
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 573/14
2015-01-08
12:40
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2213/14
2015-01-08
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 3055/13
2015-01-08
12:45
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Cofnięcie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1226/14
2015-01-08
12:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 448/14
2015-01-08
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

broń palna myśliwska
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1992/14
2015-01-08
12:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1481/14
2015-01-08
12:50
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2049/14
2015-01-08
12:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1332/14
2015-01-08
13:00
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Zawieszenie postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 681/14
2015-01-08
13:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r. i określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 682/14
2015-01-08
13:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2011 r. i określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 844/14
2015-01-08
13:00
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 330/14
2015-01-08
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1555/14
2015-01-08
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1818/14
2015-01-08
13:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1333/14
2015-01-08
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 556/14
2015-01-08
13:10
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz nakaz uiszczenia opłat za użytkowanie lokalu
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1955/14
2015-01-08
13:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Anna Szymańska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
V
V SA/Wa 1492/14
2015-01-08
13:10
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 742/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 743/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezpośrednie na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3219/14
2015-01-08
13:20
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 741/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2012 rok
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2051/14
2015-01-08
13:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Anna Szymańska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 2991/13
2015-01-08
13:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1686/14
2015-01-08
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1110/14
2015-01-08
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
II
II SA/Wa 557/14
2015-01-08
13:30
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz nakaz uiszczenia opłat za użytkowanie lokalu
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 1739/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie wpłaty z dnia 19 grudnia 2011 r. na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1738/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie wpłaty z dnia 24 listopada 2011 r. na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1514/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wydania zaświadczenia
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1740/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2401/14
2015-01-08
13:30
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2006/14
2015-01-08
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1691/14
2015-01-08
13:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1617/14
2015-01-08
13:45
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
VI
VI SA/Wa 2067/14
2015-01-08
13:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1371/14
2015-01-08
13:50
Sala A
Komendant Główny Policji
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa wydania zaświadczenia
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1420/14
2015-01-08
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1720/14
2015-01-08
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 332/14
2015-01-08
13:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych; Regulacje spraw majątkowych


Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
VIII
VIII SA/Wa 904/14
2015-01-08
14:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 905/14
2015-01-08
14:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3196/14
2015-01-08
14:00
Sala H
SKO w Płocku
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 538/14
2015-01-08
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 539/14
2015-01-08
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1912/14
2015-01-08
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1390/14
2015-01-08
14:05
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1739/14
2015-01-08
14:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2266/14
2015-01-08
14:10
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
638/6019 - inny dla grupy 6019

Uznanie zarzutów za nieuzasadnione
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1546/14
2015-01-08
14:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Odmowa wszczęcia postępowania
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2057/14
2015-01-08
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2034/14
2015-01-08
14:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Umorzenie postępowania administracyjnego
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3252/14
2015-01-08
14:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2844/13
2015-01-08
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1995/14
2015-01-08
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji w części
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2151/14
2015-01-08
14:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3304/14
2015-01-08
14:30
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 559/14
2015-01-08
14:30
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 -


Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
III
III SA/Wa 319/14
2015-01-08
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3875/14
2015-01-08
14:40
Sala H
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1571/14
2015-01-08
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1101/14
2015-01-08
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039; Inne dla grupy 6039


Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
IV
IV SA/Wa 1752/14
2015-01-08
14:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2035/14
2015-01-08
15:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6279 - Odmowa dokonania wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1197/14
2015-01-09
08:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Zawieszono postępowanie
IV
IV SA/Wa 1951/14
2015-01-09
08:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-09
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
VII
VII SA/Wa 1072/14
2015-01-09
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego i nałożenie na inwestora obowiązki uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Mirosława Kowalska (spr.)
Mariola Kowalska.
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1633/14
2015-01-09
09:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6260 - Statut

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie nadania statutu miejsko-gminnemu ośrodkowi kultury
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1243/14
2015-01-09
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług prawidłowej kwoty podatku oraz kwoty różnicy
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2388/14
2015-01-09
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2209/14
2015-01-09
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6299 - Inne o symbolu 6299

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1314/14
2015-01-09
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1313/14
2015-01-09
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1986/14
2015-01-09
09:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 758/14
2015-01-09
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2113/14
2015-01-09
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2125/14
2015-01-09
09:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-09
09:25
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
VII
VII SA/Wa 1298/14
2015-01-09
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Doprowadzenie lokalu do stanu poprzedniego
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3254/14
2015-01-09
09:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku oraz odmowa wypłaty części kwoty zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 583/14
2015-01-09
09:40
Sala F
Minister Skarbu Państwa
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 01.07.2014 o udost.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2077/14
2015-01-09
09:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 973/14
2015-01-09
09:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3154/13
2015-01-09
09:40
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1826/14
2015-01-09
09:50
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wstrzymania egzekucji administracyjnej
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-09
09:50
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
II
II SA/Wa 894/14
2015-01-09
10:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 1303/14
2015-01-09
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2491/14
2015-01-09
10:00
Sala D
ZUS Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 1587/14
2015-01-09
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1721/14
2015-01-09
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1722/14
2015-01-09
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1503/14
2015-01-09
10:05
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1265/14
2015-01-09
10:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-09
10:15
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
V
V SA/Wa 2154/14
2015-01-09
10:20
Sala D
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2144/13
2015-01-09
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

Reforma rolna
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 963/14
2015-01-09
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Doprowadzenie budynku mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 732/14
2015-01-09
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

odmowa wszczęcia postępowania w spraiwe stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1123/14
2015-01-09
10:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego; Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego


Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1904/14
2015-01-09
10:30
Sala G
SKO w Siedlcach
638/6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1961/14
2015-01-09
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1758/14
2015-01-09
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1252/14
2015-01-09
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
II
II SAB/Wa 640/14
2015-01-09
10:50
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 20.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 2075/14
2015-01-09
11:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1619/14
2015-01-09
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 1667/14
2015-01-09
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 937/14
2015-01-09
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 938/14
2015-01-09
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1751/14
2015-01-09
11:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 991/14
2015-01-09
11:10
Sala F
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

skierowanie do lekarza orzecznika
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 45/14
2015-01-09
11:20
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6291 - Nacjonalizacja

odmowa podjęcia postępowania
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2989/14
2015-01-09
11:20
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw rozpatrywania odwołań od uc
6174 - Komornicy

Ustalenie wyniku egzaminu komorniczego
Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek
Stwierdzono nieważność uchwały I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 72/14
2015-01-09
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1273/14
2015-01-09
11:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1045/14
2015-01-09
12:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
III
III SA/Wa 3026/14
2015-01-09
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1338/14
2015-01-09
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 782/14
2015-01-09
12:30
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2271/14
2015-01-09
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
I
I SA/Wa 1073/14
2015-01-09
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego; Przejęcie gospodarstwa rolnego


Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
IV
IV SA/Wa 2107/14
2015-01-09
12:45
Sala G
SKO w Warszawie
6122 - Podjęcie zawieszonego postępowania

Ustalenie kosztów postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1624/14
2015-01-09
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
II
II SAB/Wa 958/14
2015-01-09
12:50
Sala F
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.08.09.2014 r. o udziel.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1637/14
2015-01-09
12:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1534/14
2015-01-09
12:50
Sala F
Prezes Rady Ministrów
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199; Inne z zakresu symbolu sprawy 6199


Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 2047/14
2015-01-09
12:50
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie w zakresie uznania gier za gry na automatach
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 936/14
2015-01-09
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 935/14
2015-01-09
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1143/14
2015-01-09
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
I
I SA/Wa 1791/13
2015-01-09
13:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1671/14
2015-01-09
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1651/14
2015-01-09
13:10
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do służby
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2183/14
2015-01-09
13:10
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Nałożenie kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1207/14
2015-01-09
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1580/14
2015-01-09
13:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1833/14
2015-01-09
13:20
Sala A
Minister Zdrowia
6202 - Rejestr zakładów opieki zdrowotnej

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3028/14
2015-01-09
13:20
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
II
II SA/Wa 1085/14
2015-01-09
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1278/14
2015-01-09
13:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2036/14
2015-01-09
13:30
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1685/14
2015-01-09
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1195/14
2015-01-09
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-20
I
I SA/Wa 3252/14
2015-01-09
13:35
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie oszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1300/14
2015-01-09
13:35
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1905/14
2015-01-09
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1485/14
2015-01-09
13:50
Sala A
SKO w Warszawie
6039 - Inne dla grupy 6039

Umorzenie postępowania przed organem I instancji
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1181/14
2015-01-09
13:50
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645; Inne o symbolu podstawowym 645


Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
V
V SA/Wa 1056/14
2015-01-09
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1287/14
2015-01-09
13:55
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji użytkowanych odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za użytkowanie niezarejestrownych odbiorników
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1075/14
2015-01-09
14:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2721/13
2015-01-09
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2591/13
2015-01-09
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1182/14
2015-01-09
14:05
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645; Inne o symbolu podstawowym 645


Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
VII
VII SA/Wa 1965/14
2015-01-09
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Ustalenie wysokości kary pieniężnej z tytułu zwłoki w wydaniu decyzji
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2969/14
2015-01-09
14:10
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2061/14
2015-01-09
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1314/14
2015-01-09
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Stwierdzenie braku podstaw do wstrzymania postępowania egzekucyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1343/14
2015-01-09
14:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania zażaleniowego
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1693/14
2015-01-09
14:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1303/14
2015-01-09
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1442/14
2015-01-09
15:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1375/14
2015-01-09
15:20
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nakaz powiadomienia Główego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu produktu
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Krystyna Tomaszewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 564/14
2015-01-12
09:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 01.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2017/14
2015-01-12
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie opłaty adiacenckiej
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 486/14
2015-01-12
09:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1669/14
2015-01-12
09:00
Sala D
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pisemna interpretacja indywidualna w zakresie podatku akcyzowego
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2861/14
2015-01-12
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1748/14
2015-01-12
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 354/14
2015-01-12
09:20
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6211 - Przydział kwatery stałej

odmowa przydzielenia lokalu mieszkalnego
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2113/14
2015-01-12
09:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 668/14
2015-01-12
09:20
Sala 3A
Minister Administracji i Cyfryzacji
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1163/14
2015-01-12
09:20
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 3004/14
2015-01-12
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 411/13
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3940/14
2015-01-12
09:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1164/14
2015-01-12
09:30
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 508/14
2015-01-12
09:40
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
I
I SA/Wa 122/14
2015-01-12
09:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot nieruchomości
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 855/14
2015-01-12
09:40
Sala 3A
Platforma Obywatelska Rp
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.14.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 884/14
2015-01-12
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2738/13
2015-01-12
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 509/14
2015-01-12
10:00
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
I
I SA/Wa 1209/14
2015-01-12
10:00
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 419/14
2015-01-12
10:00
Sala 3A
Burmistrz Łomianek
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 05.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2599/14
2015-01-12
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1724/14
2015-01-12
10:10
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie


Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
I
I SAB/Wa 580/14
2015-01-12
10:20
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
659/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SAB/Wa 510/14
2015-01-12
10:20
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
II
II SA/Wa 940/14
2015-01-12
10:20
Sala 3A
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 1250/14
2015-01-12
10:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie


Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2654/14
2015-01-12
10:40
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 296/14
2015-01-12
10:40
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
II
II SA/Wa 810/14
2015-01-12
10:40
Sala 3A
Rektor UW
6143 - Skreślenie z listy studentów

Skreślenie z listy studentów
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2930/14
2015-01-12
10:40
Sala B
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
6391/6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

sprzedaż lokalu mieszkalnego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1706/14
2015-01-12
10:40
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odnowienie dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2085/14
2015-01-12
10:45
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3026/14
2015-01-12
11:00
Sala A
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
II
II SAB/Wa 634/14
2015-01-12
11:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z 16.09.2013 r.
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 630/14
2015-01-12
11:00
Sala 3A
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2879/14
2015-01-12
11:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2537/14
2015-01-12
11:00
Sala B
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VI
VI SA/Wa 2024/14
2015-01-12
11:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VI
VI SA/Wa 1786/14
2015-01-12
11:30
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Odmowa zatwierdzenia na stanowisku prezesa zarządu
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1785/14
2015-01-12
12:00
Sala E
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa wyrażenia zgody na refundację leku
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
I
I SA/Wa 2697/14
2015-01-12
12:15
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Sobielarska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2400/14
2015-01-12
12:20
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 851/14
2015-01-12
12:20
Sala F
Rada Gminy w Staroźrebach
6391/6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

przyznanie jednorazowej nagrody uznaniowej
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
I
I SA/Wa 1441/14
2015-01-12
12:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1690/14
2015-01-12
12:30
Sala 3A
Minister Gospodarki
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-15
I
I SA/Wa 822/14
2015-01-12
12:40
Sala A
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

udzielenie upoważnienia
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 852/14
2015-01-12
12:40
Sala F
Rada Gminy w Staroźrebach
6391/6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

przyznanie jednorazowej nagrody uznaniowej
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
I
I SA/Wa 2779/14
2015-01-12
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 334/13
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2468/14
2015-01-12
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1902/14
2015-01-12
12:45
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 649/14
2015-01-12
12:50
Sala 3A
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 961/14
2015-01-12
13:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 602/14
2015-01-12
13:00
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z 07.01.2014 r. w sprawie udost.inf.publ.
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2290/14
2015-01-12
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania egzekucyjnego
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1175/14
2015-01-12
13:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1675/14
2015-01-12
13:10
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2035/14
2015-01-12
13:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1842/14
2015-01-12
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2247/14
2015-01-12
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 960/14
2015-01-12
13:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 686/14
2015-01-12
13:25
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 1742/14
2015-01-12
13:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
II
II SA/Wa 1169/14
2015-01-12
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 3225/13
2015-01-12
13:40
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

umorzenie postępowania
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
II
II SA/Wa 1716/14
2015-01-12
13:40
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1457/14
2015-01-12
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2927/14
2015-01-12
13:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1899/14
2015-01-12
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1463/14
2015-01-12
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1717/14
2015-01-12
13:55
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1573/14
2015-01-12
14:00
Sala G
Rada Gminy Nadarzyn
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Alina Balicka (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1523/14
2015-01-12
14:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SAB/Wa 503/14
2015-01-12
14:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1790/14
2015-01-12
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 75/14
2015-01-12
14:15
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2111/14
2015-01-12
14:15
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1027/14
2015-01-12
14:20
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SA/Wa 3159/14
2015-01-12
14:25
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 965/14
2015-01-12
14:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1028/14
2015-01-12
14:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 1416/14
2015-01-12
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2613/14
2015-01-12
14:40
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja; Nacjonalizacja


Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
V
V SA/Wa 1029/14
2015-01-12
14:40
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 844/14
2015-01-13
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2567/14
2015-01-13
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1770/14
2015-01-13
09:00
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Obywatelstwo; Obywatelstwo


Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 856/14
2015-01-13
09:00
Sala F
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.27.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1747/14
2015-01-13
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3001/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1277/14
2015-01-13
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
VI
VI SA/Wa 2703/14
2015-01-13
09:00
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ograniczenia wglądu do materiału dowodowego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3187/14
2015-01-13
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
VII
VII SA/Wa 2456/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1187/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1873/14
2015-01-13
09:20
Sala D
Rada Gminy Czosnów
6391/6532 - Budżet gminy

udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 1398/14
2015-01-13
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2194/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2275/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159; inne o symbolu 6159


Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
II
II SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:30
Sala F
Minister Sprawiedliwości
644/648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę o wymierzenie grzywny -art.154 ustawy PoPPSA
VI
VI SA/Wa 3969/14
2015-01-13
09:30
Sala E
SKO w Warszawie
6338 - Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2860/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2859/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3139/14
2015-01-13
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 1114/14
2015-01-13
09:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na montaż reklamy w postaci siatki winylowej zabezpieczającej z nadrukiem reklamowym wraz z oświetleniem
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2064/14
2015-01-13
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1362/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 1954/14
2015-01-13
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 645/14
2015-01-13
09:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie odwołania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 964/14
2015-01-13
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za II i III kwartał 2010 r. oraz podatku do zapłaty za okresy od kwietnia do września 2010 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1020/14
2015-01-13
10:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Zawieszono postępowanie
IV
IV SA/Wa 1988/14
2015-01-13
10:00
Sala G
Mazowiecki Woj. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odrzucenie zarzutów
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2101/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 747/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

Inne o symbolu podstawowym 621
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1640/14
2015-01-13
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1841/14
2015-01-13
10:10
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2009/14
2015-01-13
10:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego i niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3015/14
2015-01-13
10:15
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1236/14
2015-01-13
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 496/14
2015-01-13
10:20
Sala F
Dowódca Jednostki Wojskowej nr 3688 w Sochaczewie
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania zasiłku osiedleniowego
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w części
Oddalono skargę w części
I
I SA/Wa 2954/14
2015-01-13
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
III
III SA/Wa 1373/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1374/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2016/14
2015-01-13
10:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 267/14
2015-01-13
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1798/14
2015-01-13
10:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2647/14
2015-01-13
10:35
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1162/14
2015-01-13
10:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 980/14
2015-01-13
10:40
Sala F
Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON
6191 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Odrzucono skargę
I
I SAB/Wa 585/14
2015-01-13
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1751/14
2015-01-13
10:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia w części prawa ochronnego na słowno - graficzny znak towarowy
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1578/14
2015-01-13
10:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3104/14
2015-01-13
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
IV
IV SA/Wa 2074/14
2015-01-13
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Umorzenie postępowania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 327/14
2015-01-13
11:00
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1642/14
2015-01-13
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

wstępny projekt podziału nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1579/14
2015-01-13
11:05
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 328/14
2015-01-13
11:15
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2128/14
2015-01-13
11:30
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 329/14
2015-01-13
11:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie gimnazjum
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2080/14
2015-01-13
11:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe; Wzory przemysłowe


Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-26
VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-13
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Izabela Ostrowska (spr.)
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-22
V
V SA/Wa 3353/14
2015-01-13
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Pozostawiono bez rozpatrzenia skargę na dofinansowanie projektu
I
I SA/Wa 1435/14
2015-01-13
12:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1572/14
2015-01-13
12:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 604/14
2015-01-13
12:20
Sala H
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 527/14
2015-01-13
12:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Izabela Ostrowska
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1941/14
2015-01-13
12:20
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2586/14
2015-01-13
12:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1098/14
2015-01-13
12:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1659/14
2015-01-13
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 626/14
2015-01-13
12:30
Sala B
Minister Gospodarki
658/6291 - Nacjonalizacja

doręczenie decyzji
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1534/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania odwoławczego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 729/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2570/14
2015-01-13
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1947/14
2015-01-13
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2215/14
2015-01-13
12:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 924/14
2015-01-13
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania zażaleniowego
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1507/14
2015-01-13
13:00
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 730/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1577/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Uchylenie decyzji ostatecznej i umorzenie postępowania administracyjnego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2112/14
2015-01-13
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 469/14
2015-01-13
13:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej

wymierzenie kary dyscyplinarnej
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2216/14
2015-01-13
13:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1946/14
2015-01-13
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1762/14
2015-01-13
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3095/14
2015-01-13
13:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia prawa własności
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1212/14
2015-01-13
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanago i udzielenia pozwolenia na budowę
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1357/14
2015-01-13
13:20
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie lekarskie w sprawie zdolności do pełnienia służby i inwalidztwa
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę w części
Odrzucono skargę w części
V
V SA/Wa 1865/14
2015-01-13
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1571/14
2015-01-13
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1754/14
2015-01-13
13:30
Sala C
Minister Finansów
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1679/14
2015-01-13
13:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadu
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3178/14
2015-01-13
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1159/14
2015-01-13
13:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 580/14
2015-01-13
13:40
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 09.02.14 o udost.inf.publ.
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1864/14
2015-01-13
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1392/14
2015-01-13
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1264/14
2015-01-13
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za luty oraz miesiące od kwietnia do listopada 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1062/14
2015-01-13
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa i rozbiórka pawilonów i kiosków handlowych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2103/14
2015-01-13
14:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1717/14
2015-01-13
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1340/14
2015-01-13
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1572/14
2015-01-13
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-13
14:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-15
VII
VII SA/Wa 2181/14
2015-01-13
14:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 292/14
2015-01-13
14:25
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1714/14
2015-01-13
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz styczeń i luty 2006 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1854/14
2015-01-13
14:30
Sala G
Główny Lekarz Weterynarii
6168 - Ochrona zwierząt

Stwierdzenie nadpłaty w opłacie za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1983/14
2015-01-13
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-13
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
VI
VI SA/Wa 3327/14
2015-01-13
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1627/14
2015-01-13
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-13
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
IV
IV SA/Wa 1896/14
2015-01-13
15:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1709/14
2015-01-13
15:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 823/14
2015-01-14
08:45
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2713/13
2015-01-14
09:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1327/14
2015-01-14
09:00
Sala A
SKO w Płocku
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2189/14
2015-01-14
09:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1623/14
2015-01-14
09:00
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1095/14
2015-01-14
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SAB/Wa 573/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 927/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3340/14
2015-01-14
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.
Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 706/14
2015-01-14
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6371 - Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Odroczono rozprawę
I
I SAB/Wa 569/14
2015-01-14
09:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
658/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania od decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3296/13
2015-01-14
09:20
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1192/14
2015-01-14
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 391/14
2015-01-14
09:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VIII
VIII SA/Wa 937/14
2015-01-14
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2781/13
2015-01-14
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1883/14
2015-01-14
09:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Ustalenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3118/14
2015-01-14
09:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2167/14
2015-01-14
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1959/14
2015-01-14
09:30
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1495/14
2015-01-14
09:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 600/14
2015-01-14
09:40
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 09.09.2013 o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 928/14
2015-01-14
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1728/14
2015-01-14
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1575/14
2015-01-14
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 314/14
2015-01-14
09:50
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1693/14
2015-01-14
09:50
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wznowienia postępowania
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4041/14
2015-01-14
10:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2129/14
2015-01-14
10:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
II
II SAB/Wa 577/14
2015-01-14
10:00
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 20.09.13 o udost.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-14
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-21
V
V SA/Wa 1689/14
2015-01-14
10:00
Sala D
Minister Finansów
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu grzywny
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 938/14
2015-01-14
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1945/14
2015-01-14
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1414/14
2015-01-14
10:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3102/13
2015-01-14
10:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 1729/14
2015-01-14
10:10
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1484/14
2015-01-14
10:20
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2200/14
2015-01-14
10:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłat abonamentowych
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 929/14
2015-01-14
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1417/14
2015-01-14
10:25
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
III
III SA/Wa 1336/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
IV
IV SA/Wa 2237/14
2015-01-14
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1251/14
2015-01-14
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1760/14
2015-01-14
10:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1335/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
VI
VI SA/Wa 1659/14
2015-01-14
10:40
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
II
II SA/Wa 791/14
2015-01-14
10:40
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2741/14
2015-01-14
10:40
Sala D
ZUS Oddział w Płocku
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 3062/14
2015-01-14
10:40
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 936/14
2015-01-14
10:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1419/14
2015-01-14
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1307/14
2015-01-14
10:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 301/14
2015-01-14
10:55
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 648/13
2015-01-14
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2783/13
2015-01-14
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 576/14
2015-01-14
11:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1701/14
2015-01-14
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1851/14
2015-01-14
11:20
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
VIII
VIII SA/Wa 632/14
2015-01-14
11:20
Sala B
SKO w Radomiu
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy; Zatrzymanie prawa jazdy


Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 649/14
2015-01-14
11:20
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1296/14
2015-01-14
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
IV
IV SA/Wa 2006/14
2015-01-14
11:30
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2049/14
2015-01-14
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SAB/Wa 46/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Minister Finansów
658/6118 - Czynności egzekucyjne

Czynności egzekucyjne
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 761/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1767/14
2015-01-14
11:50
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1048/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
III
III SA/Wa 1049/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
IV
IV SA/Wa 2126/14
2015-01-14
12:00
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Odmowa wznowienia postępowania
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 502/14
2015-01-14
12:00
Sala F
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 757/14
2015-01-14
12:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów kapitałowych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1710/14
2015-01-14
12:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 852/14
2015-01-14
12:20
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 876/14
2015-01-14
12:20
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1712/14
2015-01-14
12:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1589/14
2015-01-14
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3006/14
2015-01-14
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 169/14
2015-01-14
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiekszonej wysługi lat z tytułu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 591/14
2015-01-14
12:40
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1547/14
2015-01-14
12:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 1736/14
2015-01-14
12:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1226/14
2015-01-14
13:00
Sala H
Minister Sprawiedliwości
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Uchylenie uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych i umorzenie postępowania
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Żadne z wyżej wymienionych
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1229/14
2015-01-14
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2138/14
2015-01-14
13:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa uchylenia decyzji
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Anna Szymańska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 1430/14
2015-01-14
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1252/14
2015-01-14
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

odmowa zawieszenia postępowania egzekucyjnego
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1911/14
2015-01-14
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 1301/14
2015-01-14
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha
Odroczono rozprawę
VIII
VIII SA/Wa 723/14
2015-01-14
13:10
Sala B
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

środowiskowe uwarunkowania zgody na rezlizację przedsięwzięcia
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2100/14
2015-01-14
13:10
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1664/14
2015-01-14
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2308/14
2015-01-14
13:15
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1554/14
2015-01-14
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2940/14
2015-01-14
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110/6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego oraz kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1736/14
2015-01-14
13:25
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2046/14
2015-01-14
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2193/14
2015-01-14
13:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1639/14
2015-01-14
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1837/14
2015-01-14
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 662/14
2015-01-14
13:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2902/14
2015-01-14
13:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1870/14
2015-01-14
13:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1861/14
2015-01-14
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2859/13
2015-01-14
13:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1533/14
2015-01-14
13:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1833/13
2015-01-14
13:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2022/14
2015-01-14
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia oraz czerwiec i lipiec 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1883/14
2015-01-14
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1168/14
2015-01-14
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług wpłaconego za grudzień 2000 r. oraz luty i marzec 2001 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1859/14
2015-01-14
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SAB/Wa 78/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 77/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SAB/Wa 79/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1877/14
2015-01-14
14:10
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług u płatnika
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2102/14
2015-01-14
14:10
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1998/14
2015-01-14
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1931/14
2015-01-14
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1858/14
2015-01-14
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1271/14
2015-01-14
14:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych
Anna Sękowska (spr.)
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1489/14
2015-01-14
14:30
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2062/14
2015-01-14
14:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 821/14
2015-01-14
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2996/14
2015-01-14
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2146/14
2015-01-14
14:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1023/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1024/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 1685/14
2015-01-14
14:50
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3931/14
2015-01-14
14:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1932/14
2015-01-14
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1167/14
2015-01-14
15:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
III
III SA/Wa 1387/14
2015-01-14
15:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1506/14
2015-01-14
15:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Teresa Zyglewska (spr.)
Alina Balicka
Aneta Dąbrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2391/14
2015-01-14
15:20
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2104/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2105/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1973/14
2015-01-14
16:00
Sala C
SKO w Płocku
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

określenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1917/14
2015-01-15
08:50
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych; Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych


Magdalena Maliszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2138/14
2015-01-15
09:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1883/14
2015-01-15
09:00
Sala H
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych na realizację projektu
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 954/14
2015-01-15
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1594/14
2015-01-15
09:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 860/14
2015-01-15
09:00
Sala F
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 868/14
2015-01-15
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania
Joanna Zabłocka
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2495/14
2015-01-15
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1820/14
2015-01-15
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1126/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wszczęcia postępwania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1134/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2775/14
2015-01-15
09:00
Sala E
Krajowa Rada Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i odmowy zwolnienia aplikanta z zapłaty części opłaty rocznej za aplikację
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1668/14
2015-01-15
09:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1655/14
2015-01-15
09:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2127/14
2015-01-15
09:20
Sala G
Rada Gminy Prażmów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SAB/Wa 672/14
2015-01-15
09:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 22.06.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 422/14
2015-01-15
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2193/14
2015-01-15
09:30
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2426/14
2015-01-15
09:30
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1068/14
2015-01-15
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1441/14
2015-01-15
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 887/14
2015-01-15
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1837/14
2015-01-15
09:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6260 - Statut gminy

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2434/14
2015-01-15
09:40
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1972/14
2015-01-15
09:45
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1749/14
2015-01-15
09:50
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1337/14
2015-01-15
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Sprzeciw do zamiaru wykonania robót budowlanych
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2198/14
2015-01-15
09:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 841/14
2015-01-15
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VI
VI SA/Wa 1805/14
2015-01-15
09:50
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-19
V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-15
10:00
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2390/14
2015-01-15
10:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 820/14
2015-01-15
10:00
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa uchylenia decyzji

Odmowa uchylenia decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1690/14
2015-01-15
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2155/14
2015-01-15
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1324/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3026/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1912/14
2015-01-15
10:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1692/14
2015-01-15
10:10
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2199/14
2015-01-15
10:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 1166/14
2015-01-15
10:10
Sala B
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

odmowa wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1890/14
2015-01-15
10:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1118/14
2015-01-15
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 956/14
2015-01-15
10:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6195 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2093/14
2015-01-15
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1544/14
2015-01-15
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1234/14
2015-01-15
10:30
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2200/14
2015-01-15
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1831/14
2015-01-15
10:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 950/14
2015-01-15
10:30
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SAB/Wa 59/14
2015-01-15
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bezczynność organu w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1694/14
2015-01-15
10:35
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Stwierdzenie wygaśnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1329/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SA/Wa 1040/14
2015-01-15
10:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VII
VII SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2092/14
2015-01-15
10:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1545/14
2015-01-15
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1595/14
2015-01-15
10:50
Sala G
Minister Środowiska
6135 - Odpady

Cofnięcie bez odszkodowania decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2180/14
2015-01-15
10:55
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 945/14
2015-01-15
11:00
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2083/14
2015-01-15
11:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie kary dyscyplinarnej na zarządcę nieruchomości
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1978/13
2015-01-15
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu; Równoważnik pieniężny za brak lokalu


Ewa Marcinkowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Odmówiono uzupełnienia wyroku
I
I SA/Wa 1197/13
2015-01-15
11:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
III
III SA/Wa 868/14
2015-01-15
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2181/14
2015-01-15
11:10
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania odwoławczego
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1388/14
2015-01-15
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Obowiazek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2108/14
2015-01-15
11:20
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Aneta Dąbrowska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 106/14
2015-01-15
11:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1864/14
2015-01-15
11:25
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 757/14
2015-01-15
11:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezposrednie na 2012 rok
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2930/14
2015-01-15
11:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-15
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Arkadiusz Tomczak (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżone postanowienie
III
III SA/Wa 1274/14
2015-01-15
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Stwierdzono, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2154/14
2015-01-15
11:40
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 1799/14
2015-01-15
11:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1398/14
2015-01-15
11:55
Sala 3A
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Opinia w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Uchylono uchwałę I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 888/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 889/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
II
II SA/Wa 1690/14
2015-01-15
12:00
Sala F
Minister Gospodarki
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Antoniuk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2687/14
2015-01-15
12:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1565/14
2015-01-15
12:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności z tytułu odsetek od nierozliczonej w terminie zaliczki na dofinansowanie realizacji projektu
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2610/13
2015-01-15
12:20
Sala 3A
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Stwierdzenie nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 859/14
2015-01-15
12:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1094/14
2015-01-15
12:30
Sala B
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

przyznanie pomocy w części w sektorze owoców i warzyw
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1691/14
2015-01-15
12:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1254/14
2015-01-15
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wydania nakazu rozbiórki
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2236/14
2015-01-15
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 798/14
2015-01-15
12:30
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 917/14
2015-01-15
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1106/14
2015-01-15
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 1274/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 619/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1682/14
2015-01-15
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 832/14
2015-01-15
12:50
Sala B
SKO w Radomiu
6117 - Określenie wysokości należnego podatku

uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1765/14
2015-01-15
12:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1393/14
2015-01-15
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2038/14
2015-01-15
13:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6099 - Inne dla symbolu 6099

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1990/14
2015-01-15
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1023/14
2015-01-15
13:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1307/14
2015-01-15
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Opłata skarbowa

odmowa stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 657/14
2015-01-15
13:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1634/14
2015-01-15
13:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1341/14
2015-01-15
13:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1891/14
2015-01-15
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1014/14
2015-01-15
13:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW i A
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

orzeczenie w sprawie inwalidztwa
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Odrzucono skargę
I
I SA/Wa 2297/14
2015-01-15
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2466/14
2015-01-15
13:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchybienie terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1769/14
2015-01-15
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1724/14
2015-01-15
13:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1418/14
2015-01-15
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 1875/14
2015-01-15
13:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3008/14
2015-01-15
13:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 843/14
2015-01-15
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 812/14
2015-01-15
13:40
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
Renata Nawrot
Cezary Kosterna (spr.)
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1848/14
2015-01-15
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

Zwrot należności celnych
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3960/14
2015-01-15
13:50
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1519/14
2015-01-15
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transpocie drogowym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1723/14
2015-01-15
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 836/14
2015-01-15
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3045/14
2015-01-15
13:50
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 254/13
2015-01-15
13:55
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 09.01.2013 o wycofanie z obiegu prawnego pisma
Anna Mierzejewska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2040/14
2015-01-15
14:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa wydania zaświadczenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1640/14
2015-01-15
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1893/14
2015-01-15
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

uchylenie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminowi do wniesienia odwołania oraz decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3961/14
2015-01-15
14:10
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2340/14
2015-01-15
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu nieprawidłowo zaopatrzonym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1851/14
2015-01-15
14:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1348/14
2015-01-15
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 855/14
2015-01-15
14:10
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Odrzucono skargę
V
V SA/Wa 1633/14
2015-01-15
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3984/14
2015-01-15
14:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1852/14
2015-01-15
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1350/14
2015-01-15
14:30
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2111/14
2015-01-15
14:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Zezwolenie na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1057/14
2015-01-15
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6072 - Podział nieruchomości

dopuszczenie do udziału w sprawie
Marek Wroczyński
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
III
III SA/Wa 2850/14
2015-01-15
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1632/14
2015-01-15
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1401/14
2015-01-15
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1827/14
2015-01-15
15:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1753/14
2015-01-15
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1382/14
2015-01-15
15:10
Sala A
Rada Miasta Stołecznego Warsza
6391/6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Uchwała w sprawie połączenia klubów kultury oraz nadania nowej instytucji kultury statutu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 518/14
2015-01-16
09:00
Sala H
Odwoławcza Komisja Stypendialna Politechniki Warszawskiej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium doktoranckiego
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1892/14
2015-01-16
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowch za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1096/14
2015-01-16
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
IV
IV SA/Wa 1894/14
2015-01-16
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 679/14
2015-01-16
09:00
Sala F
SKO w Warszawie
6210 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2202/14
2015-01-16
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2427/14
2015-01-16
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1334/14
2015-01-16
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2428/14
2015-01-16
09:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1051/14
2015-01-16
09:20
Sala H
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1248/14
2015-01-16
09:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Przedłożenie ekspertyzy technicznej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 986/14
2015-01-16
09:20
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Odrzucono skargę
I
I SA/Wa 2429/14
2015-01-16
09:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 447/14
2015-01-16
09:20
Sala E
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1620/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważości decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 1619/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
V
V SA/Wa 2032/14
2015-01-16
09:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2430/14
2015-01-16
09:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1371/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1372/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 560/14
2015-01-16
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1249/14
2015-01-16
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Przedłożenie ekspertyzy technicznej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1483/14
2015-01-16
09:40
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2431/14
2015-01-16
09:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1925/14
2015-01-16
09:40
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2033/14
2015-01-16
09:45
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2432/14
2015-01-16
09:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 270/14
2015-01-16
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2227/14
2015-01-16
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2182/14
2015-01-16
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6162 - Scalenie gruntów

Umorzenie postępowania
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1697/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 921/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2265/14
2015-01-16
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2437/14
2015-01-16
10:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1618/14
2015-01-16
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2438/14
2015-01-16
10:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2081/14
2015-01-16
10:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 271/14
2015-01-16
10:15
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1504/14
2015-01-16
10:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1073/14
2015-01-16
10:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2101/14
2015-01-16
10:20
Sala D
Minister Sportu i Turystyki
6531 - Dotacje

zwrot dotacji do budżetu państwa
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2439/14
2015-01-16
10:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 272/14
2015-01-16
10:30
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2247/14
2015-01-16
10:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa zmiany decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2440/14
2015-01-16
10:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1228/14
2015-01-16
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług, należne odsetki za zwłokę od zaległości oraz koszty postępowania egzekucyjnego
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1259/14
2015-01-16
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 464/14
2015-01-16
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2326/14
2015-01-16
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego na rok 2014
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2441/14
2015-01-16
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1625/14
2015-01-16
10:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
II
II SA/Wa 1023/14
2015-01-16
10:45
Sala H
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2442/14
2015-01-16
10:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 310/14
2015-01-16
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odstąpienie od nałożenia obowiązków wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2179/14
2015-01-16
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 465/14
2015-01-16
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2443/14
2015-01-16
11:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1579/14
2015-01-16
11:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
II
II SA/Wa 632/14
2015-01-16
11:05
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział kwatery stałej

odmowa przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2421/14
2015-01-16
11:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2123/14
2015-01-16
11:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
VII
VII SA/Wa 1310/14
2015-01-16
11:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Wniesienie sprzeciwu dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 466/14
2015-01-16
11:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności postanowienia

Stwierdzenie nieważności postanowienia
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2422/14
2015-01-16
11:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1005/14
2015-01-16
11:25
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2189/14
2015-01-16
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej za 2011 r.
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2112/14
2015-01-16
11:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-16
IV
IV SA/Wa 1270/14
2015-01-16
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2423/14
2015-01-16
11:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2424/14
2015-01-16
11:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2425/14
2015-01-16
11:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2112/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2123/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 1625/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VI
VI SA/Wa 1579/14
2015-01-16
11:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 3172/14
2015-01-16
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
644/6119 - Inne dla grupy 6119

skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2923/13
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 2613/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja; Nacjonalizacja


Gabriela Nowak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę o wznowienie postępowania
VIII
VIII SA/Wa 712/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Starosta Powiatu Przysuskiego
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Leszek Kobylski (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2426/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1048/14
2015-01-16
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Joanna Gierak-Podsiadły
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2313/14
2015-01-16
12:30
Sala G
Minister Zdrowia
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2012/14
2015-01-16
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 887/14
2015-01-16
12:30
Sala B
Rada Miejska w Radomiu
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Justyna Mazur (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
II
II SA/Wa 1644/14
2015-01-16
12:40
Sala F
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1595/14
2015-01-16
12:50
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2097/14
2015-01-16
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Zawieszono postępowanie
VIII
VIII SA/Wa 559/14
2015-01-16
12:50
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 -


Artur Kot (spr.)

PUBLIKACJA
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 1907/14
2015-01-16
12:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 2849/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2007 r. i umorzenie postępowania
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3324/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2010 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
II
II SA/Wa 1124/14
2015-01-16
13:00
Sala H
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

ustalenie kategorii zdolności do służby
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2001/14
2015-01-16
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Ustalenie wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1257/14
2015-01-16
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową

Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1745/14
2015-01-16
13:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 639/14
2015-01-16
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2184/14
2015-01-16
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1439/14
2015-01-16
13:15
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1662/14
2015-01-16
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SAB/Wa 574/14
2015-01-16
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 1863/14
2015-01-16
13:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
III
III SA/Wa 2943/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania posatkowego w podatku rolnym za 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
III
III SA/Wa 3238/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2011 rok
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
II
II SA/Wa 1840/14
2015-01-16
13:30
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 734/14
2015-01-16
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2141/14
2015-01-16
13:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2280/14
2015-01-16
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 635/14
2015-01-16
13:35
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z 23.10.2013 r.
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 575/14
2015-01-16
13:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie odwołania od decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 2153/14
2015-01-16
13:35
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1288/14
2015-01-16
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2013/14
2015-01-16
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1857/14
2015-01-16
13:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
I
I SA/Wa 1747/14
2015-01-16
13:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 554/14
2015-01-16
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2153/14
2015-01-16
14:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 2392/14
2015-01-16
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1908/14
2015-01-16
14:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 2135/14
2015-01-16
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-29
I
I SA/Wa 2985/14
2015-01-16
14:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

rozłożenie na raty należności z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3354/14
2015-01-16
14:20
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3652/14
2015-01-16
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1214/14
2015-01-16
14:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2272/14
2015-01-16
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wymierzenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2902/14
2015-01-16
14:30
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3653/14
2015-01-16
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1429/14
2015-01-16
14:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1320/14
2015-01-16
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2178/14
2015-01-16
15:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1211/14
2015-01-16
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1264/14
2015-01-16
15:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
III
III SA/Wa 585/14
2015-01-19

Sala PR
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy 2008 r., 2009 r., 2010 r.
Waldemar Śledzik (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
I
I SA/Wa 2329/14
2015-01-19
09:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1425/14
2015-01-19
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2115/14
2015-01-19
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3311/14
2015-01-19
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 424/13
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1626/14
2015-01-19
09:00
Sala E
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Odmowa doręczenia odpisów dokumentów
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2197/14
2015-01-19
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot nieruchomości
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
V
V SA/Wa 1554/14
2015-01-19
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SAB/Wa 625/14
2015-01-19
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Zawieszono postępowanie
VII
VII SA/Wa 1389/14
2015-01-19
09:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalnośći odowłania
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3393/13
2015-01-19
09:30
Sala E
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci; Doradcy podatkowi i biegli rewidenci


Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2116/14
2015-01-19
09:35
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 590/14
2015-01-19
09:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2862/14
2015-01-19
09:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 2072/14
2015-01-19
09:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Małgorzata Miron (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3310/14
2015-01-19
09:55
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.03.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 6/14
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Zawieszono postępowanie
I
I SA/Wa 1136/14
2015-01-19
10:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
V
V SA/Wa 2053/14
2015-01-19
10:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VI
VI SA/Wa 2094/14
2015-01-19
10:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1376/14
2015-01-19
10:10
Sala A
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
6016 - Ochrona przeciwpożarowa

Umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3122/14
2015-01-19
10:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności alimentacyjnych
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1608/14
2015-01-19
10:20
Sala E
Minister Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1609/14
2015-01-19
10:30
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 65/14
2015-01-19
10:30
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
658/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Bezczynność organu
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1584/14
2015-01-19
10:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SA/Wa 1025/14
2015-01-19
10:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1505/14
2015-01-19
10:40
Sala E
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6250 - Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizy; Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizy


Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
I
I SA/Wa 1611/14
2015-01-19
10:45
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VII
VII SAB/Wa 66/14
2015-01-19
10:50
Sala A
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewlekłość postępowania administracyjnego
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2255/14
2015-01-19
10:50
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2922/14
2015-01-19
11:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2486/14
2015-01-19
11:05
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1748/14
2015-01-19
11:10
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6039 - Inne dla grupy 6039

Zwrot pisma
Małgorzata Miron (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2257/14
2015-01-19
11:10
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VI
VI SA/Wa 2354/14
2015-01-19
11:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy dotyczącej oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1450/14
2015-01-19
11:30
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Niestwierdzenie naruszenia prawa pacjenta
Małgorzata Miron
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1806/14
2015-01-19
11:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3083/13
2015-01-19
12:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 708/14
2015-01-19
12:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 3042/14
2015-01-19
12:25
Sala H
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny
Iwona Kosińska (spr.)
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 2079/14
2015-01-19
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2727/14
2015-01-19
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
I
I SA/Wa 3002/14
2015-01-19
12:30
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.12.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 492/13
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2365/14
2015-01-19
12:40
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

umorzenie postępowania administracyjnego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2366/14
2015-01-19
12:50
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2663/14
2015-01-19
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2367/14
2015-01-19
13:00
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 1422/14
2015-01-19
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie obowiazku rozbiórki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1986/14
2015-01-19
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2196/14
2015-01-19
13:05
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
Joanna Skiba
Magdalena Durzyńska (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2368/14
2015-01-19
13:10
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
I
I SA/Wa 2369/14
2015-01-19
13:20
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
VII
VII SA/Wa 2395/14
2015-01-19
13:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
I
I SA/Wa 1639/14
2015-01-19
13:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Joanna Skiba (spr.)
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2370/14
2015-01-19
13:30
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Tomasz Szmydt
Anna Wesołowska (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 1857/14
2015-01-19
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 2151/13
2015-01-19
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2777/13
2015-01-19
13:45
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2030/14
2015-01-19
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Zawieszenie postępowania zażaleniowego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1461/14
2015-01-19
14:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Tomasz Szmydt (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2420/14
2015-01-19
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Andrzej Kania (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-30
VI
VI SA/Wa 1990/14
2015-01-19
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2261/14
2015-01-19
14:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2281/14
2015-01-19
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 554/14
2015-01-19
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1301/14
2015-01-19
14:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2505/14
2015-01-19
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 555/14
2015-01-19
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2108/14
2015-01-19
14:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzene nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Małgorzata Miron
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3131/14
2015-01-19
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Zbigniew Rudnicki
Marzena Milewska-Karczewska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3187/14
2015-01-19
15:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anna Wesołowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1752/14
2015-01-19
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
VII
VII SA/Wa 1891/14
2015-01-19
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Małgorzata Miron (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1724/14
2015-01-19
15:10
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie


Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3384/14
2015-01-19
15:15
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Andrzej Kania
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 1805/14
2015-01-19
15:15
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Magdalena Maliszewska (spr.)

PUBLIKACJA
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1317/14
2015-01-19
15:30
Sala B
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1266/14
2015-01-19
15:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1602/14
2015-01-19
15:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 534/14
2015-01-20

Sala PR
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
III
III SA/Wa 879/14
2015-01-20

Sala PR
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenia zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. oraz styczeń - grudzień 2005 r.
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
III
III SA/Wa 617/14
2015-01-20

Sala PR
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o zwrocie nienależnie pobranego wynagrodzenia płatnika
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VII
VII SA/Wa 898/14
2015-01-20

Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VII
VII SA/Wa 975/14
2015-01-20

Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

nałożenie obowiązku sporządzenia oceny technicznej
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VII
VII SA/Wa 732/14
2015-01-20

Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VII
VII SA/Wa 824/14
2015-01-20

Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

nałożenie obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
III
III SA/Wa 593/14
2015-01-20
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1455/14
2015-01-20
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1932/14
2015-01-20
09:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1561/14
2015-01-20
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2643/14
2015-01-20
09:00
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa wznowienia postępowania
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2312/14
2015-01-20
09:00
Sala G
Minister Zdrowia
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 666/14
2015-01-20
09:00
Sala F
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 26.05.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1992/14
2015-01-20
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3842/14
2015-01-20
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1814/14
2015-01-20
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

nakaz zwrotu części środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2739/14
2015-01-20
09:20
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1645/14
2015-01-20
09:20
Sala F
Minister Finansów
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2307/14
2015-01-20
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 2271/14
2015-01-20
09:25
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 998/14
2015-01-20
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 999/14
2015-01-20
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2480/14
2015-01-20
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1780/14
2015-01-20
09:30
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2798/14
2015-01-20
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

umorzenie postępowania
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1795/14
2015-01-20
09:40
Sala F
Krajowa Rada Notarialna
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2128/14
2015-01-20
09:40
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

częściowe przyznanie dopłaty
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3030/14
2015-01-20
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.02.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 486/12
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
VI
VI SA/Wa 1781/14
2015-01-20
09:45
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 1694/14
2015-01-20
09:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 809/14
2015-01-20
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2401/14
2015-01-20
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad 2005 r. oraz styczeń, luty, marzec 2006 r. oraz ustalenia dodatkowego zobow
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1514/14
2015-01-20
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki nośnika reklamowego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2695/14
2015-01-20
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1835/14
2015-01-20
10:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odmowa wypłaty wyrównania wzrostu zasadniczego
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2039/14
2015-01-20
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

uchylenie decyzji i określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2833/14
2015-01-20
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 610/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1782/14
2015-01-20
10:00
Sala E
SKO w Płocku
6041 - ustalanie punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2321/14
2015-01-20
10:15
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2834/14
2015-01-20
10:15
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 583/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3367/13
2015-01-20
10:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
I
I SA/Wa 324/14
2015-01-20
10:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1006/14
2015-01-20
10:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2241/14
2015-01-20
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1351/14
2015-01-20
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2835/14
2015-01-20
10:30
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.02.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 584/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1669/14
2015-01-20
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2235/14
2015-01-20
10:40
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6160 - Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele

Odmowa wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1062/14
2015-01-20
10:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa przyznania świadczenia mieszkaniowego
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2004/14
2015-01-20
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
I
I SA/Wa 2836/14
2015-01-20
10:45
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 438/12
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3444/13
2015-01-20
10:45
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
III
III SA/Wa 1033/14
2015-01-20
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1034/14
2015-01-20
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1473/14
2015-01-20
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2041/14
2015-01-20
11:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2169/14
2015-01-20
11:10
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 4093/14
2015-01-20
11:15
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VII
VII SA/Wa 2109/14
2015-01-20
11:30
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej
Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1631/14
2015-01-20
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 344/14
2015-01-20
11:40
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 4094/14
2015-01-20
11:45
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
V
V SA/Wa 1596/14
2015-01-20
12:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Dotacje; Dotacje


Beata Krajewska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 957/14
2015-01-20
12:00
Sala F
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6195 - Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1124/13
2015-01-20
12:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania administracyjnego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
III
III SA/Wa 1464/14
2015-01-20
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zabezpieczenie należności pieniężnych

uchylenie w całości postanowienia w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu zabezpieczającym i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 539/11
2015-01-20
12:15
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239; Inne dla grupy 6239


Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 644/14
2015-01-20
12:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1053/14
2015-01-20
12:20
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2531/14
2015-01-20
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1901/14
2015-01-20
12:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji i odmowa przyznania środków finansowych z budżetu UE
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1323/14
2015-01-20
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 418/14
2015-01-20
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1919/14
2015-01-20
12:40
Sala G
SKO w Ciechanowie
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nałożenie kary pieniężnej
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1531/14
2015-01-20
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1783/14
2015-01-20
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Maciejuk
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1860/14
2015-01-20
12:40
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
VII
VII SA/Wa 2144/14
2015-01-20
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 1644/14
2015-01-20
13:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Wykowski (spr.)
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1406/14
2015-01-20
13:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie w zakresie określenia zdolności do służby wojskowej
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2176/14
2015-01-20
13:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2977/14
2015-01-20
13:00
Sala B
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek okresowy
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1669/14
2015-01-20
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Maciej Kurasz (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1326/14
2015-01-20
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2188/14
2015-01-20
13:05
Sala G
SKO w Siedlcach
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Umorzenie postępowania
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1900/14
2015-01-20
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Grochowska-Jung
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2978/14
2015-01-20
13:15
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Maciejuk (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2147/14
2015-01-20
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
I
I SA/Wa 2725/14
2015-01-20
13:20
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6103 - Przekazanie powiatom mienia Skarbu Państwa

stwierdzenie nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2044/14
2015-01-20
13:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
IV
IV SA/Wa 2261/14
2015-01-20
13:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
IV
IV SA/Wa 2260/14
2015-01-20
13:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady; Odpady


Alina Balicka
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
II
II SA/Wa 1032/14
2015-01-20
13:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Adam Lipiński
Stanisław Marek Pietras
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1370/14
2015-01-20
13:30
Sala C
SKO w Ostrołęce
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r.
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2405/14
2015-01-20
13:40
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
I
I SA/Wa 2089/14
2015-01-20
13:40
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Tomasz Wykowski
Jolanta Dargas
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Oddalono skargę
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
V
V SA/Wa 1713/14
2015-01-20
14:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2406/14
2015-01-20
14:00
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
IV
IV SA/Wa 1429/14
2015-01-20
14:00
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Alina Balicka (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3409/14
2015-01-20
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3408/14
2015-01-20
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1513/14
2015-01-20
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2157/14
2015-01-20
14:20
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Beata Krajewska
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2407/14
2015-01-20
14:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Bożena Więch-Baranowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-03
IV
IV SA/Wa 2245/14
2015-01-20
14:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6343 - Odmowa przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

Odmowa przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Alina Balicka
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2636/13
2015-01-20
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1308/14
2015-01-20
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za czerwiec i lipiec 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2927/14
2015-01-20
14:40
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Beata Krajewska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1813/14
2015-01-20
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Ewa Frąckiewicz
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1887/14
2015-01-20
15:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VI
VI SA/Wa 1886/14
2015-01-20
15:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Ewa Frąckiewicz (spr.)
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-02
III
III SA/Wa 1195/14
2015-01-20
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Bożena Dziełak (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-21
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1073/14
2015-01-21
08:50
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego; Przejęcie gospodarstwa rolnego


Dorota Apostolidis (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2186/14
2015-01-21
09:00
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej o charakterze gry w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2012/14
2015-01-21
09:00
Sala G
SKO w Ostrołęce
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1206/14
2015-01-21
09:00
Sala D
ZUS Oddział w Ostrołęce
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 869/14
2015-01-21
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Obciążenie kosztami usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz zniszczenia pojazdu
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 626/14
2015-01-21
09:00
Sala F
Prezydent m.st. Warszawy
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o z 30.06.2014 o udzielenia inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 93/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1386/14
2015-01-21
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3098/14
2015-01-21
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie przyjęcia informacji o zmianie danych znajdujących się w aktach weryfikacyjnych punktu gier, a tyczących włączenia do eksploatacji automatu do gier
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 344/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
III
III SA/Wa 343/14
2015-01-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-23
VI
VI SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:20
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1896/14
2015-01-21
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2077/13
2015-01-21
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

odmowa umorzenia nienależnie pobranego świadczenia
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
I
I SA/Wa 2998/14
2015-01-21
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zobowiązanie do zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2148/14
2015-01-21
09:20
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany w strukturze kapitału zakładowego spółki
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1316/14
2015-01-21
09:25
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Uzgodnienie projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2392/14
2015-01-21
09:30
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
VIII
VIII SA/Wa 896/14
2015-01-21
09:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 1184/14
2015-01-21
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-28
II
II SA/Wa 1727/14
2015-01-21
09:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1588/14
2015-01-21
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości i zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
VI
VI SA/Wa 2481/14
2015-01-21
09:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1375/14
2015-01-21
09:50
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

Odmowa umorzenia opłaty sankcyjnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1089/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1090/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1088/14
2015-01-21
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

zmiana decyzji w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009r.
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2102/14
2015-01-21
09:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji i ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2022/14
2015-01-21
09:50
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2393/14
2015-01-21
09:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
II
II SA/Wa 1728/14
2015-01-21
09:55
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1141/14
2015-01-21
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3637/14
2015-01-21
10:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1386/14
2015-01-21
10:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3189/14
2015-01-21
10:05
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2196/14
2015-01-21
10:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2394/14
2015-01-21
10:10
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
II
II SAB/Wa 511/14
2015-01-21
10:10
Sala F
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1964/14
2015-01-21
10:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2427/14
2015-01-21
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1722/14
2015-01-21
10:20
Sala B
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 505/14
2015-01-21
10:25
Sala F
PGE Systemy S.A.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 16.05.2014 o udziel.inf.publ.
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2197/14
2015-01-21
10:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 680/14
2015-01-21
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

wniosek o uzupełnienie wyroku w przedmiocie kosztów
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono wniosek o uzupełnienie wyroku Sądu
VIII
VIII SA/Wa 1092/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1091/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1093/14
2015-01-21
10:30
Sala B
SKO w Radomiu
6115 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014r.
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SAB/Wa 61/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
659/6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych; Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 3022/14
2015-01-21
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1294/14
2015-01-21
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 407/14
2015-01-21
10:40
Sala H
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2410/14
2015-01-21
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1326/14
2015-01-21
10:40
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie
Oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1451/14
2015-01-21
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2336/14
2015-01-21
10:55
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2110/14
2015-01-21
10:55
Sala E
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Nałożenie kary upomnienia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1114/14
2015-01-21
11:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

zwrot należności celnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zobowiązania do złożenia projektu

Nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
II
II SA/Wa 1343/14
2015-01-21
11:00
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów do nadania tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 2708/14
2015-01-21
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1317/14
2015-01-21
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1735/14
2015-01-21
11:05
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 527/14
2015-01-21
11:10
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały

zasiłek stały
Sławomir Fularski
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
IV
IV SA/Wa 2221/14
2015-01-21
11:15
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VII
VII SA/Wa 1391/14
2015-01-21
11:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1448/14
2015-01-21
11:20
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 3494/14
2015-01-21
11:20
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2216/14
2015-01-21
11:30
Sala H
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 540/14
2015-01-21
11:30
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 691/14
2015-01-21
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2222/14
2015-01-21
11:40
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2095/14
2015-01-21
11:45
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2971/14
2015-01-21
12:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Tomasz Wykowski (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1285/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1284/14
2015-01-21
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1101/14
2015-01-21
12:05
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039; Inne dla grupy 6039


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 1461/14
2015-01-21
12:15
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 3022/14
2015-01-21
12:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 150/13
Przemysław Żmich (spr.)
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
VII
VII SA/Wa 1110/14
2015-01-21
12:25
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Maria Tarnowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1311/14
2015-01-21
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Uchylenie decyzji o

uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz umorzenie postępowania administracyjnego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 494/14
2015-01-21
12:30
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6015 - Opinie w sprawie lokalizacji obiektów

odmowa wznowienia postępowania
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1747/14
2015-01-21
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
III
III SA/Wa 1723/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1724/14
2015-01-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1530/14
2015-01-21
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 509/14
2015-01-21
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przyznanie prawa własności czasowej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1068/14
2015-01-21
12:45
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2301/14
2015-01-21
12:50
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie nazwy
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1298/14
2015-01-21
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 510/14
2015-01-21
12:50
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przyznanie prawa własności czasowej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis
Piotr Przybysz (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 564/14
2015-01-21
13:00
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek okresowy

zasiłek okresowy
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 996/14
2015-01-21
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1427/14
2015-01-21
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2114/14
2015-01-21
13:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów zlecenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1275/14
2015-01-21
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Jarosław Trelka (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
IV
IV SAB/Wa 202/14
2015-01-21
13:05
Sala G
Burmistrz Myszyńca
658/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3027/14
2015-01-21
13:05
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2459/14
2015-01-21
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3453/13
2015-01-21
13:20
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Uznanie za przedmiot uprawniony do prowadzenia apteki ogólnodostępnej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 543/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 544/14
2015-01-21
13:20
Sala B
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych; Umorzenie należności pieniężnych


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1665/14
2015-01-21
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Oddalono skargę
I
I SAB/Wa 337/14
2015-01-21
13:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Przemysław Żmich
Dorota Apostolidis (spr.)
Piotr Przybysz
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1831/14
2015-01-21
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
IV
IV SA/Wa 2365/14
2015-01-21
13:25
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Wydalenie z terytorium RP

Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2460/14
2015-01-21
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VII
VII SA/Wa 931/14
2015-01-21
13:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa wydania zaświadczenia
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1890/14
2015-01-21
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. i 2006 r.
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1935/14
2015-01-21
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
VI
VI SA/Wa 2131/14
2015-01-21
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2013/14
2015-01-21
13:45
Sala G
Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Krystyna Napiórkowska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Stwierdzono, że uchylona czynność nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1619/14
2015-01-21
13:50
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1909/14
2015-01-21
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 843/14
2015-01-21
13:50
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Sławomir Fularski (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji w części
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1149/14
2015-01-21
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
III
III SA/Wa 3119/14
2015-01-21
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2264/14
2015-01-21
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1832/14
2015-01-21
14:10
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1908/14
2015-01-21
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 658/14
2015-01-21
14:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1150/14
2015-01-21
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa wnowienia postępowania
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono postanowienie I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
VI
VI SA/Wa 3175/13
2015-01-21
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1637/14
2015-01-21
14:30
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Sławomir Kozik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1617/14
2015-01-21
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Aneta Dąbrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1680/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1197/14
2015-01-21
14:30
Sala B
Minister Finansów
648 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Sławomir Fularski
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1681/14
2015-01-21
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3293/13
2015-01-21
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grzegorz Nowecki
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 603/14
2015-01-21
14:40
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej
Mariola Kowalska.
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2189/14
2015-01-21
14:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartych umów
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 1113/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1112/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 1111/14
2015-01-21
14:50
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Sławomir Fularski
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-01-27
VII
VII SA/Wa 858/14
2015-01-21
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 332/14
2015-01-22

Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych; Regulacje spraw majątkowych


Elżbieta Lenart (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
PUBLIKACJA
Otwarto zamkniętą rozprawę
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 1918/14
2015-01-22
09:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6050

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2500/14
2015-01-22
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1270/14
2015-01-22
09:00
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
I
I SA/Wa 2608/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2609/14
2015-01-22
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 1410/14
2015-01-22
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Oddalenie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 880/14
2015-01-22
09:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - Cofnięcie uprawnień do lokalu

opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3525/14
2015-01-22
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SAB/Wa 567/14
2015-01-22
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1183/14
2015-01-22
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1961/14
2015-01-22
09:20
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2014/14
2015-01-22
09:25
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2305/14
2015-01-22
09:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3121/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3120/14
2015-01-22
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

uchylenie w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przekazanie sprawy do
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1769/14
2015-01-22
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1543/14
2015-01-22
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
II
II SAB/Wa 618/14
2015-01-22
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z dn. 03.08.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
IV
IV SA/Wa 2152/14
2015-01-22
09:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1262/14
2015-01-22
09:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa wydania decyzji nakazującej rozbiórkę
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
Odrzucono skargę w części
VI
VI SA/Wa 1645/14
2015-01-22
09:50
Sala E
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1803/14
2015-01-22
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
I
I SAB/Wa 664/14
2015-01-22
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zwrócono wpis
II
II SA/Wa 1328/14
2015-01-22
10:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżone postanowienie
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
VII
VII SA/Wa 1677/14
2015-01-22
10:10
Sala A
SKO w Warszawie
6030 - Rejestracja pojazdu; Rejestracja pojazdu


Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2411/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2062/14
2015-01-22
10:15
Sala G
Rada Gminy Bodzanów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 1802/14
2015-01-22
10:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3139/14
2015-01-22
10:15
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Zatwierdzenie zmian statutu
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2850/14
2015-01-22
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1289/14
2015-01-22
10:20
Sala F
Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa przyjęcia do przedszkola
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Stwierdzono, że zaskarżony akt nie może być wykonany w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2199/14
2015-01-22
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1451/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1452/14
2015-01-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1377/14
2015-01-22
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 3229/14
2015-01-22
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 516/14
2015-01-22
10:40
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1842/14
2015-01-22
10:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2484/14
2015-01-22
10:50
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje; Subwencje


Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VII
VII SA/Wa 1378/14
2015-01-22
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2319/14
2015-01-22
10:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Paweł Groński
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1771/14
2015-01-22
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2605/14
2015-01-22
11:00
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1175/14
2015-01-22
11:00
Sala F
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1684/14
2015-01-22
11:05
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie ośmiu niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Jakub Linkowski (spr.)
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1548/14
2015-01-22
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki budynku mieszkalnego
Mirosława Kowalska
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2092/14
2015-01-22
11:20
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 3386/14
2015-01-22
11:25
Sala E
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
608 - Inne dla grupy 608

Kara pieniężna za naruszenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2037/14
2015-01-22
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r.
Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak (spr.)
Anna Sękowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1364/14
2015-01-22
11:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Mirosława Kowalska (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
IV
IV SA/Wa 2093/14
2015-01-22
11:40
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Stwierdzenie nieważności decyzji
Paweł Groński
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1543/14
2015-01-22
11:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Umorzenie postępowania w zakresie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy dzialalności aptek ogólnodostępnych oraz stwierdzenia naruszenia zakazu reklamy apteki, o którym mowa w art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego i nakazanie zaprzestania tego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk
Grażyna Śliwińska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1502/14
2015-01-22
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dariusz Kurkiewicz
Bożena Dziełak
Anna Sękowska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-04
V
V SA/Wa 2271/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
V
V SA/Wa 1624/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1143/14
2015-01-22
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Krystyna Madalińska-Urbaniak

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1742/14
2015-01-22
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa wznowienia postępowania
Bożena Marciniak
Emilia Lewandowska (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Stwierdzono, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu
II
II SA/Wa 1209/14
2015-01-22
12:20
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty odsetek od przyznanej odprawy mieszkaniowej
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2262/14
2015-01-22
12:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1780/14
2015-01-22
12:30
Sala D
ZUS Oddział w Siedlcach
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1500/14
2015-01-22
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

Wycofanie wyrobu z obrotu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2826/14
2015-01-22
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1210/14
2015-01-22
12:40
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6219 - Odmowa wszczęcia postępowania

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego z zasobów WAM na zasadzie praw nabytych
Andrzej Kołodziej (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2827/14
2015-01-22
12:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Emilia Lewandowska
Anita Wielopolska-Fonfara
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2263/14
2015-01-22
12:55
Sala G
SKO w Siedlcach
6135 - Odpady

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Paweł Groński (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 120/14
2015-01-22
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Bożena Dziełak
Anna Sękowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2233/14
2015-01-22
13:00
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1743/14
2015-01-22
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym
Halina Emilia Święcicka
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 1536/14
2015-01-22
13:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Andrzej Kołodziej
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2015-02-05
VI
VI SA/Wa 3214/14
2015-01-22
13:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Jakub Linkowski
Jacek Fronczyk (spr.)
Grażyna Śliwińska
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Połączono do wspólnego rozpoznania
Stwierdzono, że uchylona(e) decyzja(e) nie podlega(ją) wykonaniu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania