Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2427/14
2015-01-16
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2428/14
2015-01-16
09:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2429/14
2015-01-16
09:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2430/14
2015-01-16
09:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2431/14
2015-01-16
09:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2432/14
2015-01-16
09:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2437/14
2015-01-16
10:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2438/14
2015-01-16
10:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2439/14
2015-01-16
10:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2440/14
2015-01-16
10:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2441/14
2015-01-16
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2442/14
2015-01-16
10:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2443/14
2015-01-16
11:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2421/14
2015-01-16
11:10
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2422/14
2015-01-16
11:20
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2423/14
2015-01-16
11:30
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2424/14
2015-01-16
11:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2425/14
2015-01-16
11:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2426/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SAB/Wa 574/14
2015-01-16
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SAB/Wa 575/14
2015-01-16
13:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie odwołania od decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 1747/14
2015-01-16
13:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2985/14
2015-01-16
14:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

rozłożenie na raty należności z funduszu alimentacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2902/14
2015-01-16
14:30
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Bożena Marciniak (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2613/14
2015-01-16
16:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja; Nacjonalizacja


Gabriela Nowak (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 518/14
2015-01-16
09:00
Sala H
Odwoławcza Komisja Stypendialna Politechniki Warszawskiej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium doktoranckiego
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 679/14
2015-01-16
09:00
Sala F
SKO w Warszawie
6210 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 1051/14
2015-01-16
09:20
Sala H
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 986/14
2015-01-16
09:20
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 560/14
2015-01-16
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 1483/14
2015-01-16
09:40
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 270/14
2015-01-16
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1697/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 921/14
2015-01-16
10:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 271/14
2015-01-16
10:15
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1073/14
2015-01-16
10:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 272/14
2015-01-16
10:30
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6335 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6335

orzeczenie o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 464/14
2015-01-16
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 1023/14
2015-01-16
10:45
Sala H
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 465/14
2015-01-16
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 632/14
2015-01-16
11:05
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział kwatery stałej

odmowa przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 466/14
2015-01-16
11:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności postanowienia

Stwierdzenie nieważności postanowienia
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 1005/14
2015-01-16
11:25
Sala H
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1644/14
2015-01-16
12:40
Sala F
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 1124/14
2015-01-16
13:00
Sala H
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

ustalenie kategorii zdolności do służby
Adam Lipiński (spr.)
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1257/14
2015-01-16
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową

Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 1439/14
2015-01-16
13:15
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 1662/14
2015-01-16
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Joanna Kube
Danuta Kania
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 1840/14
2015-01-16
13:30
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SAB/Wa 635/14
2015-01-16
13:35
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z 23.10.2013 r.
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
Anna Mierzejewska

III
III SA/Wa 1334/14
2015-01-16
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 1371/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

III
III SA/Wa 1372/14
2015-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w zryczałtowanym podatku dochodowym od dywidendy za czerwiec 2008 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

III
III SA/Wa 1618/14
2015-01-16
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 1228/14
2015-01-16
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług, należne odsetki za zwłokę od zaległości oraz koszty postępowania egzekucyjnego
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

III
III SA/Wa 2189/14
2015-01-16
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej za 2011 r.
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 3172/14
2015-01-16
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
644/6119 - Inne dla grupy 6119

skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2923/13
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 3324/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2010 r.
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 2849/14
2015-01-16
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2007 r. i umorzenie postępowania
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 2943/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania posatkowego w podatku rolnym za 2011 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 3238/14
2015-01-16
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatek rolny

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2011 rok
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

III
III SA/Wa 554/14
2015-01-16
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r.
Dariusz Kurkiewicz
Ewa Radziszewska-Krupa
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1894/14
2015-01-16
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 1619/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 1620/14
2015-01-16
09:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie nieważości decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2182/14
2015-01-16
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6162 - Scalenie gruntów

Umorzenie postępowania
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2247/14
2015-01-16
10:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa zmiany decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2179/14
2015-01-16
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 1270/14
2015-01-16
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2313/14
2015-01-16
12:30
Sala G
Minister Zdrowia
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2001/14
2015-01-16
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Ustalenie wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2141/14
2015-01-16
13:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2153/14
2015-01-16
14:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2272/14
2015-01-16
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wymierzenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Alina Balicka
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2178/14
2015-01-16
15:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Alina Balicka (spr.)
Agnieszka Wójcik

V
V SA/Wa 2202/14
2015-01-16
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 2032/14
2015-01-16
09:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2033/14
2015-01-16
09:45
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2265/14
2015-01-16
10:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 2101/14
2015-01-16
10:20
Sala D
Minister Sportu i Turystyki
6531 - Dotacje

zwrot dotacji do budżetu państwa
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2326/14
2015-01-16
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6554 - zezwolenia połowowe

odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego na rok 2014
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2012/14
2015-01-16
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 2097/14
2015-01-16
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2184/14
2015-01-16
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2280/14
2015-01-16
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 2013/14
2015-01-16
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2392/14
2015-01-16
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 3354/14
2015-01-16
14:20
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

VI
VI SA/Wa 1892/14
2015-01-16
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowch za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 447/14
2015-01-16
09:20
Sala E
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1925/14
2015-01-16
09:40
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2081/14
2015-01-16
10:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1625/14
2015-01-16
10:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1579/14
2015-01-16
11:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2123/14
2015-01-16
11:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji dotyczącej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2112/14
2015-01-16
11:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji dotyczącej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1907/14
2015-01-16
12:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1745/14
2015-01-16
13:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1863/14
2015-01-16
13:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2153/14
2015-01-16
13:35
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Dorota Wdowiak (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1857/14
2015-01-16
13:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1908/14
2015-01-16
14:05
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 3652/14
2015-01-16
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 3653/14
2015-01-16
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1320/14
2015-01-16
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1264/14
2015-01-16
15:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VI, w pozostałych przypadkach
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek

VII
VII SA/Wa 1096/14
2015-01-16
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 1248/14
2015-01-16
09:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Przedłożenie ekspertyzy technicznej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1249/14
2015-01-16
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Przedłożenie ekspertyzy technicznej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2227/14
2015-01-16
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 1504/14
2015-01-16
10:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1259/14
2015-01-16
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 310/14
2015-01-16
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odstąpienie od nałożenia obowiązków wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1310/14
2015-01-16
11:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Wniesienie sprzeciwu dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 1048/14
2015-01-16
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Joanna Gierak-Podsiadły
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1595/14
2015-01-16
12:50
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 639/14
2015-01-16
13:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 734/14
2015-01-16
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1288/14
2015-01-16
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 2135/14
2015-01-16
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska

VII
VII SA/Wa 1214/14
2015-01-16
14:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron (spr.)
Izabela Ostrowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1429/14
2015-01-16
14:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1211/14
2015-01-16
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Małgorzata Miron
Izabela Ostrowska

VIII
VIII SA/Wa 712/14
2015-01-16
12:00
Sala B
Starosta Powiatu Przysuskiego
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Leszek Kobylski (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 559/14
2015-01-16
12:50
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 -


Artur Kot (spr.)

PUBLIKACJA