Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2495/14
2015-01-15
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SAB/Wa 422/14
2015-01-15
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 2434/14
2015-01-15
09:40
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2155/14
2015-01-15
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 1544/14
2015-01-15
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 1545/14
2015-01-15
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 1197/13
2015-01-15
11:00
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 106/14
2015-01-15
11:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 1274/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa podjęcia postępowania administracyjnego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 619/14
2015-01-15
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 1023/14
2015-01-15
13:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2297/14
2015-01-15
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2466/14
2015-01-15
13:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchybienie terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 3008/14
2015-01-15
13:35
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 3045/14
2015-01-15
13:50
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

II
II SAB/Wa 860/14
2015-01-15
09:00
Sala F
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung

II
II SAB/Wa 672/14
2015-01-15
09:20
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 22.06.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)

II
II SA/Wa 1837/14
2015-01-15
09:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6260 - Statut gminy

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 820/14
2015-01-15
10:00
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Odmowa uchylenia decyzji

Odmowa uchylenia decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 956/14
2015-01-15
10:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6195 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)

II
II SA/Wa 1040/14
2015-01-15
10:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 1978/13
2015-01-15
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

Równoważnik pieniężny za brak lokalu
Ewa Marcinkowska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)

II
II SA/Wa 1690/14
2015-01-15
12:00
Sala F
Minister Gospodarki
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Antoniuk (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 859/14
2015-01-15
12:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 1106/14
2015-01-15
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 1990/14
2015-01-15
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung (spr.)

II
II SA/Wa 1014/14
2015-01-15
13:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW i A
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

orzeczenie w sprawie inwalidztwa
Ewa Marcinkowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Ewa Grochowska-Jung

II
II SA/Wa 843/14
2015-01-15
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Marcinkowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Ewa Grochowska-Jung

II
II SAB/Wa 254/13
2015-01-15
13:55
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/6191 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 09.01.2013 o wycofanie z obiegu prawnego pisma
Anna Mierzejewska
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung

III
III SA/Wa 1820/14
2015-01-15
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 887/14
2015-01-15
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1324/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3026/14
2015-01-15
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 1831/14
2015-01-15
10:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 868/14
2015-01-15
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 1274/14
2015-01-15
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)

III
III SA/Wa 917/14
2015-01-15
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką oraz drugim członkiem zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2011 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 1307/14
2015-01-15
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Opłata skarbowa

odmowa stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik (spr.)

III
III SA/Wa 1893/14
2015-01-15
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

uchylenie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminowi do wniesienia odwołania oraz decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 2850/14
2015-01-15
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Waldemar Śledzik

III
III SA/Wa 1753/14
2015-01-15
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Waldemar Śledzik
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1594/14
2015-01-15
09:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2127/14
2015-01-15
09:20
Sala G
Rada Gminy Prażmów
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2198/14
2015-01-15
09:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2199/14
2015-01-15
10:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2200/14
2015-01-15
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa zmiany decyzji
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 1595/14
2015-01-15
10:50
Sala G
Minister Środowiska
6135 - Odpady

Cofnięcie bez odszkodowania decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2108/14
2015-01-15
11:20
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Aneta Dąbrowska
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2236/14
2015-01-15
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2038/14
2015-01-15
13:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6099 - Inne dla symbolu 6099

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska (spr.)
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 1875/14
2015-01-15
13:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 2040/14
2015-01-15
14:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa wydania zaświadczenia
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)

IV
IV SA/Wa 2111/14
2015-01-15
14:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Zezwolenie na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik

IV
IV SA/Wa 1827/14
2015-01-15
15:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Aneta Dąbrowska
Anna Szymańska
Agnieszka Wójcik (spr.)

V
V SA/Wa 1883/14
2015-01-15
09:00
Sala H
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych na realizację projektu
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 868/14
2015-01-15
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

V
V SA/Wa 1655/14
2015-01-15
09:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)

V
V SA/Wa 1441/14
2015-01-15
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1749/14
2015-01-15
09:50
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-15
10:00
Sala H
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1690/14
2015-01-15
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1692/14
2015-01-15
10:10
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)

V
V SA/Wa 2093/14
2015-01-15
10:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

V
V SA/Wa 1234/14
2015-01-15
10:30
Sala H
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 2092/14
2015-01-15
10:40
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-15
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Arkadiusz Tomczak (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1565/14
2015-01-15
12:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności z tytułu odsetek od nierozliczonej w terminie zaliczki na dofinansowanie realizacji projektu
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1691/14
2015-01-15
12:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 1682/14
2015-01-15
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1765/14
2015-01-15
12:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 1634/14
2015-01-15
13:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 1891/14
2015-01-15
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1724/14
2015-01-15
13:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 1848/14
2015-01-15
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

Zwrot należności celnych
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

V
V SA/Wa 1723/14
2015-01-15
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska

V
V SA/Wa 1640/14
2015-01-15
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
Joanna Zabłocka
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1851/14
2015-01-15
14:10
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)

V
V SA/Wa 1633/14
2015-01-15
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura

V
V SA/Wa 1852/14
2015-01-15
14:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tomasz Zawiślak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Beata Krajewska (spr.)

V
V SA/Wa 1632/14
2015-01-15
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Irena Jakubiec-Kudiura

VI
VI SA/Wa 1917/14
2015-01-15
08:50
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych; Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych


Magdalena Maliszewska (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 2775/14
2015-01-15
09:00
Sala E
Krajowa Rada Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i odmowy zwolnienia aplikanta z zapłaty części opłaty rocznej za aplikację
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2138/14
2015-01-15
09:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 1668/14
2015-01-15
09:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)

VI
VI SA/Wa 2193/14
2015-01-15
09:30
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 2426/14
2015-01-15
09:30
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1972/14
2015-01-15
09:45
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1805/14
2015-01-15
09:50
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2390/14
2015-01-15
10:00
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 1912/14
2015-01-15
10:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1890/14
2015-01-15
10:15
Sala 3A
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski

VI
VI SAB/Wa 59/14
2015-01-15
10:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bezczynność organu w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1694/14
2015-01-15
10:35
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Stwierdzenie wygaśnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)

VI
VI SA/Wa 2180/14
2015-01-15
10:55
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 2083/14
2015-01-15
11:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie kary dyscyplinarnej na zarządcę nieruchomości
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2181/14
2015-01-15
11:10
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania odwoławczego
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 1864/14
2015-01-15
11:25
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 2930/14
2015-01-15
11:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2154/14
2015-01-15
11:40
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 1799/14
2015-01-15
11:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1398/14
2015-01-15
11:55
Sala 3A
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Opinia w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)

VI
VI SA/Wa 2687/14
2015-01-15
12:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2610/13
2015-01-15
12:20
Sala 3A
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Stwierdzenie nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 1769/14
2015-01-15
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1519/14
2015-01-15
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transpocie drogowym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Andrzej Czarnecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3960/14
2015-01-15
13:50
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska (spr.)
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 2340/14
2015-01-15
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu nieprawidłowo zaopatrzonym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Andrzej Czarnecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3961/14
2015-01-15
14:10
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik (spr.)
Jakub Linkowski

VI
VI SA/Wa 3984/14
2015-01-15
14:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska
Sławomir Kozik
Jakub Linkowski (spr.)

VII
VII SA/Wa 954/14
2015-01-15
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1068/14
2015-01-15
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1337/14
2015-01-15
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Sprzeciw do zamiaru wykonania robót budowlanych
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1118/14
2015-01-15
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1329/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1325/14
2015-01-15
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1388/14
2015-01-15
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Obowiazek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 888/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 889/14
2015-01-15
12:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1254/14
2015-01-15
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wydania nakazu rozbiórki
Bogusław Cieśla
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1393/14
2015-01-15
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1341/14
2015-01-15
13:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1418/14
2015-01-15
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 836/14
2015-01-15
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1348/14
2015-01-15
14:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1350/14
2015-01-15
14:30
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1401/14
2015-01-15
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Halina Emilia Święcicka
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1382/14
2015-01-15
15:10
Sala A
Rada Miasta Stołecznego Warsza
6391/6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Uchwała w sprawie połączenia klubów kultury oraz nadania nowej instytucji kultury statutu
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Mirosława Kowalska
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VIII
VIII SA/Wa 1126/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński

VIII
VIII SA/Wa 1134/13
2015-01-15
09:00
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński

VIII
VIII SA/Wa 841/14
2015-01-15
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 1166/14
2015-01-15
10:10
Sala B
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

odmowa wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 950/14
2015-01-15
10:30
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 945/14
2015-01-15
11:00
Sala B
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 757/14
2015-01-15
11:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezposrednie na 2012 rok
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 1094/14
2015-01-15
12:30
Sala B
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

przyznanie pomocy w części w sektorze owoców i warzyw
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 798/14
2015-01-15
12:30
Sala B
SKO w Radomiu
6321 - Zasiłek stały

zasiłek stały
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 832/14
2015-01-15
12:50
Sala B
SKO w Radomiu
6117 - Określenie wysokości należnego podatku

uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 657/14
2015-01-15
13:10
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 812/14
2015-01-15
13:40
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
Renata Nawrot
Cezary Kosterna (spr.)
Marek Wroczyński

VIII
VIII SA/Wa 855/14
2015-01-15
14:10
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 1057/14
2015-01-15
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6072 - Podział nieruchomości

dopuszczenie do udziału w sprawie
Marek Wroczyński
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna