Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SAB/Wa 573/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski

I
I SAB/Wa 569/14
2015-01-14
09:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
658/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania od decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1959/14
2015-01-14
09:30
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1693/14
2015-01-14
09:50
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wznowienia postępowania
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 3102/13
2015-01-14
10:10
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1417/14
2015-01-14
10:25
Sala B
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 3062/14
2015-01-14
10:40
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 301/14
2015-01-14
10:55
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1710/14
2015-01-14
12:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1712/14
2015-01-14
12:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1547/14
2015-01-14
12:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1736/14
2015-01-14
12:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Iwona Maciejuk
Emilia Lewandowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2308/14
2015-01-14
13:15
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Iwona Maciejuk (spr.)
Emilia Lewandowska
Tomasz Wykowski

II
II SA/Wa 1623/14
2015-01-14
09:00
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 391/14
2015-01-14
09:20
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania statusu weterana poszkodowanego
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SAB/Wa 600/14
2015-01-14
09:40
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 09.09.2013 o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 577/14
2015-01-14
10:00
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 20.09.13 o udost.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1484/14
2015-01-14
10:20
Sala F
SKO w Płocku
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 791/14
2015-01-14
10:40
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 502/14
2015-01-14
12:00
Sala F
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z 14.06.2014 o udost.inf.publ.
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 852/14
2015-01-14
12:20
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.04.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 169/14
2015-01-14
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiekszonej wysługi lat z tytułu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1430/14
2015-01-14
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1664/14
2015-01-14
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1639/14
2015-01-14
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

III
III SA/Wa 1095/14
2015-01-14
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za IV kwartał 2009 r. i II, III, IV kwartał 2010 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za I i II kwartał 201
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 3340/14
2015-01-14
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.
Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha

III
III SA/Wa 3118/14
2015-01-14
09:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 2781/13
2015-01-14
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)

III
III SA/Wa 1883/14
2015-01-14
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1945/14
2015-01-14
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.; Podatek dochodowy - zryczałtowany.


Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1760/14
2015-01-14
10:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1336/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha

III
III SA/Wa 1335/14
2015-01-14
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Anna Sękowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha

III
III SA/Wa 2783/13
2015-01-14
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 2049/14
2015-01-14
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 761/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)

III
III SAB/Wa 46/14
2015-01-14
11:30
Sala C
Minister Finansów
658/6118 - Czynności egzekucyjne

Czynności egzekucyjne
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 757/14
2015-01-14
12:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów kapitałowych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1049/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)

III
III SA/Wa 1048/14
2015-01-14
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Anna Sękowska
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha (spr.)

III
III SA/Wa 1252/14
2015-01-14
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

odmowa zawieszenia postępowania egzekucyjnego
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1301/14
2015-01-14
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2011 r.
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Beata Sobocha

III
III SA/Wa 1837/14
2015-01-14
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 2046/14
2015-01-14
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 1168/14
2015-01-14
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa dokonania zwrotu podatku od towarów i usług wpłaconego za grudzień 2000 r. oraz luty i marzec 2001 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 2022/14
2015-01-14
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia oraz czerwiec i lipiec 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 2062/14
2015-01-14
14:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1271/14
2015-01-14
14:30
Sala C
Minister Finansów
6118 - Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych
Anna Sękowska (spr.)
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1387/14
2015-01-14
15:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
Jolanta Sokołowska (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1932/14
2015-01-14
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 2391/14
2015-01-14
15:20
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na 2011 r.
Jolanta Sokołowska
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 2104/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 2105/14
2015-01-14
15:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za 2009 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak (spr.)
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1973/14
2015-01-14
16:00
Sala C
SKO w Płocku
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

określenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
Anna Sękowska
Bożena Dziełak
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

IV
IV SA/Wa 2189/14
2015-01-14
09:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1883/14
2015-01-14
09:30
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Ustalenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 2129/14
2015-01-14
10:00
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2237/14
2015-01-14
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 648/13
2015-01-14
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 2006/14
2015-01-14
11:30
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 2126/14
2015-01-14
12:00
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Odmowa wznowienia postępowania
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2138/14
2015-01-14
13:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa uchylenia decyzji
Krystyna Napiórkowska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 2193/14
2015-01-14
13:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Łukasz Krzycki (spr.)
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1533/14
2015-01-14
13:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2102/14
2015-01-14
14:10
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 2146/14
2015-01-14
14:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Piotr Korzeniowski (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1506/14
2015-01-14
15:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Teresa Zyglewska (spr.)
Alina Balicka
Aneta Dąbrowska

V
V SA/Wa 2167/14
2015-01-14
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 314/14
2015-01-14
09:50
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1689/14
2015-01-14
10:00
Sala D
Minister Finansów
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu grzywny
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2200/14
2015-01-14
10:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłat abonamentowych
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2741/14
2015-01-14
10:40
Sala D
ZUS Oddział w Płocku
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 3006/14
2015-01-14
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1911/14
2015-01-14
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 2940/14
2015-01-14
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110/6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego oraz kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dorota Mydłowska (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1861/14
2015-01-14
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1859/14
2015-01-14
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1858/14
2015-01-14
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

VI
VI SA/Wa 823/14
2015-01-14
08:45
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 2713/13
2015-01-14
09:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 706/14
2015-01-14
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6371 - Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 3296/13
2015-01-14
09:20
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 1495/14
2015-01-14
09:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1728/14
2015-01-14
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 4041/14
2015-01-14
10:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1729/14
2015-01-14
10:10
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1659/14
2015-01-14
10:40
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 1419/14
2015-01-14
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1851/14
2015-01-14
11:20
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 649/14
2015-01-14
11:20
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1767/14
2015-01-14
11:50
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1226/14
2015-01-14
13:00
Sala H
Minister Sprawiedliwości
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Uchylenie uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych i umorzenie postępowania
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2100/14
2015-01-14
13:10
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1736/14
2015-01-14
13:25
Sala H
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2902/14
2015-01-14
13:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 2859/13
2015-01-14
13:50
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1833/13
2015-01-14
13:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Urszula Wilk (spr.)
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1877/14
2015-01-14
14:10
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług u płatnika
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1998/14
2015-01-14
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1489/14
2015-01-14
14:30
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 2996/14
2015-01-14
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1685/14
2015-01-14
14:50
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ewa Frąckiewicz
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 3931/14
2015-01-14
14:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Urszula Wilk
Jacek Fronczyk
Dariusz Zalewski (spr.)

VII
VII SA/Wa 1327/14
2015-01-14
09:00
Sala A
SKO w Płocku
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1192/14
2015-01-14
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1575/14
2015-01-14
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1414/14
2015-01-14
10:10
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1251/14
2015-01-14
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1307/14
2015-01-14
10:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1701/14
2015-01-14
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1296/14
2015-01-14
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Maria Tarnowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1589/14
2015-01-14
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1229/14
2015-01-14
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1554/14
2015-01-14
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1870/14
2015-01-14
13:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1883/14
2015-01-14
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1931/14
2015-01-14
14:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1024/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1023/14
2015-01-14
14:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska

VII
VII SA/Wa 1167/14
2015-01-14
15:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Uchylenie decyzji własnej oraz nałożenie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego
Tadeusz Nowak
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 927/14
2015-01-14
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 937/14
2015-01-14
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 928/14
2015-01-14
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 938/14
2015-01-14
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 929/14
2015-01-14
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 936/14
2015-01-14
10:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odszkodowanie za zajęcie nieruchomości
Leszek Kobylski
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 576/14
2015-01-14
11:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 632/14
2015-01-14
11:20
Sala B
SKO w Radomiu
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

zatrzymanie prawa jazdy
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 876/14
2015-01-14
12:20
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 591/14
2015-01-14
12:40
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VIII
VIII SA/Wa 723/14
2015-01-14
13:10
Sala B
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

środowiskowe uwarunkowania zgody na rezlizację przedsięwzięcia
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak

VIII
VIII SA/Wa 662/14
2015-01-14
13:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VIII
VIII SAB/Wa 79/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VIII
VIII SAB/Wa 78/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VIII
VIII SAB/Wa 77/14
2015-01-14
14:00
Sala B
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach w sprawie dostępu do informacji publicznej
Leszek Kobylski
Artur Kot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 821/14
2015-01-14
14:30
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak