Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2567/14
2015-01-13
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3001/14
2015-01-13
09:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)

I
I SA/Wa 3187/14
2015-01-13
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa ustalenia odszkodowania
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1398/14
2015-01-13
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa zwrotu nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 3139/14
2015-01-13
09:40
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 2064/14
2015-01-13
09:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba

I
I SAB/Wa 645/14
2015-01-13
09:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie odwołania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1640/14
2015-01-13
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)

I
I SA/Wa 3015/14
2015-01-13
10:15
Sala H
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2954/14
2015-01-13
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 2647/14
2015-01-13
10:35
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SAB/Wa 585/14
2015-01-13
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o przyznanie odszkodowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 1578/14
2015-01-13
10:55
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 1642/14
2015-01-13
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

wstępny projekt podziału nieruchomości
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)

I
I SA/Wa 1579/14
2015-01-13
11:05
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 1435/14
2015-01-13
12:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Wa 1572/14
2015-01-13
12:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Joanna Skiba (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SAB/Wa 604/14
2015-01-13
12:20
Sala H
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1941/14
2015-01-13
12:20
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba

I
I SAB/Wa 626/14
2015-01-13
12:30
Sala B
Minister Gospodarki
658/6291 - Nacjonalizacja

doręczenie decyzji
Piotr Przybysz (spr.)
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 2570/14
2015-01-13
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2215/14
2015-01-13
12:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 1507/14
2015-01-13
13:00
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 2216/14
2015-01-13
13:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 3095/14
2015-01-13
13:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia prawa własności
Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1571/14
2015-01-13
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)

II
II SAB/Wa 856/14
2015-01-13
09:00
Sala F
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.27.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1763/14
2015-01-13
09:30
Sala F
Minister Sprawiedliwości
644/648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 747/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621; Inne o symbolu podstawowym 621


Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 2101/14
2015-01-13
10:00
Sala F
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 496/14
2015-01-13
10:20
Sala F
Dowódca Jednostki Wojskowej nr 3688 w Sochaczewie
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania zasiłku osiedleniowego
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 980/14
2015-01-13
10:40
Sala F
Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON
6191 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 327/14
2015-01-13
11:00
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 328/14
2015-01-13
11:15
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie szkoły podstawowej
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 329/14
2015-01-13
11:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o zezwoleniu na prowadzenie gimnazjum
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 469/14
2015-01-13
13:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej

wymierzenie kary dyscyplinarnej
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 1357/14
2015-01-13
13:20
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie lekarskie w sprawie zdolności do pełnienia służby i inwalidztwa
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SAB/Wa 580/14
2015-01-13
13:40
Sala F
Minister Obrony Narodowej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 09.02.14 o udost.inf.publ.
Danuta Kania (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1340/14
2015-01-13
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 292/14
2015-01-13
14:25
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe
Danuta Kania
Stanisław Marek Pietras
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

III
III SA/Wa 1277/14
2015-01-13
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

III
III SA/Wa 2859/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 2860/14
2015-01-13
09:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 964/14
2015-01-13
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za II i III kwartał 2010 r. oraz podatku do zapłaty za okresy od kwietnia do września 2010 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 1373/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

III
III SA/Wa 1374/14
2015-01-13
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

III
III SA/Wa 3104/14
2015-01-13
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 2586/14
2015-01-13
12:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 924/14
2015-01-13
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania zażaleniowego
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 1754/14
2015-01-13
13:30
Sala C
Minister Finansów
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz (spr.)
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 1264/14
2015-01-13
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za luty oraz miesiące od kwietnia do listopada 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

III
III SA/Wa 1714/14
2015-01-13
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz styczeń i luty 2006 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska

III
III SA/Wa 1627/14
2015-01-13
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Maciej Kurasz
Marta Waksmundzka-Karasińska

IV
IV SA/Wa 1770/14
2015-01-13
09:00
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Obywatelstwo

Odmowa przywrócenia obywatelstwa polskiego
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 2194/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2275/14
2015-01-13
09:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 1988/14
2015-01-13
10:00
Sala G
Mazowiecki Woj. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odrzucenie zarzutów
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)

IV
IV SA/Wa 2016/14
2015-01-13
10:30
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 2074/14
2015-01-13
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Umorzenie postępowania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)

IV
IV SA/Wa 2128/14
2015-01-13
11:30
Sala G
Rada Gminy Bulkowo
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 1098/14
2015-01-13
12:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 2112/14
2015-01-13
13:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)

IV
IV SA/Wa 1679/14
2015-01-13
13:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadu
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 2103/14
2015-01-13
14:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 1854/14
2015-01-13
14:30
Sala G
Główny Lekarz Weterynarii
6168 - Ochrona zwierząt

Stwierdzenie nadpłaty w opłacie za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej
Piotr Korzeniowski (spr.)
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran

IV
IV SA/Wa 1896/14
2015-01-13
15:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka
Wanda Zielińska-Baran (spr.)

IV
IV SA/Wa 1709/14
2015-01-13
15:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Piotr Korzeniowski
Alina Balicka (spr.)
Wanda Zielińska-Baran

V
V SA/Wa 1747/14
2015-01-13
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1873/14
2015-01-13
09:20
Sala D
Rada Gminy Czosnów
6391/6532 - Budżet gminy

udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1754/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1362/14
2015-01-13
09:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1841/14
2015-01-13
10:10
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 267/14
2015-01-13
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 3353/14
2015-01-13
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1659/14
2015-01-13
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1947/14
2015-01-13
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1946/14
2015-01-13
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1865/14
2015-01-13
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1864/14
2015-01-13
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Jarosław Stopczyński (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1717/14
2015-01-13
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1718/14
2015-01-13
14:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
Jarosław Stopczyński
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)

VI
VI SA/Wa 2703/14
2015-01-13
09:00
Sala E
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ograniczenia wglądu do materiału dowodowego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 3969/14
2015-01-13
09:30
Sala E
SKO w Warszawie
6338 - Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1954/14
2015-01-13
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 2009/14
2015-01-13
10:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego i niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 1798/14
2015-01-13
10:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 1751/14
2015-01-13
10:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia w części prawa ochronnego na słowno - graficzny znak towarowy
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2080/14
2015-01-13
11:30
Sala E
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe

Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 1762/14
2015-01-13
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 3178/14
2015-01-13
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1392/14
2015-01-13
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 1572/14
2015-01-13
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 1983/14
2015-01-13
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Piotr Borowiecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

VI
VI SA/Wa 3327/14
2015-01-13
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Piotr Borowiecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

VII
VII SA/Wa 844/14
2015-01-13
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1187/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2456/14
2015-01-13
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1114/14
2015-01-13
09:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na montaż reklamy w postaci siatki winylowej zabezpieczającej z nadrukiem reklamowym wraz z oświetleniem
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1020/14
2015-01-13
10:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego


Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)

VII
VII SA/Wa 1236/14
2015-01-13
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1162/14
2015-01-13
10:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 2118/14
2015-01-13
12:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Izabela Ostrowska (spr.)
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 527/14
2015-01-13
12:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Izabela Ostrowska
Ewa Machlejd
Małgorzata Miron (spr.)

VII
VII SA/Wa 1534/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Umorzenie postępowania odwoławczego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 729/14
2015-01-13
12:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 730/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1577/14
2015-01-13
13:00
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Uchylenie decyzji ostatecznej i umorzenie postępowania administracyjnego
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1212/14
2015-01-13
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanago i udzielenia pozwolenia na budowę
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1159/14
2015-01-13
13:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1062/14
2015-01-13
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa i rozbiórka pawilonów i kiosków handlowych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)

VII
VII SA/Wa 2181/14
2015-01-13
14:20
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1174/14
2015-01-13
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Uchylenie decyzji ostatecznej
Ewa Machlejd (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron

VII
VII SA/Wa 1462/14
2015-01-13
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Stwierdzenie, że ostateczna decyzjia została wydana z naruszeniem prawa
Ewa Machlejd
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)