Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2017/14
2015-01-12
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie opłaty adiacenckiej
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)

I
I SA/Wa 2861/14
2015-01-12
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 2113/14
2015-01-12
09:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 3004/14
2015-01-12
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 411/13
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)

I
I SA/Wa 122/14
2015-01-12
09:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot nieruchomości
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 884/14
2015-01-12
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 1209/14
2015-01-12
10:00
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)

I
I SA/Wa 2599/14
2015-01-12
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SAB/Wa 580/14
2015-01-12
10:20
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
659/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 1250/14
2015-01-12
10:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2654/14
2015-01-12
10:40
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 2930/14
2015-01-12
10:40
Sala B
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
6391/6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

sprzedaż lokalu mieszkalnego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)

I
I SA/Wa 3026/14
2015-01-12
11:00
Sala A
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)

I
I SA/Wa 2537/14
2015-01-12
11:00
Sala B
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 2697/14
2015-01-12
12:15
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Elżbieta Sobielarska (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Wa 2400/14
2015-01-12
12:20
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 1441/14
2015-01-12
12:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)

I
I SA/Wa 822/14
2015-01-12
12:40
Sala A
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

udzielenie upoważnienia
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 2468/14
2015-01-12
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2779/14
2015-01-12
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 334/13
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 961/14
2015-01-12
13:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska (spr.)

I
I SA/Wa 1175/14
2015-01-12
13:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 2035/14
2015-01-12
13:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 960/14
2015-01-12
13:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 3225/13
2015-01-12
13:40
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

umorzenie postępowania
Dariusz Pirogowicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Iwona Kosińska

I
I SA/Wa 2927/14
2015-01-12
13:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Anita Wielopolska-Fonfara
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska (spr.)

I
I SAB/Wa 503/14
2015-01-12
14:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 2111/14
2015-01-12
14:15
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 75/14
2015-01-12
14:15
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3159/14
2015-01-12
14:25
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

I
I SA/Wa 965/14
2015-01-12
14:25
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2613/14
2015-01-12
14:40
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1790/09
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Sobielarska

II
II SAB/Wa 564/14
2015-01-12
09:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 01.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 486/14
2015-01-12
09:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)

II
II SA/Wa 354/14
2015-01-12
09:20
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6211 - Przydział kwatery stałej

odmowa przydzielenia lokalu mieszkalnego
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SAB/Wa 668/14
2015-01-12
09:20
Sala 3A
Minister Administracji i Cyfryzacji
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska

II
II SAB/Wa 508/14
2015-01-12
09:40
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SAB/Wa 855/14
2015-01-12
09:40
Sala 3A
Platforma Obywatelska Rp
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.14.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska

II
II SAB/Wa 509/14
2015-01-12
10:00
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SAB/Wa 419/14
2015-01-12
10:00
Sala 3A
Burmistrz Łomianek
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 05.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska

II
II SAB/Wa 510/14
2015-01-12
10:20
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
658/6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

bezczynność w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 940/14
2015-01-12
10:20
Sala 3A
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)

II
II SA/Wa 296/14
2015-01-12
10:40
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 810/14
2015-01-12
10:40
Sala 3A
Rektor UW
6143 - Skreślenie z listy studentów

Skreślenie z listy studentów
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska

II
II SAB/Wa 634/14
2015-01-12
11:00
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie dostępu do inf.publ. objętej wnioskiem z 16.09.2013 r.
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 630/14
2015-01-12
11:00
Sala 3A
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska

II
II SA/Wa 851/14
2015-01-12
12:20
Sala F
Rada Gminy w Staroźrebach
6391/6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

przyznanie jednorazowej nagrody uznaniowej
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 1690/14
2015-01-12
12:30
Sala 3A
Minister Gospodarki
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska

II
II SA/Wa 852/14
2015-01-12
12:40
Sala F
Rada Gminy w Staroźrebach
6391/6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

przyznanie jednorazowej nagrody uznaniowej
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 649/14
2015-01-12
12:50
Sala 3A
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)

II
II SAB/Wa 602/14
2015-01-12
13:00
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z 07.01.2014 r. w sprawie udost.inf.publ.
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 1675/14
2015-01-12
13:10
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska

II
II SA/Wa 1842/14
2015-01-12
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 686/14
2015-01-12
13:25
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Ewa Marcinkowska (spr.)

II
II SA/Wa 1169/14
2015-01-12
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 1716/14
2015-01-12
13:40
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska

II
II SA/Wa 1899/14
2015-01-12
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska (spr.)
Andrzej Góraj
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 1717/14
2015-01-12
13:55
Sala 3A
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Ewa Marcinkowska

IV
IV SA/Wa 1573/14
2015-01-12
14:00
Sala G
Rada Gminy Nadarzyn
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Alina Balicka (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1669/14
2015-01-12
09:00
Sala D
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pisemna interpretacja indywidualna w zakresie podatku akcyzowego
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1163/14
2015-01-12
09:20
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 1164/14
2015-01-12
09:30
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 2085/14
2015-01-12
10:45
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2879/14
2015-01-12
11:00
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1902/14
2015-01-12
12:45
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2290/14
2015-01-12
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego

umorzenie postępowania egzekucyjnego
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2247/14
2015-01-12
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1457/14
2015-01-12
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1523/14
2015-01-12
14:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1027/14
2015-01-12
14:20
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 1028/14
2015-01-12
14:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 1029/14
2015-01-12
14:40
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

VI
VI SA/Wa 1748/14
2015-01-12
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 3940/14
2015-01-12
09:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 2738/13
2015-01-12
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1724/14
2015-01-12
10:10
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odmowa dopuszczenia do części ustnej egzaminu w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1706/14
2015-01-12
10:40
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odnowienie dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 2024/14
2015-01-12
11:10
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1786/14
2015-01-12
11:30
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Odmowa zatwierdzenia na stanowisku prezesa zarządu
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1785/14
2015-01-12
12:00
Sala E
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa wyrażenia zgody na refundację leku
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1742/14
2015-01-12
13:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1463/14
2015-01-12
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1790/14
2015-01-12
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1416/14
2015-01-12
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska