Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2209/14
2015-01-09
09:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6299 - Inne o symbolu 6299

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 2125/14
2015-01-09
09:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)

I
I SA/Wa 3154/13
2015-01-09
09:40
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 1587/14
2015-01-09
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 2144/13
2015-01-09
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

Reforma rolna
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 1961/14
2015-01-09
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)

I
I SA/Wa 1667/14
2015-01-09
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)

I
I SA/Wa 45/14
2015-01-09
11:20
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6291 - Nacjonalizacja

odmowa podjęcia postępowania
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 1073/14
2015-01-09
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 1791/13
2015-01-09
13:00
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Mirosław Gdesz (spr.)
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 3028/14
2015-01-09
13:20
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda

I
I SA/Wa 3252/14
2015-01-09
13:35
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie oszkodowania za nieruchomość
Mirosław Gdesz
Dorota Apostolidis
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)

II
II SA/Wa 1633/14
2015-01-09
09:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6260 - Statut

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie nadania statutu miejsko-gminnemu ośrodkowi kultury
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski

II
II SA/Wa 758/14
2015-01-09
09:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

Status bezrobotnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski

II
II SAB/Wa 583/14
2015-01-09
09:40
Sala F
Minister Skarbu Państwa
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 01.07.2014 o udost.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)

II
II SA/Wa 894/14
2015-01-09
10:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski

II
II SA/Wa 732/14
2015-01-09
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

odmowa wszczęcia postępowania w spraiwe stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski

II
II SAB/Wa 640/14
2015-01-09
10:50
Sala F
Szef Biura Ochrony Rządu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 20.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)

II
II SA/Wa 991/14
2015-01-09
11:10
Sala F
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

skierowanie do lekarza orzecznika
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski

II
II SA/Wa 782/14
2015-01-09
12:30
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski

II
II SA/Wa 1534/14
2015-01-09
12:50
Sala F
Prezes Rady Ministrów
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odwołanie ze stanowiska
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SAB/Wa 958/14
2015-01-09
12:50
Sala F
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.08.09.2014 r. o udziel.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)

II
II SA/Wa 1651/14
2015-01-09
13:10
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do służby
Iwona Dąbrowska (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski

II
II SA/Wa 1085/14
2015-01-09
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung
Janusz Walawski (spr.)

II
II SA/Wa 1905/14
2015-01-09
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Janusz Walawski

III
III SA/Wa 1243/14
2015-01-09
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług prawidłowej kwoty podatku oraz kwoty różnicy
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 1314/14
2015-01-09
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 1313/14
2015-01-09
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 3254/14
2015-01-09
09:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku oraz odmowa wypłaty części kwoty zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 1303/14
2015-01-09
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)

III
III SA/Wa 1721/14
2015-01-09
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)

III
III SA/Wa 1722/14
2015-01-09
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)

III
III SA/Wa 1123/14
2015-01-09
10:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego obejmującego podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2004
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 1619/14
2015-01-09
11:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 937/14
2015-01-09
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 938/14
2015-01-09
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 1273/14
2015-01-09
11:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)

III
III SA/Wa 1045/14
2015-01-09
12:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 3026/14
2015-01-09
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 935/14
2015-01-09
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 936/14
2015-01-09
13:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 1671/14
2015-01-09
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 1278/14
2015-01-09
13:30
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)

III
III SA/Wa 1195/14
2015-01-09
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Bożena Dziełak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak

III
III SA/Wa 1075/14
2015-01-09
14:00
Sala 3A
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska

III
III SA/Wa 2591/13
2015-01-09
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)

III
III SA/Wa 2721/13
2015-01-09
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Marek Krawczak (spr.)

III
III SA/Wa 1343/14
2015-01-09
14:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania zażaleniowego
Waldemar Śledzik
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)

III
III SA/Wa 1693/14
2015-01-09
14:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Bożena Dziełak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Marek Krawczak

IV
IV SA/Wa 1197/14
2015-01-09
08:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 1951/14
2015-01-09
08:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1986/14
2015-01-09
09:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2077/14
2015-01-09
09:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1503/14
2015-01-09
10:05
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 1904/14
2015-01-09
10:30
Sala G
SKO w Siedlcach
638/6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2075/14
2015-01-09
11:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2107/14
2015-01-09
12:45
Sala G
SKO w Warszawie
6122 - Podjęcie zawieszonego postępowania

Ustalenie kosztów postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2183/14
2015-01-09
13:10
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Nałożenie kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2036/14
2015-01-09
13:30
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1181/14
2015-01-09
13:50
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania zaświadczenia o bezdomności
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 1182/14
2015-01-09
14:05
Sala G
SKO w Warszawie
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wydania zaświadczenia o bezdomności
Agnieszka Wójcik
Łukasz Krzycki
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

V
V SA/Wa 2388/14
2015-01-09
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 2113/14
2015-01-09
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)

V
V SA/Wa 973/14
2015-01-09
09:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 2491/14
2015-01-09
10:00
Sala D
ZUS Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 2154/14
2015-01-09
10:20
Sala D
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)

V
V SA/Wa 2271/14
2015-01-09
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 1624/14
2015-01-09
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)

V
V SA/Wa 1143/14
2015-01-09
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 1207/14
2015-01-09
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 1685/14
2015-01-09
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska (spr.)

V
V SA/Wa 1056/14
2015-01-09
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Dorota Mydłowska

V
V SA/Wa 2969/14
2015-01-09
14:10
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Dorota Mydłowska

VI
VI SA/Wa 2874/14
2015-01-09
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2980/14
2015-01-09
09:25
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2981/14
2015-01-09
09:50
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 3561/14
2015-01-09
10:15
Sala E
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1758/14
2015-01-09
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 2989/14
2015-01-09
11:20
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw rozpatrywania odwołań od uc
6174 - Komornicy

Ustalenie wyniku egzaminu komorniczego
Grażyna Śliwińska (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2047/14
2015-01-09
12:50
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie w zakresie uznania gier za gry na automatach
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1580/14
2015-01-09
13:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1300/14
2015-01-09
13:35
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1287/14
2015-01-09
13:55
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji użytkowanych odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za użytkowanie niezarejestrownych odbiorników
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 2061/14
2015-01-09
14:15
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1303/14
2015-01-09
14:35
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grażyna Śliwińska
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VII
VII SA/Wa 1072/14
2015-01-09
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego i nałożenie na inwestora obowiązki uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Mirosława Kowalska (spr.)
Mariola Kowalska.
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 1298/14
2015-01-09
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Doprowadzenie lokalu do stanu poprzedniego
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 1826/14
2015-01-09
09:50
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa wstrzymania egzekucji administracyjnej
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1265/14
2015-01-09
10:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 963/14
2015-01-09
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Doprowadzenie budynku mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 1252/14
2015-01-09
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 1751/14
2015-01-09
11:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Mirosława Kowalska
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)

VII
VII SA/Wa 72/14
2015-01-09
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Mirosława Kowalska (spr.)
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak

VII
VII SA/Wa 1338/14
2015-01-09
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Remonty budynków

Wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska

VII
VII SA/Wa 1637/14
2015-01-09
12:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska

VII
VII SA/Wa 1833/14
2015-01-09
13:20
Sala A
Minister Zdrowia
6202 - Rejestr zakładów opieki zdrowotnej

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska

VII
VII SA/Wa 1485/14
2015-01-09
13:50
Sala A
SKO w Warszawie
6039 - Inne dla grupy 6039

Umorzenie postępowania przed organem I instancji
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1965/14
2015-01-09
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Ustalenie wysokości kary pieniężnej z tytułu zwłoki w wydaniu decyzji
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak (spr.)
Bożena Więch-Baranowska

VII
VII SA/Wa 1314/14
2015-01-09
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Stwierdzenie braku podstaw do wstrzymania postępowania egzekucyjnego
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska

VII
VII SA/Wa 1442/14
2015-01-09
15:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Bogusław Cieśla
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1375/14
2015-01-09
15:20
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nakaz powiadomienia Główego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu produktu
Bogusław Cieśla (spr.)
Tadeusz Nowak
Bożena Więch-Baranowska