Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2073/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa uchylenia prawomocnej decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 1215/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 1784/14
2015-01-08
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownaia za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 949/14
2015-01-08
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SAB/Wa 420/14
2015-01-08
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 1523/14
2015-01-08
10:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2152/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 2993/14
2015-01-08
11:20
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2213/14
2015-01-08
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 330/14
2015-01-08
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2401/14
2015-01-08
13:30
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 332/14
2015-01-08
13:50
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Piotr Przybysz

II
II SA/Wa 1538/14
2015-01-08
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 597/14
2015-01-08
09:20
Sala F
Minister Skarbu Państwa
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 10.04.2014 r. o udziel.inf.publ.
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SAB/Wa 655/14
2015-01-08
09:40
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 24.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 656/14
2015-01-08
10:00
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 04.08.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 571/14
2015-01-08
10:20
Sala F
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 01.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1216/14
2015-01-08
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6213 - pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 145/14
2015-01-08
11:00
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1597/14
2015-01-08
12:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 448/14
2015-01-08
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1992/14
2015-01-08
12:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 556/14
2015-01-08
13:10
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz nakaz uiszczenia opłat za użytkowanie lokalu
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 557/14
2015-01-08
13:30
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz nakaz uiszczenia opłat za użytkowanie lokalu
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1420/14
2015-01-08
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1390/14
2015-01-08
14:05
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Anna Mierzejewska
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

III
III SA/Wa 3253/14
2015-01-08
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 665/14
2015-01-08
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 666/14
2015-01-08
09:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3328/14
2015-01-08
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa rozłożenia na raty

odmowa umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1669/14
2015-01-08
09:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3107/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 3108/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 3109/14
2015-01-08
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1777/14
2015-01-08
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1778/14
2015-01-08
10:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1255/14
2015-01-08
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia 2010 r. do lipca 2011 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 3074/13
2015-01-08
11:00
Sala 3A
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3075/13
2015-01-08
11:00
Sala 3A
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 593/14
2015-01-08
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu na rachunek bankowy w podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2008 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 3102/14
2015-01-08
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3103/14
2015-01-08
11:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1517/14
2015-01-08
12:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2004-2005
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1772/14
2015-01-08
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1804/14
2015-01-08
12:30
Sala 3A
Minister Finansów
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1805/14
2015-01-08
12:30
Sala 3A
Minister Finansów
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Marta Waksmundzka-Karasińska
Maciej Kurasz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1555/14
2015-01-08
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy - zryczałtowany.

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 681/14
2015-01-08
13:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r. i określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 682/14
2015-01-08
13:00
Sala 3A
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2011 r. i określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 2006/14
2015-01-08
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1740/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1739/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie wpłaty z dnia 19 grudnia 2011 r. na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1738/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

zaliczenie wpłaty z dnia 24 listopada 2011 r. na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2006 r.
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1514/14
2015-01-08
13:30
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wydania zaświadczenia
Maciej Kurasz
Beata Sobocha (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1912/14
2015-01-08
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 538/14
2015-01-08
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 539/14
2015-01-08
14:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Beata Sobocha
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 319/14
2015-01-08
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Elżbieta Olechniewicz
Jarosław Trelka (spr.)

IV
IV SA/Wa 2002/14
2015-01-08
09:00
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 2085/14
2015-01-08
09:30
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1630/14
2015-01-08
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa wszczęcia postępowania
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1860/14
2015-01-08
10:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1826/14
2015-01-08
10:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Nadanie statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1832/14
2015-01-08
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Krystyna Napiórkowska

IV
IV SA/Wa 1880/14
2015-01-08
11:20
Sala G
Rada Gminy i Miasta Wyszogród
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2033/14
2015-01-08
11:50
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Stwierdzenie, że ostateczna decyzja została wydana z naruszeniem prawa
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Krystyna Napiórkowska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2049/14
2015-01-08
12:50
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat

IV
IV SA/Wa 1955/14
2015-01-08
13:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Anna Szymańska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat

IV
IV SA/Wa 2051/14
2015-01-08
13:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Anna Szymańska (spr.)
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat

IV
IV SA/Wa 1617/14
2015-01-08
13:45
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji celu publicznego
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat

IV
IV SA/Wa 2034/14
2015-01-08
14:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Umorzenie postępowania administracyjnego
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)

IV
IV SA/Wa 2151/14
2015-01-08
14:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat

IV
IV SA/Wa 1752/14
2015-01-08
14:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)

IV
IV SA/Wa 2035/14
2015-01-08
15:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6279 - Odmowa dokonania wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Anna Szymańska
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat

V
V SA/Wa 1465/14
2015-01-08
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1312/14
2015-01-08
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zwrot wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)

V
V SA/Wa 1598/14
2015-01-08
09:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1561/14
2015-01-08
10:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1563/14
2015-01-08
10:30
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)

V
V SA/Wa 1562/14
2015-01-08
10:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1582/14
2015-01-08
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)

V
V SA/Wa 1481/14
2015-01-08
12:50
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1492/14
2015-01-08
13:10
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)

V
V SA/Wa 1686/14
2015-01-08
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 1720/14
2015-01-08
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński (spr.)
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 2057/14
2015-01-08
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Michał Sowiński (spr.)
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka

V
V SA/Wa 3304/14
2015-01-08
14:30
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Michał Sowiński
Jarosław Stopczyński
Joanna Zabłocka (spr.)

VI
VI SA/Wa 3736/14
2015-01-08
09:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1766/14
2015-01-08
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1641/14
2015-01-08
09:40
Sala H
Urząd Patentowy RP
6462 - Wzory użytkowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2435/14
2015-01-08
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1642/14
2015-01-08
10:10
Sala H
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Oddalenie wniosku o unieważnienie patentu
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 823/14
2015-01-08
10:20
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1915/14
2015-01-08
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Nałożenie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na okres 3 miesięcy
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 3022/14
2015-01-08
10:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1531/14
2015-01-08
11:00
Sala E
Prezydium N.R.A.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Odmowa zwolnienia z części opłaty rocznej za szkolenie aplikantów oraz odroczenia terminu płatności raty za szkolenie.
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1327/14
2015-01-08
11:05
Sala H
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji z uwagi na jej cofnięcie
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 3298/14
2015-01-08
11:25
Sala H
Minister Gospodarki
6046 - Inne zezwolenia

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VISA/WA 306/12, dotyczącej stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 3584/13
2015-01-08
11:25
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 3055/13
2015-01-08
12:45
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Cofnięcie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1332/14
2015-01-08
13:00
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Zawieszenie postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1818/14
2015-01-08
13:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 3219/14
2015-01-08
13:20
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 2991/13
2015-01-08
13:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1691/14
2015-01-08
13:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2067/14
2015-01-08
13:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 3196/14
2015-01-08
14:00
Sala H
SKO w Płocku
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1739/14
2015-01-08
14:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 3252/14
2015-01-08
14:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 2844/13
2015-01-08
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 3875/14
2015-01-08
14:40
Sala H
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1571/14
2015-01-08
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Dariusz Zalewski

VII
VII SA/Wa 1060/14
2015-01-08
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1538/14
2015-01-08
09:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1257/14
2015-01-08
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbióki
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1258/14
2015-01-08
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbióki
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1139/14
2015-01-08
10:00
Sala A
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 864/14
2015-01-08
10:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1014/14
2015-01-08
10:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1370/14
2015-01-08
11:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prezentacji i reklamy suplementów diety
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1461/14
2015-01-08
11:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1659/14
2015-01-08
12:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Udzielenie pozwolenia na budowę
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1221/14
2015-01-08
12:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636; Inne o symbolu podstawowym 636


Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Maria Tarnowska
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1226/14
2015-01-08
12:50
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1333/14
2015-01-08
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1110/14
2015-01-08
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Wymierzenie kary pieniężnej z tytułu samowolnego użytkowania
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1371/14
2015-01-08
13:50
Sala A
Komendant Główny Policji
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa wydania zaświadczenia
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1546/14
2015-01-08
14:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Odmowa wszczęcia postępowania
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 2266/14
2015-01-08
14:10
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
638/6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Maria Tarnowska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1995/14
2015-01-08
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji w części
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska

VII
VII SA/Wa 1101/14
2015-01-08
14:50
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka
Maria Tarnowska (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 770/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 1203/14
2015-01-08
09:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 556/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot

VIII
VIII SA/Wa 557/14
2015-01-08
09:20
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot (spr.)
Renata Nawrot

VIII
VIII SA/Wa 720/14
2015-01-08
10:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

nakaz wykonania robót budowlanych
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 961/14
2015-01-08
10:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

zawieszenie wypłaty renty strukturalnej
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Artur Kot
Renata Nawrot

VIII
VIII SA/Wa 769/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 1202/14
2015-01-08
11:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 748/14
2015-01-08
11:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 712/14
2015-01-08
12:20
Sala B
Starosta Powiatu Przysuskiego
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

czynność w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 573/14
2015-01-08
12:40
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 844/14
2015-01-08
13:00
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 741/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2012 rok
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 742/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 743/14
2015-01-08
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezpośrednie na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 904/14
2015-01-08
14:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 905/14
2015-01-08
14:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2012 r.
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot

VIII
VIII SA/Wa 559/14
2015-01-08
14:30
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 -


Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)