Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1723/14
2015-01-07
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2796/13
2015-01-07
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot części wywłaszczonej nieruchomości
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2931/14
2015-01-07
09:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2498/14
2015-01-07
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 3061/13
2015-01-07
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2971/14
2015-01-07
09:40
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 2935/14
2015-01-07
10:00
Sala H
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SAB/Wa 623/14
2015-01-07
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 3003/14
2015-01-07
10:20
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1762/14
2015-01-07
10:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SAB/Wa 606/14
2015-01-07
10:40
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
658/6290 - Reforma rolna

rozpoznanie odwołania
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SAB/Wa 622/14
2015-01-07
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2114/14
2015-01-07
11:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1140/14
2015-01-07
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 2351/14
2015-01-07
11:20
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SAB/Wa 392/14
2015-01-07
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)

I
I SA/Wa 1548/14
2015-01-07
12:40
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1435/14
2015-01-07
12:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2281/14
2015-01-07
13:00
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6299 - Inne o symbolu 6299

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 3033/14
2015-01-07
13:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
Dariusz Chaciński (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 3094/14
2015-01-07
13:20
Sala H
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1572/14
2015-01-07
13:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 2568/14
2015-01-07
13:35
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

niedopuszczalność odwołania
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1694/14
2015-01-07
13:40
Sala B
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

odpłatność za pobyt w domu pmocy społecznej
Dariusz Chaciński
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich

I
I SA/Wa 1461/14
2015-01-07
13:50
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1701/14
2015-01-07
14:10
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1269/14
2015-01-07
14:30
Sala H
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2848/14
2015-01-07
14:50
Sala H
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia zaległości w odpłatności za pobyt i korzystanie z usług świadczonych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Tomasz Szmydt (spr.)
Anna Wesołowska
Tomasz Wykowski

II
II SAB/Wa 667/14
2015-01-07
09:00
Sala F
Prezes Rady Ministrów
658/648 - Informacja publiczna

bezzynność w zakresie rozpoznania wniosku z dn. 27.02.2014 r. o udost.inf.publ.
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)

II
II SAB/Wa 657/14
2015-01-07
09:20
Sala F
Wójt Gminy Iłów
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn.20.08.2014 r. o udziel.inf.publ.
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)

II
II SA/Wa 1019/14
2015-01-07
09:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium studentowi II roku studiów II st. na rok akad. 2013/2014
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1020/14
2015-01-07
09:55
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium studentowi V roku studiów jednolitych studiów mgr na rok akad. 2013/2014
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1060/14
2015-01-07
10:10
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

uchylenie decyzji dot.odprawy, ekwiwalentu pieniężnego i dodatkowego uposażenia rocznego
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 947/14
2015-01-07
10:25
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

uchylenie decyzji dot.wysokości dodatku za długoletnią służbę wojskową
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1010/14
2015-01-07
10:40
Sala F
Dowódca Garnizonu Warszawskiego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

określenie wysokości dodatku za długoletnią służbę wojskową
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj (spr.)
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1634/14
2015-01-07
10:55
Sala F
Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)

II
II SAB/Wa 500/14
2015-01-07
12:30
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
659/6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

przewlwkłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1325/14
2015-01-07
12:45
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

kategoria zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras

II
II SA/Wa 1490/14
2015-01-07
13:00
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Olga Żurawska-Matusiak
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras (spr.)

II
II SA/Wa 780/14
2015-01-07
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)
Andrzej Góraj
Stanisław Marek Pietras

V
V SA/Wa 2050/14
2015-01-07
09:00
Sala D
Minister Finansów
6539 - Inne w grupie 653

określenie kwoty przypadającej do zwrotu do budżetu państwa
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1596/14
2015-01-07
09:30
Sala D
Minister Finansów
6531 - Dotacje

określenie przypadającej do zwrotu kwoty nienależnie pobranej dotacji
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1796/14
2015-01-07
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)

V
V SA/Wa 2003/14
2015-01-07
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1623/14
2015-01-07
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)

V
V SA/Wa 1622/14
2015-01-07
11:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 3326/14
2015-01-07
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1905/14
2015-01-07
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1856/14
2015-01-07
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)

V
V SA/Wa 1810/14
2015-01-07
13:10
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 1809/14
2015-01-07
13:30
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Irena Jakubiec-Kudiura
Beata Krajewska (spr.)
Barbara Mleczko-Jabłońska

V
V SA/Wa 2942/14
2015-01-07
13:50
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Beata Krajewska
Barbara Mleczko-Jabłońska

VI
VI SA/Wa 3859/14
2015-01-07
09:00
Sala G
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za istotne naruszenie prawa
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 3877/14
2015-01-07
09:00
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

VI
VI SA/Wa 1747/14
2015-01-07
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorach do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1507/14
2015-01-07
09:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1610/14
2015-01-07
09:30
Sala G
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Uznanie gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 3878/14
2015-01-07
09:30
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

VI
VI SA/Wa 828/14
2015-01-07
09:50
Sala E
SKO w Warszawie
6049 - Inne dla grupy 6049

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 2822/14
2015-01-07
10:00
Sala G
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 1917/14
2015-01-07
10:00
Sala 3A
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych

Umorzenie postępowania w sprawie określenia wysokości nadpłat w opłatach za prawo wykorzystania częstotliwości na podstawie dwóch pozwoleń radiowych
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 732/14
2015-01-07
10:10
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Odmowa udzielenia patentu na wynalazek
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1550/14
2015-01-07
10:20
Sala G
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Wyrażenie opinii w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 1939/14
2015-01-07
10:30
Sala 3A
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Uznanie produktu za wyrób medyczny
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 2805/14
2015-01-07
10:50
Sala G
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 1896/14
2015-01-07
10:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1509/14
2015-01-07
11:00
Sala 3A
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy slowno-graficzny
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 1538/14
2015-01-07
11:30
Sala G
Minister Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Odmowa udzielenia koncesji na wydobywanie piasków
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 2379/14
2015-01-07
11:30
Sala E
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1903/14
2015-01-07
11:40
Sala 3A
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 3092/14
2015-01-07
12:00
Sala G
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakazanie rejestracji jednego niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego oraz ustalenie opłaty za używanie jednego niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 1815/14
2015-01-07
12:00
Sala 3A
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 1721/14
2015-01-07
12:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1127/14
2015-01-07
12:20
Sala G
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Jacek Fronczyk
Jakub Linkowski (spr.)
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 3876/14
2015-01-07
12:20
Sala E
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1765/14
2015-01-07
12:30
Sala 3A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 951/14
2015-01-07
12:40
Sala G
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji
Jacek Fronczyk (spr.)
Jakub Linkowski
Dorota Wdowiak

VI
VI SA/Wa 1554/14
2015-01-07
12:40
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1901/14
2015-01-07
13:50
Sala 3A
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Nałożenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu produktu
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

VI
VI SA/Wa 1323/14
2015-01-07
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1902/14
2015-01-07
14:10
Sala 3A
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów postępowania badań
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

VI
VI SA/Wa 2451/14
2015-01-07
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1573/14
2015-01-07
14:30
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Magdalena Maliszewska (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 1376/14
2015-01-07
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Urszula Wilk
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1461/14
2015-01-07
14:50
Sala 3A
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Magdalena Maliszewska
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka

VI
VI SA/Wa 1462/14
2015-01-07
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Urszula Wilk

VII
VII SA/Wa 1486/14
2015-01-07
09:00
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6039 - Inne dla grupy 6039

Nakaz skierowania barki z aktualnego miejsca postoju do portu
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1685/14
2015-01-07
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 716/14
2015-01-07
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 1317/14
2015-01-07
10:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na remont i przebudowę grobowca
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1181/14
2015-01-07
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 661/14
2015-01-07
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 1266/14
2015-01-07
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz wykonania rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1315/14
2015-01-07
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie wykonania nałożonego obowiązku
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 708/14
2015-01-07
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 1602/14
2015-01-07
13:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1349/14
2015-01-07
13:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa wznowienia postępowania
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 805/14
2015-01-07
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 1409/14
2015-01-07
14:40
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VIII
VIII SA/Wa 746/14
2015-01-07
09:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 430/14
2015-01-07
09:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 888/14
2015-01-07
10:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 758/14
2015-01-07
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 511/14
2015-01-07
10:50
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 814/14
2015-01-07
11:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 887/14
2015-01-07
11:30
Sala B
Rada Miejska w Radomiu
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 513/14
2015-01-07
12:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 782/14
2015-01-07
13:00
Sala B
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
648 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 711/14
2015-01-07
13:20
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 537/14
2015-01-07
13:40
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 846/14
2015-01-07
14:00
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 1044/14
2015-01-07
14:30
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności bezpośrednich
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna