Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SAB/Wa 264/14
2015-01-05
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1766/14
2015-01-05
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 3089/14
2015-01-05
09:15
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1767/14
2015-01-05
09:15
Sala B
SKO w Warszawie
6324 - Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej

ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1831/14
2015-01-05
09:35
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie


Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)

I
I SA/Wa 1880/14
2015-01-05
09:50
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie


Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)

I
I SA/Wa 1859/14
2015-01-05
10:05
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1863/14
2015-01-05
10:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1906/14
2015-01-05
10:35
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1912/14
2015-01-05
10:50
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska (spr.)
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1841/14
2015-01-05
11:05
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 1849/14
2015-01-05
11:20
Sala B
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 2115/14
2015-01-05
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)

I
I SA/Wa 2697/14
2015-01-05
13:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Elżbieta Sobielarska (spr.)
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz

I
I SA/Wa 2758/14
2015-01-05
13:20
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

umorzenie należności alimentacyjnych
Elżbieta Sobielarska
Iwona Kosińska
Dariusz Pirogowicz (spr.)