Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1142/14
2014-12-30
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2755/14
2014-12-30
09:20
Sala B
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
6391/6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

ogłoszenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 2138/14
2014-12-30
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SAB/Wa 423/14
2014-12-30
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 2788/14
2014-12-30
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2147/14
2014-12-30
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchylenie decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2148/14
2014-12-30
10:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

uchylenie decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2897/13
2014-12-30
12:15
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

przejęcie nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 1569/14
2014-12-30
12:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Piotr Przybysz (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2769/13
2014-12-30
12:55
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)

I
I SA/Wa 2564/14
2014-12-30
13:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 2565/14
2014-12-30
13:25
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Piotr Przybysz
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart

I
I SA/Wa 220/14
2014-12-30
14:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 929/14
2014-12-30
14:30
Sala F
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190; Inne z zakresu symbolu sprawy 6190


Adam Lipiński (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1125/14
2014-12-30
11:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Jarosław Trelka (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1406/14
2014-12-30
08:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny; Nadzór sanitarny


Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1103/14
2014-12-30
08:40
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków; Wpis do rejestru zabytków


Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1304/14
2014-12-30
08:45
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1400/14
2014-12-30
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami; Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1365/14
2014-12-30
08:55
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1355/14
2014-12-30
08:55
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1491/14
2014-12-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1411/14
2014-12-30
09:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Uznanie, że produkt nie jest środkiem spożywczym i nie może być wprowadzony do obrotu
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1116/14
2014-12-30
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1109/14
2014-12-30
09:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1267/14
2014-12-30
10:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nałożenie obowiązku wykonania rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1645/14
2014-12-30
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakazanie rozbiórki ogrodzenia
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1838/14
2014-12-30
10:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1303/14
2014-12-30
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki budynku letniskowego
Tadeusz Nowak
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 116/14
2014-12-30
11:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tadeusz Nowak (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1081/14
2014-12-30
12:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bogusław Cieśla (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 912/14
2014-12-30
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Wykonanie określonych robót budowlanych
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1165/14
2014-12-30
12:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji udzielającej pozwolenia na przeniesienie praw własności
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1020/14
2014-12-30
12:50
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego


Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1064/14
2014-12-30
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1294/14
2014-12-30
13:40
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin kontrolny
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1216/14
2014-12-30
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa uwierzytelnienia odpisu notatki służbowej
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1006/14
2014-12-30
14:20
Sala A
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6036 - inne sprawy dotyczące dróg publicznych

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1793/14
2014-12-30
14:40
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1183/14
2014-12-30
15:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
Joanna Gierak-Podsiadły
Małgorzata Miron
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)