Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
IV
IV SA/Wa 1474/14
2014-12-29
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
638/6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom; Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom


Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 769/14
2014-12-29
09:30
Sala G
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1991/14
2014-12-29
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2047/14
2014-12-29
10:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 1987/14
2014-12-29
10:45
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

wymierzenie kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 2052/14
2014-12-29
11:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1592/14
2014-12-29
11:30
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6162 - Scalenie gruntów

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SAB/Wa 222/14
2014-12-29
12:30
Sala G
Prezydent m.st. Warszawy
659/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Rozpoznanie wniosku
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2069/14
2014-12-29
13:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6343 - Odmowa przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

Odmowa przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SAB/Wa 128/14
2014-12-29
13:20
Sala G
Minister Środowiska
658/6135 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SAB/Wa 129/14
2014-12-29
13:40
Sala G
Minister Środowiska
659/6135 - Bezczynność organów administracji publicznej

Przewlekłość postępowania administracyjnego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 1894/14
2014-12-29
14:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2149/14
2014-12-29
14:00
Sala G
Minister Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Stwierdzenie nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Agnieszka Wójcik (spr.)
Alina Balicka
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 689/14
2014-12-29
14:20
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1573/14
2014-12-29
14:40
Sala G
Rada Gminy Nadarzyn
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2139/14
2014-12-29
15:00
Sala G
Rada Miejska w Nasielsku
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Jakub Linkowski (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1734/14
2014-12-29
15:00
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359; Inne dla grupy 6359


Piotr Borowiecki (spr.)

PUBLIKACJA