Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2506/14
2014-12-23
14:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego; Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego


Małgorzata Miron (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 213/14
2014-12-23
12:00
Sala F
Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka Województwa
6393/6262 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6262; Inne z zakresu symbolu sprawy 6262


Danuta Kania (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 2840/13
2014-12-23
11:00
Sala G
Rada Gminy Czerwin
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 2003/14
2014-12-23
11:30
Sala G
Główny Lekarz Weterynarii
6168 - Ochrona zwierząt; Ochrona zwierząt


Beata Sobocha (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1428/14
2014-12-23
08:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259; Inne dla grupy 6259


Andrzej Wieczorek (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1530/14
2014-12-23
08:55
Sala E
SKO w Ostrołęce
6049 - Inne dla grupy 6049; Inne dla grupy 6049


Andrzej Wieczorek (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1893/14
2014-12-23
09:00
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościowch za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 2907/14
2014-12-23
09:20
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanoisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej
Aneta Lemiesz (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2011/14
2014-12-23
09:45
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie, że gry prowadzone na urządzeniu są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1843/14
2014-12-23
10:15
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Zakaz wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1528/14
2014-12-23
10:45
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Oddalenie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Aneta Lemiesz (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 3585/14
2014-12-23
11:05
Sala E
Krajowa Rada Notarialna
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1679/14
2014-12-23
11:25
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 2025/14
2014-12-23
11:45
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2963/14
2014-12-23
13:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1179/14
2014-12-23
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojadem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1442/14
2014-12-23
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicnzej
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1443/14
2014-12-23
13:55
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicnzej
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1444/14
2014-12-23
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicnzej
Aneta Lemiesz
Zbigniew Rudnicki (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 2890/14
2014-12-23
14:25
Sala E
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Aneta Lemiesz (spr.)
Zbigniew Rudnicki
Andrzej Wieczorek

VII
VII SA/Wa 1295/14
2014-12-23
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA