Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VI
VI SA/Wa 3689/14
2014-12-22
09:00
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
6017 - Uprawnienia budowlane

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 3039/14
2014-12-22
09:30
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Zastosowanie wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 3071/14
2014-12-22
10:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6075 - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Zastosowanie wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 906/14
2014-12-22
10:30
Sala E
Główny Geodeta Kraju
6124 - Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Odmowa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1744/14
2014-12-22
11:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Danuta Szydłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1906/14
2014-12-22
11:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Danuta Szydłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 644/14
2014-12-22
11:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Umorzenie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 975/14
2014-12-22
12:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania podatkowego wszczętego z urzędu w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach o niskich wygranych bez zezwolenia za okres rozliczeniowy kwiecień 2012 r.
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1841/14
2014-12-22
12:20
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i odbiornika radiofonicznego
Danuta Szydłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 1050/14
2014-12-22
12:40
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji 43 odbiorników radiofonicznych i ustalenie opłaty za użytkowanie 43 odbiorników radiofonicznych i 1 odbiornika telewizyjnego
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1390/14
2014-12-22
13:45
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Urszula Wilk (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 406/14
2014-12-22
14:00
Sala E
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1624/14
2014-12-22
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Danuta Szydłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska

VI
VI SA/Wa 3294/13
2014-12-22
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 224/14
2014-12-22
15:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)

VII
VII SA/Wa 905/14
2014-12-22
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 978/14
2014-12-22
09:00
Sala B
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

uchylenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, po wznowieniu postępowania
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 495/14
2014-12-22
09:30
Sala B
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec
6561/6116 - Podatki i opłaty lokalne

udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 709/14
2014-12-22
10:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Cezary Kosterna (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 735/14
2014-12-22
10:00
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 427/14
2014-12-22
10:20
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

udzielenie pisemnej inrepretacji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 986/14
2014-12-22
10:50
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SAB/Wa 58/14
2014-12-22
11:10
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6120 - Ewidencja gruntów

bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie niewydania decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 598/14
2014-12-22
11:30
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Przejęcie majątku ziemskiego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marek Wroczyński
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 710/14
2014-12-22
12:30
Sala B
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 425/14
2014-12-22
12:50
Sala B
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podaku akcyzowym
Renata Nawrot
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 877/14
2014-12-22
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 878/14
2014-12-22
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 879/14
2014-12-22
13:20
Sala B
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności rolnośrodowiskowe
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 261/14
2014-12-22
14:00
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Renata Nawrot
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 656/14
2014-12-22
14:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Justyna Mazur (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 802/14
2014-12-22
14:20
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SA/Wa 766/14
2014-12-22
14:30
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614; Inne o symbolu podstawowym 614


Marek Wroczyński

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 768/14
2014-12-22
14:30
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614; Inne o symbolu podstawowym 614


Marek Wroczyński

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 1126/13
2014-12-22
14:40
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 1134/13
2014-12-22
14:40
Sala B
Minister Finansów
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SAB/Wa 71/14
2014-12-22
14:40
Sala B
PINB Radom
659/6019 - inny dla grupy 6019

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego użytkowania nadbudowy
Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna

VIII
VIII SAB/Wa 81/14
2014-12-22
15:00
Sala B
Prokurator Okręgowy w Radomiu
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność Prokuratora Okręgowego w Radomiu w sprawie dostępu do informacji publicznej
Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Cezary Kosterna