Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 3278/13
2014-12-19
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz (spr.)
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 2302/14
2014-12-19
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

zwrot nieruchomości
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 1933/14
2014-12-19
09:40
Sala B
Minister Gospodarki
6291 - Nacjonalizacja

stwierdzenie niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz (spr.)
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 2060/14
2014-12-19
10:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska

I
I SAB/Wa 443/14
2014-12-19
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
659/6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości
Joanna Skiba (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 2133/14
2014-12-19
10:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska (spr.)

I
I SAB/Wa 472/14
2014-12-19
10:20
Sala H
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Joanna Skiba
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 68/14
2014-12-19
10:40
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz (spr.)
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 2321/14
2014-12-19
10:40
Sala H
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.12.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 436/11
Joanna Skiba (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 2118/14
2014-12-19
11:00
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Joanna Skiba
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 2633/14
2014-12-19
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska (spr.)

I
I SA/Wa 2119/14
2014-12-19
11:10
Sala H
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Joanna Skiba
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 2690/14
2014-12-19
11:25
Sala H
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Joanna Skiba (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 2691/14
2014-12-19
11:35
Sala H
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek dla opiekuna
Joanna Skiba (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 1179/14
2014-12-19
11:50
Sala H
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2345/13
Joanna Skiba
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SAB/Wa 592/14
2014-12-19
12:05
Sala H
SKO w Warszawie
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Skiba (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Gabriela Nowak

I
I SA/Wa 1444/14
2014-12-19
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 1475/14
2014-12-19
12:35
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 1659/14
2014-12-19
12:55
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz (spr.)
Izabela Ostrowska

I
I SA/Wa 1650/14
2014-12-19
13:15
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska (spr.)

I
I SA/Wa 2757/14
2014-12-19
13:35
Sala B
Prezes Rady Ministrów
6109 - Inne o symbolu podstawowym 610

odmowa wydania odpisów wniosków
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska (spr.)

I
I SA/Wa 220/14
2014-12-19
13:55
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Gdesz
Izabela Ostrowska

II
II SA/Wa 635/14
2014-12-19
08:30
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614; Inne o symbolu podstawowym 614


Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 681/14
2014-12-19
09:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji
Iwona Dąbrowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1781/14
2014-12-19
09:20
Sala F
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

wyrażenie zgody na warunkową rejestrację na kolejny rok studiów
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Danuta Kania

II
II SAB/Wa 567/14
2014-12-19
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 23.03.2014 r. o udost.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania (spr.)

II
II SAB/Wa 648/14
2014-12-19
10:00
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 5.08.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej
Iwona Dąbrowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania

II
II SAB/Wa 646/14
2014-12-19
10:20
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 4.08.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Danuta Kania

II
II SAB/Wa 647/14
2014-12-19
10:40
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 5.08.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej
Iwona Dąbrowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania

II
II SAB/Wa 645/14
2014-12-19
11:00
Sala F
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 30.07.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Danuta Kania

II
II SAB/Wa 563/14
2014-12-19
11:20
Sala F
Minister Administracji i Cyfryzacji
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 01.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 1674/14
2014-12-19
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Iwona Dąbrowska (spr.)
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1412/14
2014-12-19
13:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk (spr.)
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1369/14
2014-12-19
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 1449/14
2014-12-19
13:35
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk
Danuta Kania (spr.)

III
III SA/Wa 1826/14
2014-12-19
09:00
Sala C
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Jarosław Trelka (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1453/14
2014-12-19
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 3218/14
2014-12-19
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz styczeń i luty 2006 r.
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)

III
III SA/Wa 1005/14
2014-12-19
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1131/14
2014-12-19
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

okreslenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1132/14
2014-12-19
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1133/14
2014-12-19
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości straty poniesionej z prowadzonej działalności gospodarczej za 2011 r.
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1572/14
2014-12-19
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2009 r.
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)

III
III SA/Wa 1553/14
2014-12-19
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

orzeczenie o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy w podatku od sadków i darowizn
Jarosław Trelka (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1013/14
2014-12-19
14:30
Sala C
SKO w Siedlcach
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 r., 2009 r., 2010 r.
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)

III
III SA/Wa 1125/14
2014-12-19
15:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokosci zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2012 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska

III
III SA/Wa 1386/14
2014-12-19
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Jarosław Trelka
Małgorzata Długosz-Szyjko
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)

V
V SA/Wa 1589/14
2014-12-19
09:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1902/14
2014-12-19
09:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1571/14
2014-12-19
09:40
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1936/14
2014-12-19
10:00
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 1978/14
2014-12-19
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wydania zaświadczenia o pomocy de minimis
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1979/14
2014-12-19
10:45
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wydania zaświadczenia o pomocy de minimis
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 1592/14
2014-12-19
12:30
Sala D
Minister Finansów
6531 - Dotacje; Dotacje


Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2016/14
2014-12-19
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2274/14
2014-12-19
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2150/14
2014-12-19
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 1680/14
2014-12-19
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Beata Krajewska (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak

V
V SA/Wa 2143/14
2014-12-19
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

V
V SA/Wa 2144/14
2014-12-19
14:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Beata Krajewska
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Tomasz Zawiślak (spr.)

VI
VI SA/Wa 3466/14
2014-12-19
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1477/14
2014-12-19
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny
Jacek Fronczyk (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1296/14
2014-12-19
10:20
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 2784/14
2014-12-19
11:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jacek Fronczyk (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1439/14
2014-12-19
11:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 3016/14
2014-12-19
11:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Jacek Fronczyk (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2400/14
2014-12-19
12:50
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Dariusz Zalewski (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1638/14
2014-12-19
13:00
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1557/14
2014-12-19
13:20
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1705/14
2014-12-19
13:40
Sala E
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

Cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2957/14
2014-12-19
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Jacek Fronczyk (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1383/14
2014-12-19
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1465/14
2014-12-19
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Jacek Fronczyk
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2595/13
2014-12-19
15:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 2668/13
2014-12-19
15:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1386/14
2014-12-19
08:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 955/14
2014-12-19
08:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Mirosława Kowalska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1124/14
2014-12-19
08:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami; Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami


Bożena Więch-Baranowska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1459/14
2014-12-19
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nbieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SAB/Wa 52/14
2014-12-19
09:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
659/6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska (spr.)
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SA/Wa 1201/14
2014-12-19
10:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka (spr.)

VII
VII SA/Wa 264/14
2014-12-19
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz wykonania określonych robót budowlanych
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SA/Wa 1297/14
2014-12-19
11:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania organu I instancji
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka (spr.)

VII
VII SA/Wa 1419/14
2014-12-19
11:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Odmowa przedłużenia terminu wykonania nakazu
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SA/Wa 808/14
2014-12-19
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Nakaz doprowadzenia rozbudowy obiektu do stanu poprzedniego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SA/Wa 1210/14
2014-12-19
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka (spr.)

VII
VII SA/Wa 977/14
2014-12-19
13:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku zagospodarowania wód opadowych
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska (spr.)
Halina Emilia Święcicka

VII
VII SA/Wa 1247/14
2014-12-19
14:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska
Halina Emilia Święcicka (spr.)

VII
VII SA/Wa 1241/14
2014-12-19
15:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6202 - Zakład opieki zdrowotnej; Zakład opieki zdrowotnej


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1128/14
2014-12-19
15:45
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Halina Emilia Święcicka (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SA/Wa 1129/14
2014-12-19
15:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Halina Emilia Święcicka (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 187/14
2014-12-19
14:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Artur Kot (spr.)

PUBLIKACJA

VIII
VIII SA/Wa 186/14
2014-12-19
14:40
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Artur Kot (spr.)

PUBLIKACJA