Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1453/14
2014-12-18
09:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Wesołowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2293/14
2014-12-18
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SAB/Wa 526/14
2014-12-18
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt

I
I SAB/Wa 490/14
2014-12-18
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2094/14
2014-12-18
10:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SAB/Wa 527/14
2014-12-18
10:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o wydanie odrębnej decyzji dotyczącej odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2380/14
2014-12-18
11:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.11.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 331/13
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 2378/14
2014-12-18
12:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 2932/14
2014-12-18
12:40
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
Anna Wesołowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt

I
I SAB/Wa 388/14
2014-12-18
13:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpatrzenie zażalenia
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart
Tomasz Szmydt (spr.)

I
I SA/Wa 2917/14
2014-12-18
13:20
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 1487/14
2014-12-18
13:35
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Anna Wesołowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Tomasz Szmydt

I
I SA/Wa 994/14
2014-12-18
14:00
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Tomasz Szmydt (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 1435/14
2014-12-18
09:00
Sala F
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
644/648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SAB/Wa 604/14
2014-12-18
09:30
Sala F
Rada Izby Komorniczej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 31.01.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 565/14
2014-12-18
10:00
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 01.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1197/14
2014-12-18
10:30
Sala F
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
648 - Odmowa udzielenia informacji

Odmowa udzielenia informacji
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 90/14
2014-12-18
11:00
Sala F
Rada m.st. Warszawy reprezentowana przez Prezydenta m.st. Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowrgo zasobu miasta
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SAB/Wa 587/14
2014-12-18
11:20
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
659/647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie udost.danych osobowych
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 348/14
2014-12-18
11:40
Sala F
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6197 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Służby Celnej

Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Służby Celnej
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1677/14
2014-12-18
12:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1722/14
2014-12-18
13:30
Sala F
Komisja Nadzoru Finansowego
648 - Odmowa udzielenia informacji

odmowa dostępu do informacji publicznej
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 629/14
2014-12-18
14:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SA/Wa 1766/14
2014-12-18
14:20
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW
6195 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

orzeczenie o zdolności do służby
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 339/14
2014-12-18
14:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej (spr.)
Ewa Pisula-Dąbrowska

II
II SA/Wa 1467/14
2014-12-18
15:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Ewa Grochowska-Jung
Andrzej Kołodziej
Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

II
II SAB/Wa 114/14
2014-12-18
15:15
Sala F
Burmistrz Miasta Sulejówek
658/6210 - Dodatek mieszkaniowy; Dodatek mieszkaniowy


Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Iwona Dąbrowska
Andrzej Kołodziej

III
III SA/Wa 1083/14
2014-12-18
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1081/14
2014-12-18
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1082/14
2014-12-18
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 3227/14
2014-12-18
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3100/14
2014-12-18
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1745/14
2014-12-18
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1743/14
2014-12-18
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1554/14
2014-12-18
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz z byłym prezesem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za listopad 2008 r. oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych za listopad 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 920/14
2014-12-18
12:20
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1866/14
2014-12-18
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów usług za październik, listopad i grudzień 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1446/14
2014-12-18
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1447/14
2014-12-18
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń i luty 2009 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1445/14
2014-12-18
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za styczeń oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za marzec oraz miesiące od maja do grudnia 2007 r.
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1966/14
2014-12-18
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r.
Elżbieta Olechniewicz (spr.)
Dariusz Kurkiewicz
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 2069/14
2014-12-18
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania
Elżbieta Olechniewicz
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3029/14
2014-12-18
14:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych; Podatek od czynności cywilnoprawnych


Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 3028/14
2014-12-18
14:30
Sala C
Minister Finansów
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych; Podatek od czynności cywilnoprawnych


Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1378/14
2014-12-18
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1377/14
2014-12-18
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1688/14
2014-12-18
08:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania


sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 928/14
2014-12-18
09:00
Sala D
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym zarzutów
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1647/14
2014-12-18
09:20
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych ze środków unijnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2495/13
2014-12-18
09:40
Sala D
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Rozłożenie na raty należności pieniężnych

odmowa rozłożenia na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1075/14
2014-12-18
10:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2601/14
2014-12-18
10:20
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 881/14
2014-12-18
10:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1837/14
2014-12-18
11:00
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 3083/14
2014-12-18
12:15
Sala D
Minister Administracji i Cyfryzacji
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 827/14
2014-12-18
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1681/14
2014-12-18
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2237/14
2014-12-18
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1660/14
2014-12-18
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2278/14
2014-12-18
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

umorzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków
Mirosława Pindelska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1326/14
2014-12-18
09:00
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie, że gry urządzane na urządzeniach skarżącej są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 1889/14
2014-12-18
09:00
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 2010/14
2014-12-18
09:30
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie w zakresie uznania gier za gry na automatach
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 2048/14
2014-12-18
09:30
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie w zakresie uznania gier za gry na automatach
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1056/14
2014-12-18
10:00
Sala H
Kom. Egz. II Stopnia Nr 3 przy Min. Sprawied. do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 2039/14
2014-12-18
10:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1888/14
2014-12-18
10:30
Sala H
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 1161/14
2014-12-18
10:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1470/14
2014-12-18
10:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1469/14
2014-12-18
10:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1821/14
2014-12-18
11:00
Sala H
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)

VI
VI SA/Wa 1936/14
2014-12-18
11:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 310/14
2014-12-18
11:40
Sala H
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji i opłata za używanie niezarejestrowanych odbirników telewizyjnych
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 1696/14
2014-12-18
11:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1807/14
2014-12-18
12:00
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)

VI
VI SA/Wa 1867/14
2014-12-18
12:30
Sala H
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Zobowiązanie przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjych
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 1371/14
2014-12-18
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska (spr.)

VI
VI SA/Wa 3422/14
2014-12-18
13:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1727/14
2014-12-18
13:50
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Cofnięcie w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)

VI
VI SA/Wa 1537/14
2014-12-18
13:50
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Danuta Szydłowska

VI
VI SA/Wa 1770/14
2014-12-18
14:20
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Grzegorz Nowecki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki

VI
VI SA/Wa 1710/14
2014-12-18
14:40
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas
Zbigniew Rudnicki (spr.)

VI
VI SA/Wa 764/14
2014-12-18
15:00
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Grzegorz Nowecki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Zbigniew Rudnicki