Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SAB/Wa 424/14
2014-12-17
09:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
659/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Emilia Lewandowska (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz

I
I SAB/Wa 546/14
2014-12-17
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 2168/14
2014-12-17
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 1498/14
2014-12-17
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 1500/14
2014-12-17
10:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 2449/14
2014-12-17
10:35
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej na zakup żywności
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2797/14
2014-12-17
11:50
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2994/14
2014-12-17
12:05
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz (spr.)

I
I SA/Wa 1036/14
2014-12-17
12:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej
Emilia Lewandowska (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 157/14
2014-12-17
12:30
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Dorota Apostolidis (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Wa 2723/14
2014-12-17
12:35
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek okresowy
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2724/14
2014-12-17
12:45
Sala B
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Emilia Lewandowska
Jolanta Dargas (spr.)
Piotr Przybysz

I
I SA/Wa 2894/14
2014-12-17
13:00
Sala B
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Emilia Lewandowska (spr.)
Jolanta Dargas
Piotr Przybysz

II
II SA/Wa 929/14
2014-12-17
09:00
Sala F
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj
Adam Lipiński (spr.)

II
II SA/Wa 451/14
2014-12-17
09:20
Sala F
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 1260/14
2014-12-17
09:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj
Adam Lipiński (spr.)

II
II SA/Wa 596/14
2014-12-17
10:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 359/14
2014-12-17
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia

Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 1043/14
2014-12-17
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie nieważności decyzji

stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego dot.określenia prawa do wzrostu uposażenia
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 439/14
2014-12-17
12:20
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6142 - Szkoły wyższe niepaństwowe, w tym zawodowe

dokonanie wpisu o zmianie nazwy uczelni w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 849/14
2014-12-17
12:40
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
638/6142 - Działalność Wyższej Uczelni

odmowa umorzenia grzywny
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 177/14
2014-12-17
13:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj
Adam Lipiński (spr.)

II
II SA/Wa 1804/14
2014-12-17
13:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową

Odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 1245/14
2014-12-17
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Eugeniusz Wasilewski (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński

II
II SA/Wa 1611/14
2014-12-17
13:55
Sala F
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6219 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Eugeniusz Wasilewski
Andrzej Góraj
Adam Lipiński (spr.)

III
III SA/Wa 1800/14
2014-12-17
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 -


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Cezary Kosterna
Grażyna Nasierowska

III
III SA/Wa 1092/14
2014-12-17
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do czerwca 2006 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna (spr.)
Grażyna Nasierowska

III
III SA/Wa 3204/14
2014-12-17
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1789/14
2014-12-17
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Cezary Kosterna
Grażyna Nasierowska

III
III SAB/Wa 38/14
2014-12-17
12:00
Sala C
SKO w Warszawie
658/6119 - Inne dla grupy 6119

bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SAB/Wa 39/14
2014-12-17
12:00
Sala C
SKO w Warszawie
658/6119 - Inne dla grupy 6119

bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 168/14
2014-12-17
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

odmowa zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna (spr.)
Dariusz Kurkiewicz

III
III SA/Wa 2354/14
2014-12-17
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1124/14
2014-12-17
14:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za listopad 2012 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna (spr.)
Dariusz Kurkiewicz

III
III SA/Wa 1862/14
2014-12-17
14:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Cezary Kosterna
Dariusz Kurkiewicz

III
III SA/Wa 1863/14
2014-12-17
14:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Cezary Kosterna
Dariusz Kurkiewicz

III
III SA/Wa 1142/14
2014-12-17
15:00
Sala C
SKO w Płocku
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Cezary Kosterna (spr.)
Dariusz Kurkiewicz

III
III SA/Wa 3113/14
2014-12-17
15:40
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1522/14
2014-12-17
15:50
Sala C
SKO w Ostrołęce
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 1146/14
2014-12-17
15:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu


Teresa Zyglewska (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1728/14
2014-12-17
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1528/14
2014-12-17
09:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie wysokości zobowiązania z tytułu odsetek należnych od kwoty nierozliczonej w terminie zaliczki
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1545/14
2014-12-17
09:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1822/14
2014-12-17
10:00
Sala D
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1403/14
2014-12-17
10:20
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia odsetek za zwłokę od należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1593/14
2014-12-17
10:40
Sala D
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1573/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1322/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1577/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1323/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1326/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1576/14
2014-12-17
11:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Barbara Mleczko-Jabłońska

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1795/14
2014-12-17
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 2191/14
2014-12-17
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 2192/14
2014-12-17
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 1376/14
2014-12-17
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)

V
V SA/Wa 1555/14
2014-12-17
13:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Barbara Mleczko-Jabłońska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków

V
V SA/Wa 1847/14
2014-12-17
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6305 - Zwrot należności celnych

Zwrot należności celnych
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak

V
V SA/Wa 3104/14
2014-12-17
14:20
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odrzucenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Barbara Mleczko-Jabłońska
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)

VI
VI SA/Wa 1717/14
2014-12-17
09:00
Sala E
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci; Doradcy podatkowi i biegli rewidenci


Urszula Wilk (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1784/14
2014-12-17
09:30
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Urszula Wilk
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VI
VI SA/Wa 1909/14
2014-12-17
09:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Urszula Wilk (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1358/14
2014-12-17
10:10
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier na automatach o niskich wygranych
Urszula Wilk
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VI
VI SA/Wa 1390/14
2014-12-17
10:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Urszula Wilk (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1719/14
2014-12-17
11:20
Sala E
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Utrata uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Urszula Wilk
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1824/14
2014-12-17
11:50
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie o uznaniu gier prowadzonych na urządzeniu Autogames Video Games za gry na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych
Urszula Wilk
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VI
VI SA/Wa 1558/14
2014-12-17
12:20
Sala E
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki oleju napędowego
Urszula Wilk
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1526/14
2014-12-17
13:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Oddalenie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Urszula Wilk
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1365/14
2014-12-17
13:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Urszula Wilk
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 2964/13
2014-12-17
14:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Urszula Wilk
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

VI
VI SA/Wa 181/14
2014-12-17
14:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Urszula Wilk
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

VI
VI SA/Wa 1796/14
2014-12-17
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Urszula Wilk (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak

VII
VII SA/Wa 1152/14
2014-12-17
09:00
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1034/14
2014-12-17
09:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1632/14
2014-12-17
09:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)

VII
VII SA/Wa 1750/14
2014-12-17
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Pozwolenie na wykonanie robót
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1154/14
2014-12-17
10:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 955/14
2014-12-17
11:00
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Skierowanie do wykonania zastępczego
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)

VII
VII SAB/Wa 71/14
2014-12-17
11:30
Sala H
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Inwentaryzacja powykonawcza

Przewlekłość postępowania
Mariola Kowalska. (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1128/14
2014-12-17
12:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1129/14
2014-12-17
12:50
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 689/14
2014-12-17
13:20
Sala H
SKO w Warszawie
6030 - Rejestracja pojazdu

Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)

VII
VII SAB/Wa 69/14
2014-12-17
13:50
Sala H
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
659/6019 - inny dla grupy 6019

Przewlekłe prowadzenie postępowania
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1865/14
2014-12-17
14:20
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosława Kowalska (spr.)

VII
VII SAB/Wa 61/14
2014-12-17
14:40
Sala H
PINB dla m. st. Warszawy
658/6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Bezczynność organu
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska

VII
VII SA/Wa 1197/14
2014-12-17
15:00
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Ewa Machlejd (spr.)

PUBLIKACJA

VII
VII SAB/Wa 62/14
2014-12-17
15:00
Sala H
PINB dla m. st. Warszawy
659/6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Przewlekłe prawadzenie postępowania przez PINB dla m. st. Warszawy
Halina Emilia Święcicka
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosława Kowalska

VIII
VIII SA/Wa 976/14
2014-12-17
09:00
Sala B
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 244/14
2014-12-17
09:20
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 694/14
2014-12-17
09:50
Sala B
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 740/14
2014-12-17
10:10
Sala B
SKO w Radomiu
6116 - Podatek od środków transportowych

podatek od środków transportowych za 2013 r.
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 214/14
2014-12-17
10:30
Sala B
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 656/14
2014-12-17
11:00
Sala B
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 216/14
2014-12-17
11:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 rok
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur

VIII
VIII SA/Wa 489/14
2014-12-17
12:30
Sala B
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
Marek Wroczyński
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 766/14
2014-12-17
13:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Marek Wroczyński
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 1199/14
2014-12-17
13:00
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Marek Wroczyński
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 768/14
2014-12-17
13:20
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Marek Wroczyński
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 1201/14
2014-12-17
13:20
Sala B
Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata
Marek Wroczyński
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)

VIII
VIII SA/Wa 646/14
2014-12-17
14:00
Sala B
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego

odmowa stwiedzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku
Marek Wroczyński (spr.)
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda

VIII
VIII SA/Wa 157/14
2014-12-17
14:30
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Marek Wroczyński
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur