Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2291/14
2014-12-16
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)

I
I SAB/Wa 414/14
2014-12-16
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik

I
I SAB/Wa 299/14
2014-12-16
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpatrzenie wniosku odszkodowawczego
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)

I
I SAB/Wa 300/14
2014-12-16
09:55
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpatrzenie wniosku odszkodowawczego
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)

I
I SA/Wa 2507/14
2014-12-16
10:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 2508/14
2014-12-16
10:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 1262/14
2014-12-16
10:50
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa wszczęcia postępowania
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 2451/14
2014-12-16
11:10
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 1442/14
2014-12-16
12:30
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 1477/14
2014-12-16
12:45
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 2906/14
2014-12-16
13:05
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik

I
I SA/Wa 1061/14
2014-12-16
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)

I
I SA/Wa 2679/13
2014-12-16
13:35
Sala B
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)

II
II SA/Wa 903/14
2014-12-16
09:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
Sławomir Antoniuk (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SAB/Wa 489/14
2014-12-16
09:20
Sala F
Wójt Gminy Młodzieszyn
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn.29.09.2013 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 533/14
2014-12-16
09:40
Sala F
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6213 - pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

nakaz zwrotu pomocy finansowej
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 567/14
2014-12-16
10:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SAB/Wa 360/14
2014-12-16
10:20
Sala F
Wójt Gminy Klembów
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w rozpatrzeniu wniosku z dn. 22.10.2013 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SAB/Wa 383/14
2014-12-16
10:40
Sala F
Wójt Gminy Klembów
658/648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 919/14
2014-12-16
10:40
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621; Inne o symbolu podstawowym 621


Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 886/14
2014-12-16
12:15
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2013/2014
Sławomir Antoniuk (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 182/14
2014-12-16
13:05
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Odmowa uchylenia decyzji

odmowa uchylenia decyzji o odmowie przyznania prawa do równowaznika pienięznego za brak lokalu mieszkalnego
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 814/14
2014-12-16
13:25
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych
6192 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 952/14
2014-12-16
13:45
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SAB/Wa 531/14
2014-12-16
14:05
Sala F
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 20.03.2013 r. o udost.inf.publ.
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 1737/14
2014-12-16
14:25
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Olga Żurawska-Matusiak

II
II SA/Wa 754/14
2014-12-16
14:40
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Inne z zakresu symbolu sprawy 650

odmowa przyznania świadczenia specjalnego
Sławomir Antoniuk
Stanisław Marek Pietras
Olga Żurawska-Matusiak (spr.)

II
II SA/Wa 1470/14
2014-12-16
15:00
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Stanisław Marek Pietras (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 1633/14
2014-12-16
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1632/14
2014-12-16
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1769/14
2014-12-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zabezpieczenie należności pieniężnych

przedłużenie terminu zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1626/14
2014-12-16
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1456/14
2014-12-16
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1460/14
2014-12-16
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Jarosław Trelka

III
III SA/Wa 1660/14
2014-12-16
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1762/14
2014-12-16
12:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1990/14
2014-12-16
12:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jarosław Trelka (spr.)

III
III SA/Wa 1260/14
2014-12-16
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)

III
III SA/Wa 1568/14
2014-12-16
14:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2011 r. do listopada 2012 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Krawczyk

III
III SA/Wa 1567/14
2014-12-16
14:00
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od sierpnia do listopada 2011 r.
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Krawczyk

III
III SA/Wa 558/14
2014-12-16
14:30
Sala C
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązań z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2007 r. oraz styczeń 2008 r.
Marek Krawczak (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk

III
III SA/Wa 1560/14
2014-12-16
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)

III
III SA/Wa 1559/14
2014-12-16
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)

III
III SA/Wa 1716/14
2014-12-16
15:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia
Marek Krawczak
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Krawczyk (spr.)

IV
IV SA/Wa 2098/14
2014-12-16
09:00
Sala H
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski (spr.)

IV
IV SA/Wa 895/14
2014-12-16
09:00
Sala G
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6342 - Odmowa przyznania uprawnień kombatanckich

Odmowa przyznania uprawnień kombatanckich.
Beata Sobocha (spr.)
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 1145/14
2014-12-16
09:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska (spr.)

IV
IV SA/Wa 2064/14
2014-12-16
09:30
Sala H
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat (spr.)
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1146/14
2014-12-16
09:40
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1720/14
2014-12-16
10:00
Sala H
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski (spr.)

IV
IV SA/Wa 1147/14
2014-12-16
10:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1148/14
2014-12-16
10:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1834/14
2014-12-16
10:30
Sala H
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na osiedlanie się na terytorium RP

Odmowa udzielenia zezwolenia na osiedlenie się
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat (spr.)
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 2041/14
2014-12-16
10:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6159 - inne o symbolu 6159

Wymierzenie kary pieniężnej.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik (spr.)
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 1833/14
2014-12-16
11:00
Sala H
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Odmowa udzielenia zezwolenia na osiedlenie się
Piotr Korzeniowski (spr.)
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 2017/14
2014-12-16
11:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Zaliczenie wpłaty na poczet wymierzonej kary pieniężnej.
Beata Sobocha (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 2139/14
2014-12-16
11:30
Sala H
Rada Miejska w Nasielsku
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski (spr.)

IV
IV SA/Wa 1009/14
2014-12-16
12:30
Sala H
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat (spr.)
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1990/14
2014-12-16
12:30
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Pozwolenie wodnoprawne.
Beata Sobocha (spr.)
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 2143/14
2014-12-16
12:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik (spr.)
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 1678/14
2014-12-16
13:00
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadu
Piotr Korzeniowski (spr.)
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1193/14
2014-12-16
13:20
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6274 - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Odmowa stwierdzenia nieważności.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1568/14
2014-12-16
13:30
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Odmowa zawieszenia postępowania
Piotr Korzeniowski (spr.)
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1872/14
2014-12-16
13:45
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Wydanie nakazu przywrócenia terenu do stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik (spr.)
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 1569/14
2014-12-16
14:00
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wezwanie do zagospodarowania odpadów
Piotr Korzeniowski (spr.)
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1974/14
2014-12-16
14:10
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy.
Beata Sobocha (spr.)
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 2019/14
2014-12-16
14:30
Sala H
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat
Jakub Linkowski (spr.)

IV
IV SA/Wa 1242/14
2014-12-16
14:35
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy.
Beata Sobocha
Agnieszka Wójcik (spr.)
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 2076/14
2014-12-16
15:00
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Określenie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci
Piotr Korzeniowski
Katarzyna Golat (spr.)
Jakub Linkowski

IV
IV SA/Wa 1817/14
2014-12-16
15:00
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych
6053 - Obywatelstwo; Obywatelstwo


Beata Sobocha (spr.)
Agnieszka Wójcik
Teresa Zyglewska

IV
IV SA/Wa 1764/14
2014-12-16
15:45
Sala G
Rada Miasta Stołecznego Warsza
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Wanda Zielińska-Baran (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2619/14
2014-12-16
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Dorota Mydłowska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2107/14
2014-12-16
09:20
Sala D
Minister Finansów
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie za nieuzasadnione zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 1885/14
2014-12-16
09:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

umorzenie postępowania w części oraz określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 151/14
2014-12-16
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie wartości celnej towaru oraz kwoty długu celnego
Dorota Mydłowska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 400/14
2014-12-16
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie wartości celnej towaru oraz kwoty długu celnego
Dorota Mydłowska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 1753/14
2014-12-16
12:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Beata Blankiewicz-Wóltańska

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1635/14
2014-12-16
12:00
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1540/14
2014-12-16
12:30
Sala D
Zarząd Województwa Mazowieckiego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zwrot dofinansowania ze środków unijnych
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 1957/14
2014-12-16
13:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2045/14
2014-12-16
13:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2371/14
2014-12-16
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 1862/14
2014-12-16
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 2383/14
2014-12-16
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 1863/14
2014-12-16
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

V
V SA/Wa 1621/14
2014-12-16
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)
Michał Sowiński

V
V SA/Wa 2135/14
2014-12-16
14:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Dorota Mydłowska
sędzia NSA Piotr Piszczek
Michał Sowiński (spr.)

VI
VI SA/Wa 1530/14
2014-12-16
09:00
Sala E
SKO w Ostrołęce
6049 - Inne dla grupy 6049

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania prowadzenia dzialalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów tartacznych oraz handlu węglem
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1848/14
2014-12-16
09:20
Sala E
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia uchwały w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 2400/14
2014-12-16
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Unieważnienie patentu na wynalazek
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1828/14
2014-12-16
10:20
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1861/14
2014-12-16
11:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1910/14
2014-12-16
11:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1697/14
2014-12-16
11:40
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Stwierdzenie wygaśnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 2415/14
2014-12-16
12:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Odmowa zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach o niskich wygranych bez zezwolenia za marzec 2012 r.
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 2069/14
2014-12-16
12:20
Sala E
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Odmowa wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki (spr.)
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 2033/14
2014-12-16
12:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1830/14
2014-12-16
13:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 634/14
2014-12-16
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski

VI
VI SA/Wa 1797/14
2014-12-16
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII
Andrzej Wieczorek
Andrzej Czarnecki
Dariusz Zalewski (spr.)

VI
VI SA/Wa 1195/14
2014-12-16
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII, w pozostałych przypadkach
Andrzej Wieczorek (spr.)
Andrzej Czarnecki
Grzegorz Nowecki

VII
VII SA/Wa 1386/14
2014-12-16
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa przeprowadzenia postępowania naprawczego
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1400/14
2014-12-16
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w części oraz utrzymanie decyzji w pozostałym zakresie
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)

VII
VII SA/Wa 1131/14
2014-12-16
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1103/14
2014-12-16
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1047/14
2014-12-16
11:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 1304/14
2014-12-16
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Nałożenie opłaty legalizacyjnej
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)

VII
VII SA/Wa 565/14
2014-12-16
11:30
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1406/14
2014-12-16
12:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1355/14
2014-12-16
13:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)

VII
VII SA/Wa 1365/14
2014-12-16
13:20
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd (spr.)

VII
VII SA/Wa 1081/14
2014-12-16
13:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1124/14
2014-12-16
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1125/14
2014-12-16
14:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Więch-Baranowska (spr.)
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd

VII
VII SA/Wa 1180/14
2014-12-16
14:40
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa uchylenia decyzji
Bożena Więch-Baranowska
Bogusław Cieśla (spr.)
Ewa Machlejd

VIII
VIII SA/Wa 709/14
2014-12-16
08:10
Sala B
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Cezary Kosterna (spr.)

PUBLIKACJA