Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 2312/14
2014-12-15
09:00
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6281 - Regulacje spraw majątkowych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak (spr.)

I
I SA/Wa 1377/14
2014-12-15
09:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska

I
I SAB/Wa 508/14
2014-12-15
09:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 2640/14
2014-12-15
09:20
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownaia za nieruchomość
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński (spr.)
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 1621/14
2014-12-15
09:40
Sala A
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak (spr.)

I
I SA/Wa 1939/14
2014-12-15
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska (spr.)

I
I SA/Wa 2934/14
2014-12-15
10:00
Sala A
SKO w Warszawie
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

ustalenie opłaty adiacenckiej
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 2144/14
2014-12-15
10:00
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński (spr.)
Anna Wesołowska
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 537/14
2014-12-15
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński (spr.)
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 2428/14
2014-12-15
10:20
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2867/14
2014-12-15
10:20
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 545/13
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 2180/14
2014-12-15
10:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska (spr.)

I
I SA/Wa 2430/14
2014-12-15
10:35
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2866/14
2014-12-15
10:35
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.10.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 296/13
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 1720/14
2014-12-15
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6299 - Inne o symbolu 6299

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński (spr.)
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 2431/14
2014-12-15
10:50
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Wa 335/14
2014-12-15
10:50
Sala A
Prezydent m.st. Warszawy
659/6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

rozpoznanie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 1134/14
2014-12-15
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
644/6292 - Przymusowy zarząd państwowy

wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.06.2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 966/04
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 2432/14
2014-12-15
11:05
Sala A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 157/14
2014-12-15
11:05
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 158/14
2014-12-15
11:05
Sala A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis (spr.)
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 1248/14
2014-12-15
12:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska (spr.)

I
I SA/Wa 2184/14
2014-12-15
12:25
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 1831/14
2014-12-15
12:25
Sala A
SKO w Płocku
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie


Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2922/14
2014-12-15
12:40
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 2903/14
2014-12-15
12:45
Sala A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

umorzenie postępowania administracyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak (spr.)

I
I SA/Wa 2696/14
2014-12-15
12:55
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska (spr.)

I
I SA/Wa 2037/14
2014-12-15
13:05
Sala A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak

I
I SA/Wa 1792/14
2014-12-15
13:15
Sala B
SKO w Siedlcach
6320 - Zasiłek celowy

wznowienie postępowanie zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 869/13
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Dariusz Chaciński
Anna Wesołowska

I
I SA/Wa 2901/14
2014-12-15
13:25
Sala A
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uznanie za nienależnie pobrany -zasiłku pielęgnacyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dorota Apostolidis
Bożena Marciniak (spr.)

I
I SA/Wa 2794/14
2014-12-15
13:30
Sala B
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku dla opiekuna
Anita Wielopolska-Fonfara
Dariusz Chaciński (spr.)
Anna Wesołowska

II
II SAB/Wa 551/14
2014-12-15
09:00
Sala F
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 02.07.2014 r. o udost.inf.publ.
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 1268/14
2014-12-15
09:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wypłaty nagrody rocznej za 2010 r.
Andrzej Góraj (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1560/14
2014-12-15
09:40
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wypłaty nagrody rocznej za 2011 r.
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 1578/14
2014-12-15
10:00
Sala F
Minister Infrastruktury i Rozwoju
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Danuta Kania

II
II SA/Wa 997/14
2014-12-15
10:20
Sala F
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
6194 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6194

zawieszenie w czynnościach służbowych
Andrzej Góraj (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania

II
II SA/Wa 874/14
2014-12-15
10:40
Sala F
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6195 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

odmowa ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1070/14
2014-12-15
11:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Odmowa wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia
Andrzej Góraj (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania

II
II SA/Wa 382/14
2014-12-15
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Dodatek służbowy funkcjonariusza Policji

Dodatek służbowy funkcjonariusza Policji
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania (spr.)

II
II SA/Wa 583/14
2014-12-15
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa ustalenia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w gosp.rolnym
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1764/14
2014-12-15
13:10
Sala F
Okręgowa Komisja Lekarska MSW
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odrzeczeie o zdolności do służby
Andrzej Góraj (spr.)
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1822/14
2014-12-15
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung (spr.)
Danuta Kania

II
II SA/Wa 1274/14
2014-12-15
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung
Danuta Kania (spr.)

III
III SA/Wa 1153/14
2014-12-15
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień 2011 r.
Jolanta Sokołowska (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1466/14
2014-12-15
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odstąpienia od przekazania 1% podatku za 2011 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 3117/14
2014-12-15
10:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 1291/14
2014-12-15
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Jolanta Sokołowska (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1732/14
2014-12-15
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania decyzji
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

III
III SA/Wa 1731/14
2014-12-15
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

III
III SA/Wa 1824/14
2014-12-15
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 1823/14
2014-12-15
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych od dywidend
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 1208/14
2014-12-15
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania
Jolanta Sokołowska (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1785/14
2014-12-15
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Elżbieta Olechniewicz

III
III SA/Wa 1306/14
2014-12-15
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Jolanta Sokołowska (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1878/14
2014-12-15
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
Jolanta Sokołowska
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz (spr.)

III
III SA/Wa 2159/14
2014-12-15
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

okreslenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.
Jolanta Sokołowska (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Elżbieta Olechniewicz

IV
IV SA/Wa 1966/14
2014-12-15
08:45
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Krystyna Napiórkowska (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 1952/14
2014-12-15
08:50
Sala G
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Anna Szymańska (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SAB/Wa 121/14
2014-12-15
09:00
Sala G
Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna
658/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SAB/Wa 122/14
2014-12-15
09:15
Sala G
Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna
659/6153 - Bezczynność organów administracji publicznej

Przewlekłość postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2015/14
2014-12-15
09:30
Sala G
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 1390/14
2014-12-15
10:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1295/14
2014-12-15
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1967/14
2014-12-15
11:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
6341 - Pozbawienie uprawnień kombatanckich

Odmowa przyznania uprawnień kombatanckich
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 1669/14
2014-12-15
11:30
Sala G
Minister Finansów
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Odmowa wszczęcia postępowania
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2803/13
2014-12-15
12:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Rozpoznanie wniosku o uzupełnienie wyroku z dnia 18.09.2014
Wanda Zielińska-Baran
Paweł Groński (spr.)
Beata Sobocha

IV
IV SA/Wa 1494/14
2014-12-15
12:40
Sala G
SKO w Ostrołęce
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nałożenie kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 2029/14
2014-12-15
13:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 1782/14
2014-12-15
13:30
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Gospodarowanie odpadami
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski (spr.)
Marta Laskowska-Pietrzak

IV
IV SA/Wa 1847/14
2014-12-15
14:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Negatywna opinia w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
Wanda Zielińska-Baran
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak (spr.)

IV
IV SA/Wa 2130/14
2014-12-15
14:20
Sala G
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6163 - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Piotr Korzeniowski
Marta Laskowska-Pietrzak

V
V SA/Wa 1529/14
2014-12-15
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty odsetek przypadającej do zwrotu w związku z nieterminowym rozliczeniem zaliczki
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1302/14
2014-12-15
09:30
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie wysokości zobowiązania względem Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1585/14
2014-12-15
10:00
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson (spr.)

V
V SA/Wa 1557/14
2014-12-15
10:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1778/14
2014-12-15
10:50
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson (spr.)

V
V SA/Wa 613/14
2014-12-15
12:00
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1607/14
2014-12-15
12:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1641/14
2014-12-15
12:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1904/14
2014-12-15
13:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1637/14
2014-12-15
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson (spr.)

V
V SA/Wa 1693/14
2014-12-15
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Izabella Janson

V
V SA/Wa 1209/14
2014-12-15
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Izabella Janson

V
V SA/Wa 2648/14
2014-12-15
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie kwoty długu celnego
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson (spr.)

V
V SA/Wa 1141/14
2014-12-15
14:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Izabella Janson

V
V SA/Wa 2072/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2073/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1568/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1572/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2635/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2636/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2070/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1569/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2637/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1329/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1995/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1996/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1320/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2018/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1512/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2017/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 1360/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2011/14
2014-12-15
15:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Izabella Janson (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 1098/14
2014-12-15
09:00
Sala E
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Wymierzenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1548/14
2014-12-15
09:25
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej kwestię uznania gier urządzanych na symulatorze do gier zręcznościwoych za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1169/14
2014-12-15
09:50
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1632/14
2014-12-15
10:15
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1025/14
2014-12-15
10:45
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1734/14
2014-12-15
11:15
Sala E
Minister Sportu i Turystyki
6359 - Inne dla grupy 6359

Odmowa przyznania stypendium sportowego
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 1302/13
2014-12-15
11:40
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Oddalenie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 1665/14
2014-12-15
12:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności - jako wspólnik spółki jawnej
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki (spr.)
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 959/14
2014-12-15
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Dorota Wdowiak
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska (spr.)

VI
VI SA/Wa 3300/14
2014-12-15
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia w pełnej wysokości opłaty elektronicznej
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3656/14
2014-12-15
13:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3234/14
2014-12-15
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3301/14
2014-12-15
14:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3299/14
2014-12-15
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3302/14
2014-12-15
14:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 3643/14
2014-12-15
14:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska

VI
VI SA/Wa 2778/13
2014-12-15
14:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Dorota Wdowiak (spr.)
Piotr Borowiecki
Magdalena Maliszewska