Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 1337/14
2014-12-12
08:45
Sala 3A
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę; Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Wa 2530/14
2014-12-12
09:00
Sala 3A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 2314/14
2014-12-12
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.06.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 72/12
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron

I
I SAB/Wa 483/14
2014-12-12
09:20
Sala 3A
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznanie wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2341/14
2014-12-12
09:20
Sala B
SKO w Warszawie
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 1519/14
2014-12-12
09:40
Sala 3A
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2506/14
2014-12-12
09:40
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego; Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego


Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron (spr.)

I
I SAB/Wa 550/14
2014-12-12
10:00
Sala 3A
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2887/14
2014-12-12
10:00
Sala B
SKO w Ostrołęce
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Małgorzata Miron

I
I SAB/Wa 551/14
2014-12-12
10:15
Sala 3A
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2635/14
2014-12-12
10:20
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron (spr.)

I
I SA/Wa 2777/14
2014-12-12
10:35
Sala 3A
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 1967/14
2014-12-12
10:40
Sala B
Minister Administracji i Cyfryzacji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 1724/14
2014-12-12
11:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 1665/14
2014-12-12
11:55
Sala 3A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1671/14
2014-12-12
12:10
Sala 3A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 1347/14
2014-12-12
12:20
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron (spr.)

I
I SA/Wa 1705/14
2014-12-12
12:25
Sala 3A
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski (spr.)

I
I SA/Wa 2677/14
2014-12-12
12:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 321/14
2014-12-12
12:45
Sala 3A
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski

I
I SAB/Wa 433/14
2014-12-12
12:55
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
659/6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku
Gabriela Nowak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 2858/14
2014-12-12
13:05
Sala 3A
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2036/14
2014-12-12
13:15
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Małgorzata Miron

I
I SA/Wa 2860/14
2014-12-12
13:20
Sala 3A
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Anita Wielopolska-Fonfara (spr.)
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 3155/13
2014-12-12
13:35
Sala 3A
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa podjęcia postępowania
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Anita Wielopolska-Fonfara
Tomasz Wykowski

I
I SA/Wa 2687/14
2014-12-12
13:35
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania pomocy finansowej
Gabriela Nowak
Magdalena Durzyńska
Małgorzata Miron (spr.)

I
I SA/Wa 1561/14
2014-12-12
15:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Anna Wesołowska (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SAB/Wa 628/14
2014-12-12
09:00
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 12.08.2012 r. o udzielenie inf.publ.
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 1207/14
2014-12-12
09:20
Sala F
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6334 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 981/14
2014-12-12
09:40
Sala F
SKO w Warszawie
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 384/14
2014-12-12
10:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 501/14
2014-12-12
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 2364/13
2014-12-12
10:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SAB/Wa 642/14
2014-12-12
11:00
Sala F
Wójt Gminy Rościszewo
658/648 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 475/14
2014-12-12
11:20
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych i niespełnienia obowiązku informacyjnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 740/14
2014-12-12
12:50
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Przydział lokalu

odmowa zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

II
II SA/Wa 1528/14
2014-12-12
13:10
Sala F
Prezes Rady Ministrów
6411/6269 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6269

odwołanie z funkcji wójta
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 552/14
2014-12-12
13:30
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa wyrównania świadczenia pieniężnego należnego po zwolnieniu ze służby wojskowej
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1657/14
2014-12-12
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński (spr.)
Eugeniusz Wasilewski

II
II SA/Wa 1168/14
2014-12-12
14:05
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Eugeniusz Wasilewski (spr.)

III
III SA/Wa 2722/14
2014-12-12
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 3115/14
2014-12-12
10:15
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 3114/14
2014-12-12
10:15
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 3068/13
2014-12-12
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Wa 774/14
2014-12-12
15:05
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 1414/14
2014-12-12
08:45
Sala G
SKO w Ostrołęce
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 1416/14
2014-12-12
08:50
Sala G
SKO w Ostrołęce
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 1418/14
2014-12-12
08:55
Sala G
SKO w Ostrołęce
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy


Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 2989/13
2014-12-12
09:00
Sala G
SKO w Siedlcach
6139 - Inne o symbolu 6139

Określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1612/14
2014-12-12
09:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Odmowa zawieszenia zapłaty kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 2057/14
2014-12-12
10:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wymierzenie kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 2018/14
2014-12-12
10:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zawieszenie postępowania
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 1977/14
2014-12-12
11:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SAB/Wa 187/14
2014-12-12
11:20
Sala G
SKO w Ciechanowie
658/6135 - Odpady

Beczynność w sprawie rozpoznania odwołania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SAB/Wa 92/14
2014-12-12
12:25
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
658/6135 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Alina Balicka (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Wa 317/14
2014-12-12
12:30
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Pozwolenie wodnoprawne
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1160/14
2014-12-12
13:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6099 - Inne dla symbolu 6099; Inne dla symbolu 6099


Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 1869/14
2014-12-12
13:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

IV
IV SA/Wa 2043/14
2014-12-12
14:00
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1956/14
2014-12-12
14:30
Sala G
SKO w Ciechanowie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Uzstalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1624/14
2014-12-12
15:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Umorzenie postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

IV
IV SA/Wa 1920/14
2014-12-12
15:30
Sala G
Mazowiecki Woj. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

V
V SA/Wa 2740/14
2014-12-12
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego
Joanna Zabłocka (spr.)
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 2739/14
2014-12-12
09:15
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego
Joanna Zabłocka (spr.)
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 1595/14
2014-12-12
09:30
Sala D
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska (spr.)

V
V SA/Wa 2829/14
2014-12-12
10:00
Sala D
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 1610/14
2014-12-12
10:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska (spr.)

V
V SA/Wa 3083/14
2014-12-12
10:40
Sala D
Minister Administracji i Cyfryzacji
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Joanna Zabłocka
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 150/14
2014-12-12
12:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru; Wartość celna towaru


Dorota Mydłowska (spr.)

PUBLIKACJA

V
V SA/Wa 2413/13
2014-12-12
12:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 2414/13
2014-12-12
12:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka (spr.)
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 2195/14
2014-12-12
13:00
Sala D
Minister Finansów
6531 - Subwencje

umorzenie postępowania w sprawie subwencji ogólnej dla województw
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

V
V SAB/Wa 9/14
2014-12-12
13:20
Sala D
Minister Finansów
659/6537 - Egzekucje; Egzekucje


Joanna Zabłocka
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska (spr.)

V
V SAB/Wa 15/14
2014-12-12
13:30
Sala D
Minister Finansów
659/6537 -


Joanna Zabłocka
Andrzej Kania
Mirosława Pindelska (spr.)

V
V SA/Wa 1935/14
2014-12-12
13:45
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

V
V SA/Wa 2419/14
2014-12-12
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Joanna Zabłocka
Andrzej Kania (spr.)
Mirosława Pindelska

VI
VI SA/Wa 2437/14
2014-12-12
08:50
Sala H
Minister Gospodarki
6049 - Inne dla grupy 6049; Inne dla grupy 6049


Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SAB/Wa 57/14
2014-12-12
09:00
Sala H
Komisja Nadzoru Finansowego
659/6374 - Uprawnienia doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w zakresie przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1926/14
2014-12-12
09:00
Sala E
Kom.Egz. II St. przy Min. Spr. ds odwołań od wyników egz. notarialnego z terminu 5-6.11.2013r.
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

Ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1093/14
2014-12-12
09:30
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie o uznaniu gier prowadzonych na automatach za gry na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 1844/14
2014-12-12
09:30
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1771/14
2014-12-12
09:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrownych odbiorników telewizyjnych
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1167/14
2014-12-12
10:00
Sala H
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Rozstrzygnięcie w zakresie uznania gier za gry na automatach
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2145/14
2014-12-12
10:10
Sala E
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6352 - Obiekty i usługi hotelarskie

Uchylenie zarządzenia pokontrolnego oraz zobowiązanie do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy śwadczącego usługi hotelarskie
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 3291/13
2014-12-12
10:25
Sala H
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1321/14
2014-12-12
10:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1547/14
2014-12-12
10:45
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Zawieszenie postępowania w sprawie wznowienia postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 1575/14
2014-12-12
10:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Dorota Wdowiak
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 2663/13
2014-12-12
11:10
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1084/14
2014-12-12
11:10
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 2737/13
2014-12-12
11:25
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2060/14
2014-12-12
11:30
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.)
Grażyna Śliwińska
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1044/14
2014-12-12
11:45
Sala H
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów świadczenia usług u płatnika składek
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 1471/14
2014-12-12
11:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nałożenie kary pieniężnej za prowadzenie reklamy apteki
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1858/14
2014-12-12
12:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Grażyna Śliwińska
Urszula Wilk (spr.)

VI
VI SA/Wa 1283/14
2014-12-12
12:30
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1561/14
2014-12-12
12:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług
sędzia NSA Zdzisław Romanowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
Urszula Wilk

VI
VI SA/Wa 1076/14
2014-12-12
13:00
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2595/13
2014-12-12
13:15
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 2668/13
2014-12-12
13:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Grażyna Śliwińska (spr.)

PUBLIKACJA

VI
VI SA/Wa 2608/14
2014-12-12
13:30
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 2644/14
2014-12-12
13:45
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 2654/14
2014-12-12
14:00
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk
Aneta Lemiesz (spr.)

VI
VI SA/Wa 2606/14
2014-12-12
14:15
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2700/14
2014-12-12
14:30
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Aneta Lemiesz

VI
VI SA/Wa 2978/14
2014-12-12
14:45
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Jacek Fronczyk (spr.)
Aneta Lemiesz