Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Wa 969/14
2014-12-11
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.08.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 253/13
Elżbieta Lenart (spr.)
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 2186/14
2014-12-11
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.11.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 577/13
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba (spr.)

I
I SAB/Wa 396/14
2014-12-11
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznanie wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis (spr.)
Joanna Skiba

I
I SAB/Wa 397/14
2014-12-11
09:55
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

rozpoznania wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis (spr.)
Joanna Skiba

I
I SAB/Wa 357/14
2014-12-11
10:15
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
658/6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

rozpoznania wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart (spr.)
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 398/14
2014-12-11
10:35
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 478/14
2014-12-11
10:50
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1130/06
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis (spr.)
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 1433/14
2014-12-11
12:10
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba (spr.)

I
I SA/Wa 65/14
2014-12-11
12:30
Sala B
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart (spr.)
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba

I
I SAB/Wa 442/14
2014-12-11
12:50
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
659/6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

rozpoznania odwołania
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba (spr.)

I
I SA/Wa 2830/14
2014-12-11
13:10
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Elżbieta Lenart (spr.)
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba

I
I SA/Wa 1641/14
2014-12-11
13:25
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Elżbieta Lenart
Dorota Apostolidis
Joanna Skiba (spr.)

II
II SAB/Wa 584/14
2014-12-11
09:00
Sala F
Wójt Gminy Dębe Wielkie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z 29.09.2013 o udost.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska

II
II SAB/Wa 552/14
2014-12-11
09:20
Sala F
Prezydent m.st. Warszawy
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 19.05.2014 r. o udost.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SAB/Wa 594/14
2014-12-11
09:40
Sala F
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 07.01.2014 o udost.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SAB/Wa 610/14
2014-12-11
10:00
Sala F
Wójt Gminy Stoczek
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11.06.2014 r. o udziel.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska

II
II SAB/Wa 620/14
2014-12-11
10:20
Sala F
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dn. 09.09.2013 r. o udziel.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SAB/Wa 569/14
2014-12-11
10:40
Sala F
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
658/648 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dn. 15.04.2013 r. o udost.inf.publ.
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 831/14
2014-12-11
11:00
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

odmowa przyjęcia na aplikację ogólną
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 390/14
2014-12-11
11:20
Sala F
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6540 - Udostępnianie informacji (odmowa, inne)

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o udost.do wglądu dokumentów
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 1381/14
2014-12-11
12:30
Sala F
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
648 - Odmowa udzielenia informacji; Odmowa udzielenia informacji


Anna Mierzejewska (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Wa 455/14
2014-12-11
12:40
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej

Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 1565/14
2014-12-11
13:00
Sala F
Minister Infrastruktury i Rozwoju
648 - Informacja publiczna

Informacja publiczna
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 379/14
2014-12-11
13:20
Sala F
Prezes Rady Ministrów
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska (spr.)

II
II SA/Wa 1638/14
2014-12-11
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Andrzej Kołodziej
Anna Mierzejewska

II
II SA/Wa 1500/14
2014-12-11
13:55
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Andrzej Kołodziej (spr.)
Anna Mierzejewska

III
III SA/Wa 3237/14
2014-12-11
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3188/14
2014-12-11
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 3189/14
2014-12-11
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1110/14
2014-12-11
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 -


Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1322/14
2014-12-11
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1356/14
2014-12-11
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1355/14
2014-12-11
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1323/14
2014-12-11
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska (spr.)

III
III SA/Wa 1822/14
2014-12-11
11:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Dariusz Kurkiewicz (spr.)
Agnieszka Krawczyk
Jolanta Sokołowska

III
III SA/Wa 1209/14
2014-12-11
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
Dariusz Kurkiewicz
Agnieszka Krawczyk (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1223/14
2014-12-11
13:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1222/14
2014-12-11
13:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dariusz Kurkiewicz
Anna Sękowska (spr.)
Jolanta Sokołowska
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1822/14
2014-12-11
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Łukasz Krzycki (spr.)
Jakub Linkowski
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1532/14
2014-12-11
09:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski (spr.)
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1722/14
2014-12-11
10:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Łukasz Krzycki (spr.)
Jakub Linkowski
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1814/14
2014-12-11
10:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski
Anna Szymańska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1607/14
2014-12-11
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski (spr.)
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1877/14
2014-12-11
11:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski
Anna Szymańska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1541/14
2014-12-11
12:40
Sala G
Rada Gminy Warszawa Centrum
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łukasz Krzycki (spr.)
Jakub Linkowski
Anna Szymańska

IV
IV SAB/Wa 107/14
2014-12-11
13:20
Sala G
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
658/6139 - Bezczynność organów administracji publicznej

Bezczynność w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski (spr.)
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 2021/14
2014-12-11
13:40
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski
Anna Szymańska (spr.)

IV
IV SA/Wa 1998/14
2014-12-11
14:10
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6136 - Ochrona przyrody

Odmowa wszczęcia postępowania
Łukasz Krzycki (spr.)
Jakub Linkowski
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1898/14
2014-12-11
14:40
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Umorzenie postępowania administracyjnego
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski (spr.)
Anna Szymańska

IV
IV SA/Wa 1467/14
2014-12-11
15:10
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Odmowa wymeldowania

Odmowa wymeldowania z pobytu stałego
Łukasz Krzycki
Jakub Linkowski
Anna Szymańska (spr.)

V
V SA/Wa 1548/14
2014-12-11
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2370/14
2014-12-11
09:30
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Michał Sowiński
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 332/14
2014-12-11
09:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie obowiązku zapłaty opłaty paliwowej
Michał Sowiński
Beata Krajewska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 333/14
2014-12-11
10:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie obowiązku zapłaty opłaty paliwowej
Michał Sowiński
Beata Krajewska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1628/14
2014-12-11
10:15
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1629/14
2014-12-11
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2647/14
2014-12-11
12:30
Sala D
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

stanowisko wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym
Michał Sowiński
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1556/14
2014-12-11
13:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Michał Sowiński
Beata Krajewska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1367/14
2014-12-11
13:20
Sala D
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Uchybienie terminu do wniesienie środka odwoławczego

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Michał Sowiński (spr.)
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 2171/14
2014-12-11
13:40
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Michał Sowiński
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1910/14
2014-12-11
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Beata Krajewska
sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.)

V
V SA/Wa 1456/14
2014-12-11
14:20
Sala D
SKO w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłat dodatkowych
Michał Sowiński
Beata Krajewska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

V
V SA/Wa 1031/14
2014-12-11
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty długu celnego
Michał Sowiński
Beata Krajewska (spr.)
sędzia NSA Piotr Piszczek

VI
VI SA/Wa 3639/13
2014-12-11
09:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1436/14
2014-12-11
09:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1521/14
2014-12-11
09:35
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1669/14
2014-12-11
09:50
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1764/14
2014-12-11
10:05
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1559/14
2014-12-11
10:25
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1482/14
2014-12-11
10:45
Sala E
Minister Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1344/14
2014-12-11
11:10
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1428/14
2014-12-11
11:30
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za użytkowanie jednego niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego i dwóch niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1220/14
2014-12-11
11:50
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrownych odbiorników telewizyjnych
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak (spr.)
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1743/14
2014-12-11
13:00
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1905/14
2014-12-11
13:20
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 1862/14
2014-12-11
13:35
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1913/14
2014-12-11
13:50
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i jej działalności
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VI
VI SA/Wa 1623/14
2014-12-11
14:05
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Izabela Głowacka-Klimas
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek (spr.)

VI
VI SA/Wa 886/14
2014-12-11
14:25
Sala E
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Małgorzata Grzelak
Andrzej Wieczorek

VII
VII SA/Wa 1205/14
2014-12-11
09:00
Sala H
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Oznakowanie drogi
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 2099/14
2014-12-11
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Stwierdzenie nieważności decyzji
Izabela Ostrowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1529/14
2014-12-11
09:30
Sala H
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa uzgodnienia projektu rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SAB/Wa 22/14
2014-12-11
09:30
Sala A
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
658/6014 - Inwentaryzacja powykonawcza

Bezczynność organu
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 2172/14
2014-12-11
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 1050/14
2014-12-11
10:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1091/14
2014-12-11
10:30
Sala H
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Nakaz przeprowadzenia robót budowlanych
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1361/14
2014-12-11
10:30
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Skreślenie z ewidencji instruktorów
Izabela Ostrowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1508/14
2014-12-11
11:00
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa zawieszenia postępowania administarcyjnego
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1279/14
2014-12-11
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego

Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie części budynku
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 859/14
2014-12-11
11:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania organu I instancji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 496/14
2014-12-11
11:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa podjęcia działań w ramach nadzoru budowlanego
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1141/14
2014-12-11
12:30
Sala H
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1311/14
2014-12-11
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w części
Izabela Ostrowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 2139/14
2014-12-11
13:00
Sala H
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SAB/Wa 32/14
2014-12-11
13:00
Sala A
Burmistrz Miasta Milanówka
658/6019 - inny dla grupy 6019

Bezczynność organu
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 982/14
2014-12-11
13:30
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1087/14
2014-12-11
13:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1241/14
2014-12-11
13:50
Sala H
Główny Inspektor Sanitarny
6202 - Zakład opieki zdrowotnej

Stwierdzenie nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk

VII
VII SA/Wa 1385/14
2014-12-11
14:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa wznowienia postępowania administarcyjnego
Izabela Ostrowska (spr.)
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak

VII
VII SA/Wa 1028/14
2014-12-11
14:20
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 905/14
2014-12-11
14:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa pozwolenia na rozbudowę budynku
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.)

VII
VII SA/Wa 1029/14
2014-12-11
14:40
Sala H
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

VII
VII SA/Wa 934/14
2014-12-11
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Halina Emilia Święcicka (spr.)
Elżbieta Zielińska-Śpiewak